MAC adresi

MAC adresi, (İngilizce Media Access Control, yani Ortam Erişim Yönetimi) bir bilgisayar ağında, bir cihazın ağ donanımını tanımaya yarar. Örneğin, sizin bilgisayarınızda modeminizin ve ağ kartınızın kendine özel birer MAC adresleri vardır. MAC, 48 bit'lik bir adres olduğundan dolayı 248 = 281,474,976,710,656 değişik ağ kartını tanımlamak için kullanılabilir.

MAC Adresi(Fiziksel Adres,Donanım Adresi), ağ donanımının tanımlanmasını sağlar. MAC adresi, bilgisayarın ethernet kartına üretici tarafından kodlanan bir bilgidir. Her donanım için özel bir adresi vardır. Aynı MAC adresine sahip birden fazla ağ cihazı yoktur. MAC adresi 6 oktetten oluşur. İlk 3 oktet donanımı üreten firmayı işaret eder. Son 3 oktet donanımı işaret eder.

MAC adresi, sadece yerel ağlarda haberleşmeyi sağlar. Ağın dışına taşınabilecek bir adres değildir. Sadece aynı ağ üzerindeki bilgisayarların birbirlerini bulmalarını sağlar. Aynı ağda iki ağ cihazının birbiriyle haberleşmesi MAC adresiyle mümkündür.

MAC adresinin kullanıldığı protokollerden bazıları şunlardır:

Bir MAC adresinde ilk üç bit adres havuzunu dağıtan organizasyonu, sonraki beş bit ise üreticiyi temsil eder. Dolayısıyla, bir MAC adresinin ilk bitlerine bakılarak kartın hangi şirket tarafından üretildiği görülebilir.

MAC adresleri, aralarına ":" işareti konarak 16'lı tabanda yazılır: 01:23:45:67:89:AB. Bazı MAC adresleri özel adreslerdir:

MAC adresleri ile IP adresleri arasındaki bağ ARP ve RARP protokolleri tarafından yapılır.

Mac Adresinden Ipv6 Adresinin Elde Edilmesi

128 bitten oluşan ipv6 adresinin ilk 64 biti ağ adresini geriye kalan 64 biti ise konak(bilgisayar) adresini verir. Konak adresini MAC adresinden elde edebiliriz. Fakat MAC adresi 48 bitlik bir alanı kapsadığı için bunu 64 bit haline getirmemiz gerekir.MAC adresinden ipv6 adresi elde edilmesi için yapılması gerekenler:

1. 48 bitlik olan MAC adresi 64 bit haline getirilir.Bunun için xx:xx:xx:xx:xx:xx şeklinde olan 48 bitlik MAC adresi ortadan ikiye ayrılır ve 16 bitlik FF:FE adres uzayı eklenir.

   xx:xx:xx:xx:xx:xx ===> xx:xx:xx:FF:FE:xx:xx:xx haline gelir.

2. 64 bit haline getirilen adres uzayının 2'lik tabanda soldan 7.biti değiştirilir. Yani soldan 7.bit 0 ise 1, 1 ise 0 olur.

örnek

 00:2A:00:3F:2A:1C MAC adresine sahip bir bilgisayarın alabileceği IPv6 adresinin konak adresini bulalım.


 * 00:2A:00:3F:2A:1C  adresinin ortasına FF:FE ekleyelim.
  
    00:2A:00:3F:2A:1C === > 002A:00FF:FE3F:2A1C elde edilir.
 * Yukarda elde edilen adresin 2'lik tabanda soldan 7.bitini NAT işlemine tabi edelim. 

Yani 7.bit 0 ise 1, 1 ise 0 yapalım.

    0000000000101010:00FF:FE3F:2A1C === > 0000001000101010:00FF:FE3F:2A1C === > 
 
 * 00:2A:00:3F:2A:1C MAC adresinden 022A:00FF:FE3F:2A1C konak adresi elde edildi.
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.