Meşrepzade Mehmed Arif Efendi

Meşrepzâde Mehmed Arif Efendi
Doğum 1791
İstanbul
Ölüm 1858
İstanbul
Meslek Alim, müderris, kadı, eğitimci, Osmanlı Devleti şeyhülislamı.

Meşrepzâde Mehmed Arif Efendi (d. 1791 – ö. 1858), Osmanlı ilim ve devlet adamı.

Tanzimat döneminin ünlü şeyhülislamlarından birisidir. Tanzimat reformlarını benimsemiş bir devlet adamıdır.

Yaşamı

1791’de dünyaya geldi. Babası, Müderris Şatırzade Emin Efendi’dir[1].

Medrese öğreniminden sonra müderrislik ve kadılık yaptı. Fıkıh ilminde uzmandı. 1818'de Selanik kadisi, 1826’da Mekke kadisi ve fetva emini, 1846’da Anadolu kazaskeri, 1848 sonlarinda Meclis'i Vala mufettisi.' Haziran 1851’de Rumeli kadısı oldu. Devrin önemli bilim adamlarını bir araya getiren Encümen-i Daniş'e üye olarak görevlendirildi.[2]

21 Mart 1854 - 16 Aralık 1858 tarihleri arasında şeyhülislamlık yaptı. Tanzimat reformlarını benimseyen Meşrebzâde’nin şeyhülislamlık döneminde kadılıktan naibliğe geçiş dönemi başlamış ve “Muallimhanei Nüvvab” adlı 3 yıllık bir okul kurulmuştur[3]

16 Aralık 1858'de İstanbul'da vefat etmiştir ve mezarı sur dışında Mustafa Paşa Tekkesi yanındadır.

Değerlendirilmesi

Sicill-i Osmani onu şöyle değerlendirir:[2]

Fakih, âlim ve fazıldı.

Notlar

Dış bağlantılar


Önce gelen:
Ahmet Arif Hikmet Bey Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
21 Mart 1854 - 16 Aralık 1858
Sonra gelen:
Mehmed Sadeddin Efendi
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/5/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.