Manhattan

Manhattan, New York şehrinin 5 ana bölgesinden biridir. (diğerleri: Brooklyn, Queens, Bronx ve Staten Island)

New York ilçeleri (özet)
Jurisdiction Nüfus Yüz ölçümü
Borough
(New York ilçesi)
County ofestimate for
1 Temmuz 2009
(sq mi)
square
miles
km²
ManhattanNew York1,629,0542359
the BronxBronx1,397,28742109
BrooklynKings2,567,09871183
Queens Queens2,306,712109283
Staten Island Richmond491,73058151
8,391,881303786
19,541,45347,214122,284
Source: United States Census Bureau[1][2][3]

Manhattan, New York'ta ticari, kültürel ve finansal bir merkezdir. Burada pek çok ünlü simge yapılar, müzeler, üniversiteler ve turistik mekanlar bulunmaktadır. Ayrıca burada Birleşmiş Milletler Merkez Binası bulunmaktadır. Manhattan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en çok iş merkezini barındıran bölgedir. New York Borsası ve NASDAQ burada bulunmaktadır. Ayrıca burası ülkedeki en çok tüzel kuruluş bulunan bölgedir. Manhattan ismi "Man-hata"dan gelir. Bu isme ilk defa Robert Juet'in gezi defterinde rastlanmıştır. 1610'daki bir harita Manahata ismini ikinci kez bu bölge için kullanır. Manhattan Lenape dilinden 'birçok tepeden oluşan ada' olarak çevrilmiştir.

İkiz Kuleler'e saldırı düzenlenmeden önce, Ağustos 2001'de çekilmiş bir Manhattan fotoğrafı

Komşu ilçeler

  1. Bergen County, New Jersey - Batı/Kuzeybatı
  2. Hudson County, New Jersey - Batı/Güneybatı
  3. Bronx County, New York (The Bronx) — Kuzeydoğu
  4. Queens County, New York (Queens) — Doğu/Güneydoğu
  5. Kings County, New York (Brooklyn) — Güney/Güneydoğu
  6. Richmond County, New York (Staten Island) — Güneybatı


Etnik yapı

2000 yılında yapılan bir çalışmaya göre Manhattan'da yaşayanların %56,4'ü beyaz, %27,8'i İspanyol ırkından (İspanyol veya Latin),%17,3 Siyah (afrika kökenli Amerikalılar), %9 Asyalı, %0,5 Amerikan yerlisi (Kızılderili), %4'ü ise iki veya daha fazla ırka mensuptur. Burada yaşayanların %24'ü evlerinde İspanyolca, %4'ü Çince, %2'si ise Fransızca konuşmaktadır. Manhattan'da dini en büyük grubu Katolikler oluşturur. (%36) Ardından Yahudiler %20, Protestanlar %9, Müslümanlar %2,4'lük bir paya sahiptir. Ayrıca bu bölgede 2000 yılından sonra 5 yaşından küçük çocukların sayısı %32 artmıştır. Bu bölgede oturanların %20'si yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürmektedir. 18 yaş altı kişilerin %31'i, 65 yaş üstündeki kişilerin %18,9'u yoksulluk sınırının altındadır..

Ekonomi

Manhattan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en değerli bölgedir. 2007 Haziranında 450 araba parkı yeri 51 milyon dolara satılmıştır. Manhattan, New York'un ekonomik olarak lokomotifi sayılır. New york şehrindeki işlerin 3te 2si buradadır. Manhattan'ın günlük nüfusu iş ve turizm sebebiyle 1,6 milyondan 2,8 milyona kadar çıkar. Buradaki en önemli sektör finanstır. 2009 istatistiklerine göre Manhattan'da haftalık işçi ücreti saati 8 dolardan 320 dolardır.

Kültür

1912 yılında 5000'i kadın olmak üzere 20000 işçi Washington Meydan Parkına 1911 yılında yangında ölen işçileri anmak amacıyla yürüyüş düzenlemişlerdir. Bu sırada kadınlar özgürlüğün sembolü kıyafetler giyinmiş, işçi hakları hareketini yansıtmışlardır.

Medya

Dört büyük medya devi bu bölgede bulunmaktadır. Bunlar Fox, ABC, NBC, CBS dir. Bu medya kuruluşlarının merkez binaları Manhattan'dadır. Ayrıca FOX news, MTV, Comedy Central gibi kablo tv kanallarının merkezleri de buradadır.

Yerleşim

Manhattan'ın eski günlerinde bu bölge, ahşap yapıları ve su kaynaklarının azlığı nedeniyle yangınlara karşı savunmasız kalmıştır. 1776'da çıkan yangında evlerin 1/3'ü yanmıştır. (yaklaşık 50 ev) Bu yüzyılın bitiminde Amerika'ya yapılan göçlerin artışı ve bu bölgenin Amerika'ya gelenler tarafından bir liman görevi görmesi nedeniyle bölge hijyenik olmayan ve sağlıksız koşullar içindeydi. Burada 5 kat yüksekliğinde yeni gelen göçmenlere kiraya verilmek üzere yapılmış apartmanlar bulunmaktaydı. 1929'da artık asansörün binalarda kullanılabiliyor oluşu ile bina biçimi değişti ve bugün Doğu sahilinde görülen apartmanlar yapılmaya başlandı. 2000 sayımlarına göre Manhattan'da 798.000 ev ve yaşanılabilecek mekanlar bulunmaktadır. Burada yaşayanların sadece %20'si oturdukları evin sahibidir. Bu da ülkedeki Bronx'tan sonra gelen en düşük rakamdır. Yerleşik nüfus 1,620,000 kadardır.

