Menapiler

Destelbergen'de yeniden inşa edilmiş bir Menapi evi.

Menapiler, Roma öncesi dönemde ve Romalılar döneminde Kuzey Galyada yaşamış bir Belgic kabilesi. Strabon ve Ptolemy'ye göre yaşadıkları yer Ren nehrinin ağzından Scheldenin güneyine kadar uzanan topraklardı.

Komşuları şunlardır:

Menapiler, Sezar'ın Galyayı fethine MÖ 54 yılına kadar şiddetle muhalet etmiş bir kabileydi. Öyleki Sezar tarafından yenilgiye uğratılan Belgic konfederasyonuna 9,000 kişilik bir güçle katılmışlardı.[1] Ertesi yıl Venetiler tarafından Sezar'a karşı yürüttükleri mücadelede desteklendiler.[1] Sezar tekrar galip geldi ancak Menapiler ve Moriniler barış yapmayı reddederek savaşmaya devam ettiler. Ormanın içlerine ve bataklık bölgelere çekilerek vur-kaç taktiği kullananmaya başladılar. Sezar'ın cevabı ağaçları kesmek, hayvanlarını ele geçirmek ve yerleşim yerlerini yakmak oldu ancak bu girişim kışın gelmesiyle başlayan ağır yağmurlar sonucu başarısız oldu ve Menapiler ve Moriniler ormanın daha da derinlerine çekildiler.[1] Menapiler MÖ 55 yılında Ren nehrini geçmeye çalışan bir Germen kabilesine karşı koymaya çalıştılar ancak yenilgiye uğratıldılar.<[1] Aynı yılın sonlarında İlk Britanya seferine çıkan Sezar, onları kontrol altında tutabilmek için iki Legatesini ordusunun büyük bölümüyle birlikte Menapi ve Morini topraklarına gönderdi.[1] Her iki kabilede bir kez daha ormanın içlerine çekilmek zorunda kaldı ve mahsülleri ve yerleşim yerleri Romalılar tarafından yakıldı[1] Menapiler MÖ 54 yılında Ambiorix liderliğindeki isyana katıldılar. Sezar, tüm Galyalı kabileler arasından sadece bu kabilenin elçiler göndererek barış teklifinde bulunmadığını ve Ambiorix'e memnuniyetle bağlandıklarını anlatır. Bu sebeple üzerlerine beş Roma Lejyonu gönderilmiştir. Bu son ve yıkıcı sefer sonunda teslim olmak zorunda kalmışlar ve bu kabilenin kontrolü Romalıların müttefik kabilelerinden Atrebatelerin kralı Commiusun inisiyatifine bırakılmıştır[1]

İsmin etimolojisi

Menapi adının muhtemel açıklaması şöyledir: *Meen + *ape. Meen = ana ev, bir köyde insanların toplandıkları, adli konuların konuşulduğu, kararların alındığı ve oylandığı büyük ev. ape = takipçi, alt sınıftan çiftçi, taklitçi, sonradan imitator nedeniyle -> Hayvan.[2]

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

  1. 1 2 3 4 5 6 7 Jül Sezar (Türkçe'ye Çev. Hamit Dereli) (1942) Gallia Savaşı, İstanbul: Maarif Basımevi (Dünya Edebiyatından Tercümeler - Latin Klasikleri) Kitap 2#4|2.4]]
  2. Ape'nin analamı için "Etymologisch Woordenboek vh Nederlands"

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.