Mehmed Cemil Paşa

Reşitpaşazade Mehmet Cemil Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Abdülaziz devrinde kısa süre Hariciye Nazırlığı yapmıştır. Tanzimat Devri’nin ünlü devlet adamı Koca Mustafa Reşid Paşa’nın oğludur.

Yaşamı

Osmanlı sadrazamlarından Mustafa Reşit Paşa'nın ilk evliliğinden dünyaya gelmiş büyük oğludur[1].

1855'te Kütahya Sancağı kaymakamı oldu ve 1856 başlarında bu görevinden ayrıldı.[2] 1856’da Osmanlı Devleti’nin Paris sefiri olarak görev atandı. Mahmut Nedim Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi üzerine 1872 yılında Hariciye Nazırlığına atanarak İstanbul’a geldi. Halil Şerif Paşa’nın Hariciye Nazırı olmasına kadar görevini sürdürdü.

Mezarı, İstanbul Beyazıt’taki Mustafa Reşit Paşa Türbesindedir[3]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.