Merneptah Steli

Kahire Mısır Müzesindeki Merneptah Steli (JE 31408).

Merneptah Steli (veya İsrail Steli, Merneptah Zafer Steli) — Antik Mısır kralı Merneptah (iktidar: MÖ 1213 - MÖ 1203) tarafından yazdırılan ve arka yüzündeki granit stelin kral III. Amenhotep tarafından diktirildiği steldir. 1896'da, Mısır'ın Teb şehrinde Flinders Petrie tarafından keşfedilmiştir.

Bu stel, "İsrir" (yani "İsrail")'den bahseden tek Antik Mısır belgesi olması sebebiyle ün kazandı. Bu ayrıca, İsrailoğullarının varlığından bahseden en eski bulgudur.[1] Bu sebeple, çoğu uzman bu stel için "İsrail steli" de demektedir.

İsrail ve Kenan'dan bahsedilen yerler az olmakla birlikte genelde Merneptah'nın Libyalılara karşı yaptığı seferden söz edilir.

İçerik

Libyalılar (Tjeḥenu) şu karakterlerle anlatılmıştır: yabancı insan + halk + yabancı ülke = Libya halkının olduğu ülke

Libu ve Meşveş Libyalıların ve onların Deniz Kavimlerinden olan müttefiklerine karşı kazanılan zaferin anısına yapılan siyah granit stelin son iki satırında, önceden Kenan'da aralarında Aşkelon, Gezer, Yanoam ve İsrail halklarının da bulunduğu birçok halka karşı kazanılan zafer aktarılmıştır.[2]

Keşif

Dikilitaş, 1896'da, Flinders Petrie tarafından, Merneptah'ın Teb'deki ölüler tapınağının birinci avlusunda bulundu.[3] Bu koleksiyon Kahire Mısır Müzesinde yer almakta olup kopya parçaları Karnak'ta bulunmuştur.[4] Bu yeni bulunan stelin tercümesinde yardımcı olmak için Flinders Petrie, Alman filolog Wilhelm Spiegelberg'e danıştı. Metinin sonlarına doğru, Spegielbeg, Merenptah'ın zafere ulaştığı halkın adını bir sembol yüzünden çıkarmakta zorluk çekti -- "I.si.ri.ar?"[5] Petrie anında fikir yürüttü: "İsrail!"[5] Spiegelberg, bu tercümenin doğru olduğuna kanaat getirdi. Petrie, "din adamlarının nasıl hoşuna gitmez?" dedi.[5] Aynı günün akşamında, akşam yemeğinde, buluşunun önemini farkına varan Petrie şunu söyledi:

Bu stel, diğer bulduklarımın yanında dünyada en çok bilineni olacaktır.[5]

Antik Mısır belgelerinde ilk defa "İsrail" adı geçmesi İngiltere gazetelerine manşet oldu.[5]

Dikilitaşın yüksekliği 3.18 m, eni 1.63 m'dir.[6] Metin genelde düzyazı olup, Mısır Yeni Krallığındaki diğer steller gibi şiirsel bitmektedir. Dikilitaştaki tarih "Yıl 5, Şemu (yaz mevsimi)'nun 3. ayı, gün 3" (~MÖ 1209-1208)'i gösterip Merneptah'ın savaş zaferinin methedilmesiyle başlamaktadır.

İsrail'den söz ediliş

"İsrail Steli" ismi yanıltıcı olabilmektedir çünkü İsrail ve Kenanla ilgili kısa bir bilgi mevcuttur. "İsrail"in bir sonraki doğrulanmış kanıtı MÖ 9. yüzyila ait Meşa Dikilitaşı'nda bulunmaktadır.

İsrail'in diğer Kenan devletleriyle (Gezer, Yanoam ve Aşkelon) savaşı kaybetmesi sadece tek bir kıtada bahsedilirken Libya'ya karşı elde edilen zafer birden fazla kıtada yer almaktadır. Merneptah'nın Kenan'a karşı yaptığı seferi anlatan satır şöyledir:

Kenan tüm gamıyla esirdir.

Aşkelon fethedildi,
Gezer kuşatıldı,
Yanoam yok edildi;
İsrail çöp edildi, tohumsuzlaştı.[7]

"Çöpleşip tohumsuzlaşmak", yenilmiş uluşlar için kullanılan kalıplaşmış bir deyimdir. Buğdat depolarının yok edildiği, ertesi yıl kıtlık çekileceği, dolayısıyla [düşman] ordularının Mısır'a karşı bir tehdit oluşturmayacağı anlamına gelmektedir.

