Mehmed Memduh Bey

Mehmed Memduh Bey (-1919) Osmanlı Devleti'nin son döneminde yüksek derecede çeşitli görevlerde bulunmuş bir devlet adamıydı.

Babası Mehmed Nüzhet Efendi idi[1]. Arapça ve Farsça öğrendi. Mekteb-i Hukuk'u bitirdi 31 Ekim 1911-23 Ocak 1912 tarihleri arasında Şura-yı Devlet reisliği yaptı. Ocak-Temmuz 1912 tarihleri arasında da Adliye Nazırı oldu[2].

Maarif Nezareti tarafından 2 Kasım 1904 tarihinde 537 numaralı ruhsatnameyle yayımlanmış 2 ciltlik Tatbikat-ı Cezaiye adlı bir eseri vardır[3].

1919 yılında öldü.

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.