Feribottan çekilmiş ve İkiz Kuleler'in olmadığı bir Aşağı Manhattan panoraması

Ulaşım

Manhattan toplu taşımanın yoğun kullanımı ve özel araçların azlığı dikkat çekicidir. Manhattan'da işe giderken toplu taşıma sistemini kullananların oranı %70'i bulmaktadır. Bu oran Amerika genelinde yalnızca %5'dir. Manhattan'da oturanların %75'inin özel araçları bulunmamaktadır. New york şehir metrosu dünyadaki en büyük ikinci metrodur. Otobüse ya da metro bilet ücreti 2 dolardır. Ayrıca 7 günlük ve aylık sınırsız binmek için satın alınabilen metrocard'larda bulunmaktadır.

Bölgeler ve mahalleler

Manhattan Adası'nın kuşbakışı (George Schlegel, 1873)
Zeplinden Manhattan manzarası (1931 ile 1933 arası)

Manhattan adası, aşağı şehir (downtown), ortaşehir (midtown) ve yukarı şehir (uptown) olmak üzere üç ana bölüme ayrılır. Izgara planına sahip olan şehirde sokaklar doğu-batı yönünde giderken caddeler de (avenue) kuzey-güney yönünde giderler. Aşağı şehir, adanın 14. sokağın altında kalan kısmıdır. Orta şehir 14. sokaktan 59. sokağa kadar olan kesimi kapsar. 59. sokağın yukarısı Yukarı şehirdir. Bu üç bölge ayrı ayrı karakterde pek çok mahalleye ayrılır.

Şehir Merkezi (Downtown)

New York'un ilk kurulduğu Manhattan adasının güney ucundan 14.üncü sokaga kadar olan bu bölgede şu mahalleler bulunur. Adanın en güney ucu Finans Merkezi (Financial District) adıyla anılır ve pek çok işyerine evsahipliği yapar. Büyük bankaların ve finans kuruluşlarının yanı sıra çeşitli avukatlık büroları, mimarlık büroları, dükkânlar, oteller ve de New York borsası bu bölgededir. Bu bölgenin batısında Canal caddesine kadar uzanan Tribeca (Canal Caddesinin altındaki üçgen) semti bulunur. Doğuda Financial District’in üzerinde Belediye binası ve mahkemelerin bittiği noktada Çin mahallesi başlar ve şehrin Çin kökenli göçmenlerinin yoğun olarak yerleştiği bir bölgedir. Çin mahallesi ve Tribeca’nın bittiği Canal caddesinin yukarısı batı kısmında SoHo, doğu kısmında ise Little Italy (Küçük Italya) ve Lower East Side (Aşağı Doğu Yakası) mahalleleri bulunur. SoHo (ismini South of Houston – Houston caddesinin güneyinin kısaltılmasından alır), eskiden ağırlıklı olarak atölyelerin ve küçük iş merkezlerinin bulunduğu bir mahalleyken, 1970’ler sonrasında Andy Warhol’un öncülüğünü yaptığı Pop kültür artistlerinin yerleşmesiyle soylulaşmış, bir dönem şehrin en önemli sanat merkezi olmuştur. Little Italy'de eski İtalyan kültürü halen Mulberry caddesi boyunca yayılan İtalyan restoranlarınca ve bu bölgede kutlanan San Gennaro festivali gibi etkinliklerle korunmaktadır. Lower East Side ise 20.yüzyıl boyu, şehre yeni gelen çeşitli göçmen gruplarının; Almanların, yahudilerin, doğu Avrupalıların ilk yerleştikleri yer olmuştur. Göçmen kültürü burayı 20.yüzyıl başında dünyada nüfusun en yoğun olduğu bir yer haline getirmiştir. Houston Caddesinin kuzeyi ile 14. cadde arasında kalan bölüm Village adıyla anılır ve Aşağı şehrin en kuzeyini oluşturur. Village’ın batıda kalan kısmı Greenwich Village, doğu yakasında kalan kısmı ise East Village'dir. Bölgenin ortasında New York Üniveristesi binalarınca çevrilen Washington Meydanı Parkı yer alır. Greenwich Village, 1960 ve 1970'li yıllardan itibaren şehrin bohem yaşantısına kucak açmış bir bölgedir. 1968'de Gay sivil örgütlenmesinin ilk dönüm noktası kabul edilen Stonewall barı isyanı burada olmuştur. Günümüzde brownstone alçak binalarıyla şehrin makbul yerleşim yerlerindendir. East Village, 1980'ler boyunca şehrin alternatif sanat merkezi olmuş, pek çok müzisyen ve sanatçıya ev sahipliği yapmıştır.

