Makedonya'dan Ortaasya'ya Enver Paşa

Makedonya'dan Ortaasya'ya Enver Paşa
Yazarı Şevket Süreyya Aydemir
Ülke Türkiye
Özgün dili Türkçe
Dili Türkçe
Türü Biyografik
Yayınevi Remzi Kitabevi
Anadilinde
basım tarihi
İlk cildi 1970
İkinci Cildi 1971
Üçüncü Cildi 1972

Makedonya'dan Ortaasya'ya Enver Paşa, Şevket Süreyya Aydemir'in Enver Paşa'nın hayatını anlatığı üç ciltlik biyografik kitabı. Kitabın İlk cildi 1970 İkinci Cildi 1971 Üçüncü Cildi 1972 yılında Remzi Kitabevi tarafından yayımlanmıştır.

Kitap 1860 yılında başlar, Enver Paşa'ın ailesi hakkında oldukça uzun bir giriş yapıldıktan sonra Enver Paşa'nın hayatına girilir. Makedonya'da yaşanan çatışmalar, II. Meşrutiyet'in ilanı, II. Abdülhamit'in devrilmesi, 31 Mart Vakası, Trablusgarp, I.ve II. Balkan Savaşları 1913 yılındaki Bab-ı Ali baskını, I. Dünya Savaşı'na giriş, Doğu Cephesinde yaşananlar ve yenilgi, İttihat ve Terakki cemiyetinin kurucu üyelerinin yurtdışına kaçışları, Sovyet Rusya ve Kurtuluş Savaşı esnasında Türkiye ve Türkiye dışındaki Türkler ve Sosyalist hareketler incelenmiştir. Bu durum içinde yol bulmaya çalışan Enver Paşa ve İttihatçılar o dönemin koşulları altında irdelenmiş, yapılan hatalar ve başarılar üzerinde tarafsızca durulmaya çalışmıştır. Kitap genel olarak bir devrin incelenmesidir.

Aydemir Tek Adam, İkinci Adam ve Makedonya'dan Ortaasya'ya Enver Paşa adlı çalışmaları ile 19. asrın sonlarından 20. asrın ortalarına kadar uzanan bir dönemi farklı coğrafyalarda farklı ideolojileri bir bütün olrak ele almıştır. Bu seriye Suyu Arayan Adam ve Menderes'in Dramı da eklenince dönemine damgasını vuran dört devlet adamının hayatını ele alan bir yakın tarih serisi ortaya çıkar.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.