"İsrail çöp serdi; tohumları bundan sonra yok."
i i z
Z1s Z1s
r
i A r
Z1
T14 A1 B1
Z2s
f
k
t
G36
[8]
b
n
O1
r
t
N33B
Z2
f

ysrỉar[9] fk.t bn pr.t =f
İsrail çöp [olumsuzluk] tohum/buğday onun

Dikilitaştan anlaşıldığına göre, "İsrail" bu aşamada halk veya kavimler topluluğu olup bir krallık veya şehir devleti değildir çünkü hiyeroglifte "ülke" yerine "yabancı halk" kullanılmaktadır.[10]

"İsrail çöp serdi; tohumları bundan sonra yok."

İsrail'in yanı sıra yenilen halklar olan Aşkelon, Gezer ve Yanoam için yabancıları simgeleyen "değnek" ve ülkeyi simgeleyen "üç tepeli dağ" hiyeroglifi kullanılmıştır yani bu üç ulus birer şehir devletiydi; İsrail için ise yabancıları simgeleyen "değnek"in yanında halkı simgeleyen üç çubuk üzerinde bir erkek ve bir kadın hiyeroglifi kullanılmıştır. Bu simgeler topluluğu Mısırlılar tarafından bir devlete bağlı olmayan göçebe kavimler için kullanılır, bu da, İsrail'in zamanında bir devlete bağlı olmayan yarı göçebe veya kırsal kesim halkı olduğunu göstermektedir.[4]

Alternatif tercümeler

"I.si.ri.ar"ın anlamının çoğu uzmanca "İsrail" olduğu düşünülmekle birlikte buna alternatif görüşler de mevcuttur. "İsrail" dışındaki görüşler içinde en sık tabir gören Jezreel veya Jezreel Vadisi'dir,[11][12][13] bu, bazı tarihçiler arasında, Stel 1896'da bulunduğundan beri tartışma konusudur.[14][15] Bazı uzmanlar ise bahsi geçen şeyin bir yer olmayıp Mısır içindeki zülüflü Libyalılar olduğunu savunur.[16][17]

Tarihçi Philip R. Davies'in 2008'de dediğine göre: "Merneptah'ın tarihleri olan MÖ 1213-1203'ün ve MÖ 13. yüzyilda Filistin topraklarındaki "İsrail" tercümesinin doğru olduğunu farzedelim. (Muhtemelen doğru olan) İsrail kelimesi bir yerden ziyade bir halkı temsil etmektedir. Bu durum, tercümenin "Jezreel" olma ihtimalini aza indirgiyor - hem İbranice "s" ve "z" harflerinin Mısır harflerinde aynı harfle gösterilmesi sebebiyle, hem de "Jezreel" kelimesinin içinde "tohum" anlamı olduğundan, bu yazı Semitik dilli bir halka cinas ediyor. Bu ayrıca, Merneptah'ın, yüksek tepelerden ziyade Jezreel düzlüklerinde savaşmayı tercih etmesinden kaynaklanıyor olabilir."[18]

Merneptah'ın seferi

Merneptah'ın Kenan'a sefer düzenleyip düzenlemediği konusunda anlaşmazlık söz konusudur. Fazla detay verilmediğinden, sonradan Asurluların belgelerinde de görüldüğü gibi yenilgilerden bahsedilmemiş olabilir. Bu görüşün belli bir oranda ağırlığı vardır; şöyle ki, Merneptah'tan önce gelen II. Ramses, Kadeş Savaşıyla Levant bölgesini kati bir şekilde kontrolü altına almıştı, bu durum, Merneptah'ın bölgeyi tekrar fethetmesini garip kılmaktadır - buna sunulabilecek tek açıklama, Kenan'da bir ayaklanma çıkmış olması, ve Mısır'ın otoritesini tekrar kurduğudur. Bu açıklama, Merneptah'ın Kenan üzerinde kurduğu kontrol ile ilgili bilgiler içinde tutarsızlık oluşturmaktadır.

Şasu ile bağlantı

Kanadalı Mısırolog Donald Redford, Mısırlılar için "İsrail", Bedevi-vari göçebeler olan "Şasu"ların bir parçası olduğunu belirtir ve buna kanıt olarak III. Amenhotep döneminde Soleb tapınağında geçen "Şasu topraklarında Yhw" deyişini sunar. "Yhw", Yahudiler tarafından kullanılan Tanrı'nın isimlerinden biridir.

