Müsellim, Babaeski

Müsellim
  Köy  
Kırklareli
Ülke Türkiye Türkiye
İl Kırklareli
İlçe Babaeski
Coğrafi bölge Marmara Bölgesi
Nüfus (2000)http://www.yerelnet.org.tr/koyler/koy.php?koyid=251657
 - Toplam 537
Zaman dilimi UDAZD (+3)
İl alan kodu 0288
İl plaka kodu
Posta kodu 39200
İnternet sitesi: http://www.yerelnet.org.tr/koyler/koy.php?koyid=251657
YerelNET sayfası

Müsellim, Kırklareli ilinin Babaeski ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihçe

Müsellim Arapça olup teslim eden anlamındadır.Merkezi otorite adına müsellem askerlerinin komutanı olarak bölgeyi yöneten kişilere bu isim verilirdi Osmanlı Türkleri’nin Rumeli’yi almalarını sağlayan kuvvetlerin başında Yörükler( onlardan kurulmuş Yayalar ve Müsellemler) gelir. Sultan Orhan zamanında başlayıp Fatih’e kadar, gittikçe hızı azalarak süregelen büyük Yörük akını, çok kısa zamanda bölge topraklarını kolayca doldurdu ve Türkleştirdi. Müsellimler , Osmanlı Devleti'nde, pek çok görevi yerine getiren, harp zamanlarında ordunun geçeceği yolları temizlemek, köprüleri tamir etmek ve yol açmak gibi hizmetlerle de mükellef idiler. Buna karşılık barış zamanlarında bütün vergilerden muaf sayılıyorlardı. Zaten bu ismi bu yüzden almışlardı. Barışta da seçkin(ayan) sınıftılar. 1695’ten sonra iltizam sisteminden vazgeçilmesiyle taşradaki üst düzey yöneticiler bölgelerine gitmeyerek kendi yerlerine müsellim, voyvoda ve subaşı gibi isimlerle âyânları vekil tayin ettiler. Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflaması üzerine devlet âyânlarla işbirliğini artırarak onları meşrulaştırdı. Âyânlar halk tarafından seçiliyor, kendilerine padişah tarafından berat veriliyordu. Trakya da ,hatta türkiyede birçok müsellim köyü vardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında adı sadece müsellim olan köylerin bazıları diğer müsellim köyleriyle karıştırılmasın diye Trakya müsellim köylerine de ya coğrsfi özelliğine,ya da kurucusu müsellimin özelliğin göre isimlendirilmiştir. taşlımüsellim, çerkezmüsellim, kızılcamüsellim

Müsellim Köyü Genel Görünümü 1

Coğrafi konumu

Köyün, Babaeski ilçe merkezinin doğusunda bulunur.Köyümüzden Babaeski`yeulaşmak için 10 km yol katetmek gerekir.Kırklareli il merkezine ise 30 km uzaklıktadır.Müsellim Köyü, doğu- da Kırıkköy, batıda Sofuhalil, kuzeyde Kumrular Köyü ve güneyde Pancarköy ile komşudur.

-Yeryüzü Şekilleri- Tarıma elverişli arazilere sahiptir.Otlaklara,ormanlara,av sahasına ve iki tane gölete sahiptir.

İklim

Köyümüzde tipik karasal iklim görülür.Yazlar sıcak ve kurak,kışlar ise soğuk ve yağışlı geçer. En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos, en soğuk aylar ise Ocak ve Şubattır. En fazla yağış kış ve ilkbaharda düşer. Bitki Örtüsü Köyümüz arazisi içinde tarım arazilerinin genel toplamı 22000 dekardır.Mera ve yaylalar 2000 dekarını ,çorak alanlar ise 1000 dekarını oluşturur.Ormanlar 4000 dekarını oluşturur.Geriye kalan 15000 dekarlık alan tarıma elverişli alanları oluşturur ve işlenir.Çevremizdeki ormanda en yaygın ağaç türü meşe ve gürgendir. -Hidrografyası- Köy sınırları içinde yaz mevsiminde kuruyan irili ufaklı dereler vardır.Köyün çevresinde önemli olarak bir baraj ve bir gölet bulunur.

Tarihçe

Halk arasında 93 harbi denilen ve miladi seneye göre 1877-1878 tarihlerindeki Osmanlı Rus Harbinden sonra Bulgaristan`ın Tırnovaya bağlı Ahmetli köyünden, şimdiki yerimize göç eden atalarımız köy kuracak münasip yer ararken, o zaman yerli Rum köyü olan Pancarköy ile Kumrular Köyü arasında bir Müslüman Köy kurulması kararı verilmiş ve köy şimdiki yerine kurulmuştur. Müslümanköy ismi zamanla telaffuz edilmesi değişerek Müsellim Köyü haline dönüşmüştür. Halk arasında böyle bilinmektedir. Köyümüz halkı göçmendir. 1935 yılında yine Bulgaristan`ın Razgrat yöresinden ve 1951 yılında yine aynı memleketin Şumnu, Tırnova yöresinden gelen göçmenler köy halkını oluşturmaktadır. Yine köy halkını oluşturanlardan bir kısmı da Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Karnobat kasabası Şıhlar köyünden gelmiştir. -

