Marcus Junius Brutus

Marcus Brutus'un Antik Bir Mermer Büstü

Marcus Junius Brutus (MÖ 85MÖ 42), veya Quintus Servilius Caepio Brutus, Romalı askerî ve politik lider. Roma Cumhuriyeti diktatörü Julius Caesar'a karşı senatoda yapılan saldırı ile tanınır.[1] Bazı kaynaklarda Julius Caesar 'ın evlatlık oğlu bazı kaynaklarda ise öz oğlu olduğu söylenmektedir.

Senato kariyeri

MÖ 49 yılında Pompey ile Caesar arasında bir savaş patladı, Brutus bu savaş sırasında senato konsülü Pompey'in tarafını tuttu. Caesar savaş sırasında kendi subaylarına Brutus'u kulubeye kapatılma konusunda emir verdi. Savaşı Caesar kazandıktan sonra Brutus özürlerle dolu bir mektup göndererek af diledi. Buna karşılık Caesar kendisini bağışladığını bildirdi. Brutus'un Caesar'a bağlılığını bildirmesi ile Caesar kendisine üst düzey yöneticilik verdi.

Caesar'ın komplo ile ölümü

Vincenzo Camuccini'nin "Sezar'ın Ölümü"

Caesar'ın yönetimi sırasında, birçok senatör Caesar'ın güçlenmesinden ve tüm gücü elinde bulundurmasından korkmaya başladı. Bu senatörlerden Brutus, Porcia ve diğerleri MÖ 44'te Caesar'a karşı hareket etmeyi kararlaştırdı.

Komplocular ilk komployu mart ayının ortasında yapmayı planladılar ama Caesar planlanan günde senatoya gitmedi. Çünkü Caesar'ın eşi onu senatoya gitmemesi yönünde ikna etmişti. Fakat Brutus kararlıydı ve Caesar senatoya gelene kadar bekleyecekti. Caesar sonunda senatoya geldi ve gelir gelmez Caesar'a saldırıldı. Caesar ilk atağı karşıladı; ama diğerlerine karşı koyamadı. Yüzüne ve vücuduna aldığı darbelerle senato içinde öldü.

Suikast sonrası

Suikastten sonra Brutus bir ikilem arasında kaldı, eğer Caesar tiran ilan edilirse yaptığı hiçbir şey geçerli sayılmayacak aynı şekilde kendi senatörlüğü de düşecekti. Diğer tarafta ise eğer Caesar tiran ilan edilemezse, kendisi ve arkadaşları katil ilan edilecek, ancak kendilerine genel bir af çıkarıldığı takdirde kurtulabileceklerdi. Brutus Caesar'ı tiran olarak ilan edemedi ve Roma'yı terk etmek zorunda kaldı.

MÖ 43'te, Octavian, Roma senatosunun konsolu olduktan sonra Caesar'a suikast düzenleyenlerin hepsinin Roma'nın düşmanı olduğunu ilan etti Brutus toplam 17 bin lejyonu ile Roma üzerine yürümeye başladı. Octavian ve Marcus Antonius toplam 19 bin lejyonla ona müdahele etti ve savaş sonunda Brutus kaybetti.

Savaş sonrası elinde kalan 4 bin lejyonla yakındaki dağlara saklandı. Onu takip eden Marcus Antonius tarafından yakalanacağını fark ettiği zaman intihar ederek kendini öldürdü.

Kronoloji

Soy ağacı

Kaynak

Dış bağlantılar

<! -->

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.