Milli Prodüktivite Merkezi

Kurumun logosu
MPM'nin yayımladığı bir kitap

Milli Prodüktivite Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‎ ile ilgilendirilmiş tüzel kişiliği haiz, çok taraflı resmi bir kurumdur. Kısa adı MPM'dir.


Fransızca "productivité" sözcüğünden gelen Prodüktivite; Türk Dil Kurumuna göre üretkenlik anlamına gelmekle birlikte; MPM tarafından daha ağırlıklı olarak verimlilik karşılığı olarak kullanılmaktadır.

Türkiye'de 1940'lı yıllara dayanan verimlilik çalışmaları, 1954 yılında kurulan "Vekaletlerarası Prodüktivite Komitesi" nin ardından; MPM'nin kurulmasına gelmiştir.

17 Ağustos 2011 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan KHK'ye göre Milli Prodüktivite Merkezi kapatılmıştır. Mevcut kadro ve mameleki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına devredilmiş, bakanlık bünyesinde Verimlilik Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Etkinlikler

 1. Teorik Alana İlişkin Araştırmalar
 2. Ekonomi ve Sektör Düzeyindeki Araştırmalar
 3. Kurumsal ve Örgütsel Yapılara İlişkin Araştırmalar
 1. Verimlilik Sorunlarının Teşhisi
 2. Organizasyon Geliştirme ve Performans Artırma Planlaması
 3. SWOT (GZFT) Analizi
 4. Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 5. Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme
 6. İş Düzenleme ve İş Ölçümü
 7. Üretim Planlama ve Kontrolü Sisteminin Değerlendirilmesi
 8. Maliyet Muhasebesi
 9. KOBİ'lerde Ofis ve Üretim Otomasyonu
 10. Organizasyonel Yeniden Yapılanma
 11. İş Değerlendirme ve Ücretlendirme
 12. İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkenliğin Belirlenmesi
 13. Ekip Çalışmasında Etkenliğin Artırılması
 14. Toplam Kalite Yönetimi
 15. Bireysel Performans Değerlendirme Yönetim Sistemi Kurma
 16. Proje Yönetimi
 17. Yönetim Bilgi Sistemi Kuruluşu

Yayınlar

MPM'nin birçok farklı konuda basılı kitapları bulunmaktadır. Bunun dışında Anahtar Gazetesi, Verimlilik Dergisi ve Verimlilik Raporu gibi süreli yayınlarla da etkinliklerini desteklemektedir. Web sayfalarında "Çevrimiçi katalog" ve Açık erişim Verimlilik Dergisi gibi çalışmaları da bulunan Milli Prodüktivite Merkezi, çeşitli projelerle çalışmalarını sürdürür..

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/25/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.