Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Mesam'ın logosu

Türkiye Musıki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), İstanbul'da yerleşik bir meslek kuruluşudur.

Mesam, 11 ağustos 1986'da; Türkiye'de varolan ilk dört meslek birliğinden biri ve müzik eserleri alanında ilk meslek birliği olarak başkanı olan sanatçı Yıldırım Gürses ve ekibi tarafından kurulmuştur. Müzik konusunda besteci, söz yazarı, aranjör ve editör gibi eser sahiplerinin çıkarlarını korumak amacıyla oluşan birlik, dernek statüsündedir.

Uluslararası ilişkiler

Telif haklarının kanunen geçerli olduğu ülkelerde MESAM gibi telif haklarını toplayıp dağıtımını yapan kuruluşlar bulunmaktadır. Her ülkenin ve her kuruluşun telif haklarına ilişkin kendi yasaları ve kuralları vardır. MESAM bu ülkelerde kullanılan eserlere ilişkin telifleri toplamak için bu kuruluşlarla “Karşılıklı Temsilcilik Sözleşmesi” imzalamaktadır. MESAM, imzaladığı bu sözleşmeler ile üyelerine bireysel takibin ve tahsilatın neredeyse imkânsız olduğu uluslararası alanda takip, tahsil ve koruma sağlar.

MESAM, yabancı telif birlikleriyle imzaladığı temsilcilik anlaşmaları vasıtasıyla, 100’den fazla ülkede mekanik ve temsili alanda hem kendi üyelerinin haklarını koruma altına almıştır hem de dünya repertuarını Türk müzik kullanıcılarının hizmetine yasal olarak sunmuştur.

Birlik, 1989’dan beri müzik, sinema, edebiyat, tiyatro ve plastik sanatlar alanında faaliyet gösteren eser sahiplerini temsil eden Uluslararası Telif Birlikleri Konfederasyonu CISAC’ın üyesidir. Telif birliklerini bir çatı altında toplayan CISAC, üyesi olan birliklerin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirerek, yeni telif hakları düzenlemeleri veya ilgili teknolojiler gibi birçok hukuki ve teknik alanda üyelerine eğitimler vermekte, bütün telif hakları sektörünün kesintisiz bir arada hareket etmesi için çalışmaktadır.

MESAM, aynı zamanda mekanik alanda Uluslararası Mekanik Çoğaltım Bürosu BIEM üyesidir.

Derneğin amacı

Derneğin amacı, eseri ve yaratıcısını geliştirip yüceltmek, yetenek ve düşünce ürünlerinin haklarını en etkin şekilde korumak ve olabilecek en ekonomik yolla hak sahiplerine kazandırmaktır.

İlkeleri

  1. MESAM gücünü eser sahiplerlinin bölünmez bütünlüğünden alır.
  2. Üyeleri arasında ve uygulamalarında din, dil, ırk ve müzik türü ayrımı yapmaz.
  3. Tüm uygulamalarında, yasalar çerçevesinde, gelişmiş meslek birliklerinin ilkelerini izler.
  4. Uygulamalarda şeffaflık ilkesi esastır.
  5. Eser sahiplerinin yasal çıkarlarını en etkin şekilde korumayı amaçlar.

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Haysiyet Kurulu

Teknik Bilim Kurulu

Etkinlikleri

MESAM, üyelerini 'eser hak sahipliği' konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra çeşitli eğitim çalışmaları yapmakta; seminer, lisanslama, yönerge belirleme gibi etkinliklerde bulunmaktadır.

Dış bağlantılar

  1. 1 2 3
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.