Müsellim Köyü Genel Görünümü 2

Nüfusu

Nüfus sayım sonuçlarından köyümüzün nüfusunu ve özelliklerini öğrenmek mümkündür.Aşağıdaki Grafiğe bakıldığında nüfusta azalma görülür.Bunun nedeni azda olsa şehire göç olmuş ikinci neden ise halkımız nüfus planlamasında bilgi sahibi olmuştur. -Meskenler- Eski yıllarda köyümüzde toprak evler bulunurdu.Şu anda ise beton evler vardır.Evler bir avlu içinde bulunur ve etrafında ahır,samanlık gibi eklentiler yer alır.Önceden evlerin camları küçüktü,şimdi ise büyük camlar mevcuttur.Modern yapı malzemeleri kullanılarak yapılan evler mevcuttur -Eğitim Durumu- Köyümüzde bulunan ilokul kapanmış ve 1997 yılında taşımalı eğitime başlanmıştır.Öğrencilere tahsil edilen bir minibüs onları her sabah Babaeski`ye,bir kısım öğrencileri ise komşu köy olan Sofuhalil'e götürmekte ve akşamları geri getirmektedir.Müsellim Köyü`nde okuma yazma bilenlerin oranı %97dir. -Köyün Sosyal Yapısı Mahalle kıyafetimiz kadınlarda şalvardır.Erkeklerde mahalli kıyafetimiz yok edilmiştir.Köyümüzde ekonomi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Köyün içme suyu 1984 yılında köy yalısında açılan artezi- yenden temin edilir.Köyde,kahvehane(4)süt toplama merkezi,futbol sahası,kooperatif bulunmaktadır. Ayrıca iki katlı cami vardır.

EKONOMİK COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ

-Köy Arazisinin Genel Kullanımı- Köyümüzün toplam arazisi 22000 dekardır ve 15000dekarı tarım arazisidir.Köyde ziraat faaliyetleri ve hayvancılık köy ekonomisinde en önemli rolü oynamaktadır.Köyümüzde 135 hane bulunmakta olup topraksız aile yoktur.Her aile tarım ve hayvancılıkla uğraşır. -Tarım Faaliyetleri- Köyümüzde ziraat faaliyetleri, geleneksel yöntemlerle yapılmakta olup tekloloji dende faydanalınmaktadır. Tarım arazileri genellikle köy arazisinin orta,güney ve doğu kesimlerinde yer alır.Köyümüzde kuru tarım yapılmaktadır.Gübre kullanımı oldukça yaygındır.Köy,tarım aletleri bakımından iyi durumdadır.Köyümüzde tarım arazileri genellikle küçük işletmeler şeklindedir.Tarım arazilerimizin küçük parseller halinde oluşunda miras yoluyla bölünmeler etkilidir.Yetiştirilen ürünlerde çok çeşitlilik yoktur.Bunun başlıca sebebi kuru tarımın hakim olmasıdır.Ürünler arasında Buğday ve Ayçiçeği ilk sırada gelmektedir.Köyde ihtiyaç için sebze yetiştirilen bahçeler de yer alır.Köyümüz arazisinin%40`ı buğday%35`ayçiçeği,%10`u sarımsak,%5 i arpa,%2 si bağ, %5`i yulaf %2 si meyve ve %1,i kavaktır. -Kültürel Faaliyetleri- 6,7,8, Mayısta köyümüzde ve çevre köylerde Hıdrellez çoşkuyla kutlanır. -Hayvancılık Faaliyetleri- Köyümüzde hayvancılık faaliyetleri geleneksel yöntemlerle yürütülmektedir.Eskiden küçükbaş hayvan(koyun+keçi)yetiştiriciliği yaygın iken bu faaliyet yerine yavaş yavaş büyükbaş hayvancılığa bırakmıştır.


-Ulaşım- Köyümüz Babaeski ilçe merkezine 10 km dir.Babaeski`nin haftalık pazarının kurulduğu gün ulaşım aracı olarak genellikle köye ait minibüsler kullanılır. - Değişim Sürekliliği- Doğada sürekli devam eden bir değişim vardır.Bu değişim yer şekillerinden insan insan yaşantısına kadar birçok alanda etkili olur.Dağları aşındıran akarsular taşıdıkları malzemeyle yeni birikim şekillerini oluştururken insan,doğayı kendi yaşantısını düzenlemek için sürekli değiştirir.Bazen bu bu değişimler kendisine zarar versede bunu yapmaktan vazgeçmez.Eskiden Müsellim Köyü küçük bir yerleşim yeriydi.Toprak evlerden oluşurdu.Şimdi ise betonarme evler vardır.1988 yılında Devlet Su İşleri tarafından 3 tane artizyen kuyusu açıldı.Daha sonra 2000 yılında 3 tane daha artezyen kuyusu açıldı ve toplam 6 artezyen kuyusu oldu .3000 dekarlık arazi tapulaştırıldı 2005 yılında bu arazilere kapalı sistem sulama kanalları döşenmiştir.Bu sulama sisteminin pompalarının çalışması için gerekli olan elektrik hattının 2007 yılında tamamlanıp hizmete açılmıştır.Ayrıca Köyümüzde 2006 yılında 7200 m uzunluğunda kanalizasyon sistemi döşendi .Oseptip ve arıtma tesisi yapılarak faaliyete geçti.2007 yılında ise köyümüz ana caddesi paket taş döşendi.Köyümüzün bütün ara sokakları mıcır asfalt yapılarak kullanıma başlandı

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kırklareli iline 40 km, Babaeski ilçesine 12 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Trakya Karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000 537
1997 -

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu yoktur. Köyün içme suyu şebekesi vardır. kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.