Mehmet Şakir Ülkütaşır

Mehmet Şakir Ülkütaşır Türk halkbilimcidir. İstanbul’da doğmuştur. Lise derecesinde mesleki öğrenim görmüştür. 1918 yılında İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi’nde tarih, felsefe, psikoloji, edebiyat derslerini almıştır. İlk yazısını 1920 yılında Sinop'ta yayımlamıştır. Bir süre öğretmen ve memur olarak çalışmıştır. 1917’de Maraş İdadisi’nde biyoloji, botanik ve jeoloji dersleri yanında fizik, kimya ve müzik dersleri de vermiştir. Maraş’ta iken 1915-1918 yılları arasında halk dilindeki öz Türkçe sözleri, mani, türkü ve masal gibi sözlü halk kültürü ürünlerini derlemiştir. Özellikle eski dönem Türk yaşamının incelenmesi üzerine çalışmaları vardır. Ziya Gökalp’ın yayınları onun ruh ve düşünme gücünde yaratıcı bir güç olmuş, Fuat Köprülü’nün yazıları ise onu bilimsel Türkçülük alanına kaydırmış, fikir hayatına yeni ve daha bilinçli bir yön vermiştir. 1982 yılında vefat etmiştir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.