Mehmet Dinç

Mehmet Dinç, TBMM 1.ve 2. dönem Biga, 3. Dönem'de Çanakkale Milletvekilliği yapmıştır. Ayrıca Meclis Kavanini Maliye, İktisat ve Defteri Hakani Encümenliklerinde görev almıştır.

TBMM'ne Çanakkale’den seçilerek, bölgenin diğer milletvekilleri ile beraber Hafız Hamdi (Dumrul), Hamit (Karaosmanoğlu), 23 Nisan 1920’de toplanacak olan Birinci Meclis’e katılmak üzere Ankara’ya çok zor şartlarda ulaşabilmişlerdir.

Hayatı

1871 yılında Ezine’de dünyaya gelen Mehmet Dinç, rüştiyeden mezun olmuştur. Babası Ali Beyzade (d.1842), annesi Ümmügülsüm'dür. Az konuşan, çok okuyan ve kendini yetiştirmiş biridir. Farsça bilen Mehmet Dinç, Biga’da milletvekilliği öncesi uzun yıllar dava vekilliği yapmıştır. Ayrıca ziraat ve ticaretle uğraşmıştır.

Siyasi Hayatı

29 Ekim 1923 günü önce Halk Fırkası gurubunda daha sonrada Meclis Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen tasarı ile birlikte TBMM’ye verilen Cumhuriyet’in ilanı yönündeki önergenin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle Cumhuriyet resmen kabul ve ilan edilmiştir. TBMM’nin 2.Dönem birinci toplantı yılına ait tutanaklarda Cumhuriyet’in ilanı için verilen bu önergedeki isimlerin arasında Biga Milletvekili Mehmet Dinç de yer almaktadır.

Birinci Büyük Millet Meclisi Evrak ve Tahrirat Müdürü Necmettin Sahir Sılan tarafından, 23 Nisan 1920'de çalışmalarına başlanan ilk Meclis üyeleri arasında yapılan anket, 'İlk Meclis-Birinci Dönem Milletvekillerinin Gelecekten Beklentileri Anketi' adı altında TBMM Başkanlığı tarafından kitaplaştırılmış olup içerisinde Mehmet Dinç Bey’inde cevabı yer almaktadır. “Kazanılacak olan ulusal bağımsızlık savaşımızın bolluk getirici-aynı zamanda: bilgi ışığını taşıyıcı- ve verimli olması neye bağlıdır?” sorusuna Biga Milletvekili Mehmet (Dinç) Bey “makinaların hızla kurulmasına bağlıdır” diye cevap vermiştir.

Sonraki Hayatı

Mehmet Dinç, TBMM’nin 3. Dönemi sonunda milletvekilliğinden ayrılmıştır. Ankara’dan ayrılarak Çanakkale’nin kazası Ezine’ye yerleşmiştir. Meclis Umumi Azalığı görevini Çanakkale’de bir süre sürdürmüş ve yanı sıra zeytincilikle uğraşmıştır. Evli (Hatice) ve iki çocuk (Ali Mesut ve Nuriye) sahibi olan Mehmet Dinç daha sonraları Çanakkale’nin Geyikli Köyü'ne yerleşmiştir. 1.2.1952 yılında vefat etmiştir. Vatana hizmetten dolayı Yeşil şeritli İstiklal Madalyası vardır. Naaşı Geyikli Köyü mezarlığında bulunmaktadır.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.