Menekşe Çatağı Höyüğü

Arkeolojik Höyük
Adı: Menekşe Çatağı Höyüğü
il: Tekirdağ
İlçe: Merkez
Köy:
Türü: Höyük
Tahribat:
Tescil durumu:
Tescil No ve derece:
Tescil tarihi:
Araştırma yöntemi: Kazı

Menekşe Çatağı Höyüğü, Tekirdağ İl merkezinin 12 km. doğusunda, Menekşe Deresi'nin her iki yanındaki Doğu ve Batı höyükleri olarak tanımlanan iki tepeden oluşan bir höyüktür. Burası Marmara Denizi kıyısındaki kayalık bir terastır. Batı höyük 100 x 30 metre boyutlarında olup 3 metre yükseklikte, Doğu höyük ise iki yükseltiden oluşmaktadır.[1]

Kazılar

Höyük 1960'lı yıllarda daha sonra Tekirdağ Müzesi Müdürü olan Mehmet Akif Işın tarafından saptanmıştır. Kazılar 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı'ndan F. Aslı Erim-Özdoğan başkanlığında, Mehmet Özdoğan'ın bilimsel danışmanlığında başlanmış ve devam edilmektedir.[1]

Tabakalanma

Batı höyükte en geç yerleşim Helenistik Dönem'e (MÖ 306-280) aittir. Daha altta Erken Tunç Çağı II. ve III. evreleri tabakası yer almaktadır. Bu yerleşimde yerel Trakya özelliklerinin yanı sıra Anadolu özelliklerinin de görüldüğü belirtilmektedir. Daha altta Toptepe Kültürü'ne dayanan ve Aşağı Pınar Höyüğü III. tabakayla çağdaş olan Orta Kalkolitik Çağ tabakası vardır. Lokalizasyonu kesin hatlarıyla belirlenememiş olmasıyla birlikte MÖ 2. binyıl ve Erken Demir Çağı yerleşimine dair kanıtlar da saptanmıştır. Doğu höyükte ise dört tabaka belirlenmiştir. Bu tabakalar yeniden eskiye, Helenistik Dönem, Erken Demir Çağı, çukur barınaklar evresi ve dörtgen planlı kerpiç yapılar evreleridir.[1][2]

Buluntular

Erken Tunç Çağı mimarisinin ahşap üzerine bol kumlu kil sıvama şeklinde olduğu ifade edilmektedir. Bazı yapıların içinde ahşap dikmelerle oluşturulan bölümler bulunmaktadır. Erken Tunç Çağı çanak çömleği genel olarak koyu renkli ve açkılıdır.[1]

MÖ 6. yüzyılda inşa edildiği ve MÖ 5. yüzyılda bir depremle hasar gördüğü anlaşılan yapılar, bir kutsal alan oluşturmaktadır. Bu alandaki adak çukurlarından birinde beş bebeğe ait kafatasları, diğerlerinde de köpek ve domuz gibi hayvan yavruları gömüleri ortaya çıkarılmıştır.[3]

Değerlendirme

Ele geçen buluntular Troya I ve II ile Bulgaristan'ın Sveti Krilovo evresi ile benzerlikler göstermektedir. Menekşe Çatağı'nın MÖ 3. binyıl başlarında gelişen Anadolu ticaret ağında yer alan bir yerleşim olduğu ileri sürülmektedir.[1]

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 5 TAY – Yerleşme Dönem Ayrıntıları
  2. 25. Kazı Sonuçları Toplantısı (2003) Cilt 2, Sh.: 421
  3. Current Archaeolgy In Turkey
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.