Merkezsel Konum Ölçüleri

Bu madde veya bölüm Ortalama maddesine çok benzemektedir ve bu iki maddenin tek başlık altında birleştirilmesi önerilmektedir. Birleştirme işlemi yapıldıktan sonra sayfaya {{Geçmiş birleştir}} şablonunu ekleyiniz.

İstatistik bilim dalında ve veri analizinde kullanılan aritmetik ortalama, medyan (ortanca), mod (tepedeğer), geometrik ortalama, harmonik ortalama vb. ölçülerinin tümünü ifade eden kavrama merkezsel konum ölçüleri adı verilmektedir.

Merkezsel konum ölçülerinin isimleri ve formüllerinin bir özeti aşağıda verilmiştir:

Isim Denklem veya betimleme
Aritmetik ortalama
Medyan (ortanca) Bu yüksek değerde olan veriler ile düşük değerde olan verilerin tam ortasında bulunan bir sayı.
Geometrik medyan Rn düzeyindeki noktalar için, medyan kavramının, matematik rotasyon dönüşümünde sabit kalan bir genişletilmesi,
Mod (tepedeğer) Verilerin en çok defa tekrarlanmış değeri
Geometrik ortalama
Harmonik ortalama
Kuadratik ortalama
(veya ortalama kareler karekökü)
Genelleştirilmiş ortalama
Ağırlıklı ortalama
Kesilmiş ortalama Belirli bir yüzde oranda en yüksek ve en düşük veri değerlerinin bertaraf edilmelerinden sonra hesaplanan aritmetik ortalamadır.
Çeyrekler açıklığı ortası Çeyrekler açıklığı kullanılarak kesilmiş ortalamanın özel bir hali.
Açıklık ortası
Vinsorize ortalaması Bir çeşit kesilmiş ortalama olup, belirli bir yüzde olarak kesilen en yüksek ve en düşük değerler bertaraf edileceğine, kalan sayılar için en yüksek ve en düşük veri değerleri kesilen degerlerin yerine ikame edilirler.
Anualizasyon

Dışsal kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.