Medyan sinir

medyan sinir
Gray anatomisindeki şema, diğer medyan sinirler arasından üst ekstremitedeki çevresel sinirleri gösteriyor.
Gray's subject #210 938
MeSH Median+Nerve
Dorlands/Elsevier n_05/12566162

Medyan sinir, insanlar ve diğer hayvanların üst ekstremitesinde bulunan ve brakial pleksus sinir ağını oluşturan beş ana sinirden biridir.

Medyan sinir, brakial pleksusun orta ve yan bağlarını şekillendirir ve koldan aşağı doğru inerek brakial arter ile önkola girer.

Medyan sinir, karpal tünelden geçen tek sinirdir. Karpal tünel sendromu, ele giden sinirin karpal tünelde sıkışması sonucu işlevini yitirmesidir.

Yön

Üst kol ve kübital çukurdaki yön

Medyan sinir brakial pleksusun yan ve orta bağlarını şekillendirdikten sonra, teres major kasın alt kenarındaki koltuk altından kola girer. Ardından dikey aşağı iner ve kolun orta kısmındaki kol arterinden pazu ile brakial kas arasına yönelir. İlk bağdan artere girer ve dirsek ekleminin önünden geçer, ardından kolun uç kısmındaki orta arterin önünden geçer ve kübital çukura girer.

Brakial kasın arasındaki eklemin önünde, kübital çukur içindeki medyan siniri brakial arterin ortasından geçer ve pazuya girer.

Medyan sinir, dirsek ekleminden geçerek koldaki eklemsel bir daldan çıkar. Bir dalı pronator teres'e gider ve medyan sinirin hemen yakınından dirsek eklemine ulaşır.

Önkoldaki yön ve dallar

Kübital çukurdan gelen medyan sinir pronator teres kasın iki ucu arasından geçer. Ardından fleksor digitorum süperfisiyal kas ile fleksor digitorum profundus kas arasından geçer ve kleksor pollikis longus kas]]a ulaşır.

Kübital çukurdan gelen medyan sinirin dalsız kısmı, yüzeydeki kasları ve fleksor karpi ulnaris kas hariç öndeki bölümün orta gruplarını sinirle kaplar.

Medyan sinir önkolda yöneldiğinde iki dala ayrılır:

Eldeki dallar

Medyan sinir karpal tünel içinden geçerek ele girer. Oradan fleksor digitorum süperfisiyal kas, fleksor digitorum profundus kas ve fleksor pollikis longus kasın tendonları arasından geçerek el fleksor retinakuluma girer.

Burada birkaç dala ayrılır:

İnnervasyon

Kolda

Medyan sinirin, (üst) kolda istemli ve deri ile ilgili hiçbir işlevi yoktur. Brakiyal arterin duvarına vasküler dallar (damarlar) çıkarır. Bu damarlar sempatik fiberleri taşır.

Önkolda

Önkolun anterior bölgesinin fleksor karpi ulnaris kası ve fleksor digitorum profundus kas hariç (ki bunlar iki orta parmağı besler) dirsek siniri tarafından beslenir.

Elde

Elde medyan sinir, 1. ve 2. ve lumbrikallerin motor innervasyonunu besler. Ayrıca tenar çıkıntının kaslarını da besler. Eldeki geri kalan iç kaslar ulnar sinir tarafından beslenir. Medyan sinir, başparmak, işaret parmağı ve orta parmak, yüzük parmağının yarısının iç taraflarını ve bunlara ait tırnak yatağını sarar. Avucun yan tarafı, Medyan sinir avuç dalı tarafından beslenir. Bu da el bileğini büken yakınsal sinirlerdir.

Anatomik anomaliler

Medyan sinirde birçok doğal anomali meydana gelir.

Hasar

Farklı sendromların neden olduğu farklı derecedeki medyan sinir hasarları şunlardır:

Dirsek üstünde

Dirsek üstündeki hasar, pronasyon kaybına neden olur ve el bileğindeki bükülmede azalma olur.

Dirsekte

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.