Orta şehir (Midtown)

14. sokaktan 23. sokağa kadar olan kesim batı yakasında Chelsea, doğu yakasında Gramercy ve Stuyvesant adıyla anılır. İkisinin ortasında Flatiron bölgesi bulunur (Adını 1910’da yapıldığında dünyanın en yüksek binası olan Flatiron binasından alır). Chelsea günümüzde şehrin gay kültürünün merkezidir, aynı zamanda da bölgenin batısındaki sanat galerileri dolayısıyla da şehrin yeni sanat merkezi haline gelmiştir. Gramercy bölgesi mesken ağırlıklıdır ve Gramercy parkını çevreler. Bu bölgenin doğusu East River’a kadar hastanelerle doludur.

23. sokağın yukarısı 42. sokağa gelene kadar batıda Clinton, doğuda Murray Hill adıyla anılır. Bu bölgelerde meskenden işyerine doğru geçiş başlar. 42. sokak şehrin merkezini temsil eder. Merkez otobüs garı, Times Meydanı, şehir kütüphanesi, Grand Central Terminali ve Birleşmiş Milletler binası 42 cadde boyunca batıdan doğuya doğru uzanırlar. 42. sokakla 59.uncu sokağın arası yoğun ve yüksek yapılaşmaya sahiptir ve önemli iş merkezlerine ev sahipliği yapar. Buradaki Rockefeller Merkezi, Chrysler, Sony, Metlife ve Citibank binaları gibi gökdelenler şehrin tanıdık panoramasını oluşturur.

Şehir Kenarı (Uptown)

59'uncu sokağın yukarısına verilen isimdir. 59'uncu ve 106'ıncı sokakların arasinda yukarı şehrin ortasında Merkez Parkı (Central Park) bulunur. Parkın batı yakası Yukarı Batı Yakası, doğu yakası da Yukarı Doğu Yakası adını alır. Parkın iki yanı boyunca şehrin en gözde meskenleri yükselir. Aynı zamanda şehrin en önemli müzeleri de parka bakan caddeler üzerindedir. Batı yakasında Doğa Tarihi müzesi, doğu yakasında ise Metropolitan, Guggenheim, Yahudi, El Barrio Latin ve Alman-Avusturya sanatı müzeleri bunların en önemlilerindendir. Amerikan sanatı ağırlıklı Whitney müzesi de Yukarı Doğu Yakası’nda bulunur. New York şehir opera, tiyatro ve balesini barındıran Lincoln Center Yukarı Batı Yakası’nda yer alır. Merkez Park’ının bittiği yerde Harlem başlar. Buranın batısı Columbia üniversitesine ev sahipiği yapan Morningside tepesi, doğusu ise Latin kökenli göçmenleriyle ağırlıklı El Barrio ya da İspanyol Harlemi adıyla anılır. Harlem, şehrin zenci kökenlileriyle özdeşleşmiştir. Harlem’in kuzey sınırını belirleyen Harlem nehri boyunca ada daralır. Bu bölgede Dominik Cumhuriyet’inden gelenlerin ağırlıkla bulunduğu Washington Heights ismini alır. Buranın da yukarısında Manhattan adasının en kuzey ucunu oluşturan Inwood semti bulunur. Ada 210.uncu sokakta son bulur.

İklim

Şehrin iklimi aynı enlemde bulunan Avrupa'daki merkezlere (Madrid örnek olarak verilebilir.) göre serindir. Bunun nedeni ise bölgenin okyanus kıyısındaki konumundan kaynaklanır. Ancak şehrin okyanus kıyısında yer alması bölgeyi iç bölgelere nazaran kışların daha ılık geçmesine neden olur.

Suç ve Güvenlik Durumu

19. yüzyılın orta dönemlerinde ülkelerinden ekonomik ve sosyal nedenlerden ötürü kaçan kişilerin bir kısmı bu bölgede hayatlarını kötü koşullarda geçirdiler. O dönemde bölgede kumar oynanan ve girilmesinin hiç de güvenli olmadığı mahalleler bulunmaktaydı. Bölgeye İtalyan göçünün artmasıyla İtalyanlar İrlanda mafyalarına katıldılar. Günümüzde ise polis raporlarına göre 1990'lardan bu yana suç oranlarında önemli düşüşler meydana gelmiştir.

Resim galerisi

New York City'nin şehir merkezinin Rockefeller Merkezi'nin 'Top of the Rock" kattından panoramik görünümü. Soldan sağa doğru Chrysler Binası, Manhattan Köprüsü, Brooklyn Köprüsü, Verrazano-Narrows Köprüsü, MetLife Tower, Empire State Binası ve Condé Nast Binası görülmektedir.
Manhattan'ın Empire State Binası'nın tepesinden çekilmiş 360°lik panorama fotoğrafı
New York City'nin beş boroughdan biri Manhattan borough'unun New Jersey eyaletinin Hoboken şehrinden panoramik görünümü. Hudson Nehri'nin sol köşesinde George Washington Köprüsü, sağ köşesinde Verrazano-Narrows Köprüsü görülmektedir.

Not

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.