Bu iddia pek ilgi görmemektedir çünkü Merneptah Stelinde İsrailoğullarından Şasu olarak bahsedilmeyip, Aşkelon, Gezer ve Yanoam kalelerini koruyan Kenanlılarla aynı şekilde giyindikleri ve saç stili oldukları gösterilmiştir.[19]

İsrail'den söz etmenin önemi

Southern Adventist Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü direktörü Michael G. Hasel, İsrail'in MÖ 13. yüzyilın sonlarında Kenan'da önemli sayılabilecek politik gücün olduğunu savunur:

İsrail, MÖ 13. yüzyilın sonlarında tarım bazlı yerleşik sosyoetnik bir olguydu, bu durum Kenan'a yapılan askeri seferlerde İsrail'den bahsedilmesi için yeterlidir. Merneptah Steli, İsrail halkının sosyal yapısı hakkında bilgi vermezken adı anılması gereken önemli sosyoetnik bir olgu olduğunu belirtmektedir.[20]

Tel Aviv Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi Profesörü Zeev Herzog, İsrail'in bu dönemde güçlü olduğunu gösteren arkeolojik bir kanıtın olmadığını, halkın bir "toplumsal grup" olduğunu 29 Ekim 1999 tarihli "Deconstructing the Walls of Jericho" makalesinde aktarır:

"İsrail" terimi, sonradan İsrail Krallığının kurulacağı merkez tepe bögesindeki Kenanlar içinde yaşayan topluma Bronz Çağının sonlarına doğru verilmiş bir isimdir...[21]

Harvard Semitic Museum'da bu dikilitaşın bir kopyası bulunmaktadır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. GN Magazine Erişim 14/2/2011
 2. Carol A. Redmount, 'Bitter Lives: Israel in and out of Egypt' in The Oxford History of the Biblical World, ed. Michael D. Coogan, (Oxford University Press: 1999), p.97
 3. Ian Shaw & Paul Nicholson, The Dictionary of Ancient Egypt, British Museum Press, (1995), pp.183-184
 4. 1 2 Redmount, p.97
 5. 1 2 3 4 5 Margaret Drower, Flinders Petrie (1985). A life in Archaeology. London: Victor Gollancz Ltd. s. 221.
 6. Alessandro Bongioanni & Maria Croce (ed.), The Treasures of Ancient Egypt: From the Egyptian Museum in Cairo, Universe Publishing, a division of Ruzzoli Publications Inc., 2003. p.186
 7. The Victory Stela of Merneptah
 8. In the original text, the bird (a swallow) is placed below the t sign (a semicircle) but for reasons of legibility, the bird is here placed next to the t sign.
 9. According to Flinders Petrie.
 10. The throw stick
  T14
  being the determinative for "foreign", and the sitting man and woman
  A1 B1
  Z2s
  the determinative for "people".
 11. Encyclopaedia Biblica, Encyclopaedia Biblica: A Critical Dictionary of the Literary, Political and Religion History, the Archeology, Geography and Natural History of the Bible. 1899.
 12. Bryant G. Wood (1995). "What has archaeology taught us about the origins of Israel?". Associates for Biblical Research. 9 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150709075715/http://www.christiananswers.net:80/q-abr/abr-a015.html. Erişim tarihi: 17 January 2011.
 13. Margalith, Othniel (1990). "On the Origin and Antiquity of the Name Israel". Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 102 (2): 225–237. http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/zatw.1990.102.2.225.
 14. Strahan, A (1896). The Contemporary Review 69: 624–626. http://books.google.co.uk/books?ei=W7A2TZWYONSChQeOp7T8Ag&ct=result&id=ojYeAQAAIAAJ&dq=Merneptah+jezreel+1896&q=jezreel#search_anchor. Erişim tarihi: 19 Jan 2011.
 15. Metcalfe, William Musham; Erskine, Ruaraidh (1897). The Scottish review 29: 125. http://books.google.co.uk/books?ei=ZbA2Tcb5D9KGhQfTjdHcAg&ct=result&id=ilEcAQAAIAAJ&dq=Merneptah+jezreel+1897&q=jezreel#search_anchor. Erişim tarihi: 19 Jan 2011.
 16. Nibbi, Alessandra (1989). Canaan and Canaanite in ancient Egypt. Discussions in Egyptology. s. 101. ISBN 0951070444. http://www.amazon.com/Canaan-Canaanite-Ancient-Egypt-Alessandra/dp/0951070444. Erişim tarihi: 19 Jan 2011.
 17. Ralph W. Klein, Christ Seminary-Seminex Professor of Old Testament 1983-2008. "The Merneptah Stela". Lutheran School of Theology at Chicago. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304045731/http://prophetess.lstc.edu/~rklein/Doc6/Merneptah.htm. Erişim tarihi: 17 January 2011.
 18. Davies, Philip R (2008). Memories of Ancient Israel: An Introduction to Biblical History--Ancient and Modern. s. 90–91. ISBN 978-0664232887. http://www.amazon.com/Canaan-Canaanite-Ancient-Egypt-Alessandra/dp/0951070444. Erişim tarihi: 19 Jan 2011.
 19. Stager, Lawrence E., "Forging an Identity: The Emergence of Ancient Israel" in Michael Coogan ed. The Oxford History of the Biblical World, Oxford University Press, 2001. p.92
 20. M. G. Hasel, "Israel in the Merneptah Stela," BASOR 296, 1994, pp.54 & 56, n.12.
 21. mideastfacts.org - Deconstructing the walls of Jericho

Notlar

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.