İlhad

Mülhid'ler Kur'an'ın koyduğu kurallara karşı gelirler.

İlhad, İslam dinine ve Kur'an'ın koyduğu kurallara karşı gelme. Özellikle kelâm kitaplarında İslam'ın ilk dönemlerinden beri, felsefi düşüncenin etkisiyle İslâm dinini ve peygamberlik kurumunu eleştirerek filozofları peygamberlerden üstün tutmak amacıyla kullanılır. Bu tutumda olan kişiye mülhid, bu kişilerin oluşturduğu akıma "melâhide" denir. Haşhaşiler (Batıniler) de Büyük Selçuklu dönemi Sünni din alimleri tarafından melâhide olarak adlandırılmışlardır. İslam düşünce tarihinde Ebû Bekir Zekeriya er-Râzi, peygamberlik kavramını; Dehriler'in Reisi İbn-i Râvendî ise Müslümanlar'ın Allah inancını eleştiren mülhidlerden ikisidir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.