Mühendislik dalları listesi

Günümüzde mühendisliğin; elektrik, inşaat, kimya ve makine olmak üzere 4 ana daldan oluştuğu kabul edilmektedir.[1]

Elektrik mühendisliği

Elektrik mühendisliği elektrik devreleri ve motorlarından, bilgisayar sistemlerine elektronikten; haberleşmeye kadar pek çok alanı kapsar. Türkiye'de "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" olarak geçer, genel altdalları aşağıdadır.

Alt dal Kapsam Önemli uzmanlıklar
Bilgisayar mühendisliği Elektriksel sistemlerin yardımıyla bilgisayar donanımı ve yazılımı tasarlanması ve üretilmesi
 • Yazılım mühendisliği, bilgisayarları denetleyen yazılımların üretilmesi ve bakımı
 • Donanım mühendisliği, çeşitli bilgisayar donatımlarının tasarlanması, geliştirilmesi ve test edilmesi
Elektronik mühendisliği Elektronik devre kartlarının, direnç, transistör, kondansatör gibi elektronik parçalar ile tasarlanması.
Kontrol mühendisliği Dinamik sistemlerin matematiksel modellenmesi ve bunların denetleyiciler ve elektrik devreleri aracılığı ile tasarlanmasıyla ilgilenir.
Güç mühendisliği Elektriğin üretilmesi ve dağıtılması, yüksek akım kolu. Türkiye'de Elektrik Mühendisliği adı altında eğitimi verilir.[2]
Telekomünikasyon mühendisliği Her türlü haberleşme sisteminin üretimi, tasarımı, geliştirilmesi.
Biyomedikal mühendisliği
Optik mühendisliği Araçların tasarımı ve elektromanyetik radyasyonun özelliklerini kullanan sistemler.

Kimya mühendisliği

Kimya mühendisliği kimyasal maddeler ve süreçlerle ilgilenir.

Alt dal Kapsam Önemli uzmanlıklar
Metalurji ve malzeme mühendisliği Madde ve maddenin mühendisliğe olan uygulamaları ile ilgilenir. *Seramik mühendisliği, the theory and processing of raw oxide material (e.g. alumina oxide), and advanced material that are polymorphic, polycrystalline, oxide, and non-oxide ceramics
 • Kristal mühendisliği, katı hal moleküllerin tasarımı ve tümleştirilmesi
 • Polimer Mühendisliği, polimerik malzemelerin sentez, karakterizasyonları ve işlenmeleri ile ilgilenir.
İşlem mühendisliği Dizayna, operasyona, kontrole, ve kimyasal işlem seçeneklerine odaklanır *Petroleum refinery engineering, the design of processes related to the manufacture of refined products
 • Polimer Mühendisliği, plastik ürünlerin tasarımı ve üretimiyle ilgilenir.
 • Kâğıt mühendisliği, kâğıt ürünlerinin tasarımı ve üretimiyle ilgilenir.
Moleküler mühendislik Moleküllerin üretimi ile ilgilenir.

İnşaat mühendisliği

İnşaat mühendisliği pek çok yapının (köprü, yol, altyapı vb.) tasarımı ve inşasıyla ilgilenir.

Alt dal Kapsam Önemli uzmanlıklar
Jeofizik mühendisliği Jeolojik malzemelerin inşaat mühendisliğinde kullanımı
Yapı mühendisliği The engineering of structures that support or resist structural loads
 • Deprem mühendisliği, yapıların sismik yüke karşı davranışı ile ilgilenir.
 • Rüzgar mühendisliği, rüzgar analizi yapar ve rüzgarın binalara etkisini araştırır.
 • Mimari mühendislik, application of engineering principles to building design and construction
 • Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, deniz taşıtlarının tasarlanmasıyla ilgilenir.
Ulaşım mühendisliği İnsanların ve eşyaların etkin ve güvenli bir şekilde ulaşımıyla ilgili çalışır.
 • Trafik mühendisliği, a branch of transportation engineering focusing on the infrastructure necessary for transportation
 • Otoyol mühendisliği
 • Demiryolu mühendisliği
Çevre mühendisliği Mühendislik uygulamalarının çevrenin gelişimi ve korunumuna uygulanmasıyla ilgilenir.
 • Ekoloji mühendisliği, the design, monitoring and construction of ecosystems
 • Yangın güvenliği mühendisliği, the application of engineering to protect people and environments from fire and smoke
 • Sıhhi tesisat mühendisliği, the application of engineering methods to improve sanitation of human communities
 • Hidroloik mühendisliği, the planning, development and maintenance of water resources and the application of hydrology
 • Şehir mühendisliği, civil engineering applied to municipal issues such as water and waste management, transportation networks, subdivisions, communications, hydrology, hydraulics, etc.
Geomatik mühendisliği Uydu sistemleri, ölçüm aletleri ve teknolojik ekipmanlarla yeryüzünün incelenmesi ile ilgilenir.

Türkiye'de adı Harita,Feomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri mühendisliği olarak geçer.

Yeryüzünün tamamını veya belli bir kısmını incelemek ve duruma göre proje ve plan oluşturmak amaçlanır.

Makine mühendisliği

Makine mühendisliği fiziksel ve mekanik ürünlerin yapımıyla ilgilenir.

Alt dal Kapsam Önemli uzmanlıklar
Otomotiv mühendisliği otomobil, motorsiklet, otobüs gibi araçların tasarımı ve üretilmesi
Havacılık ve Uzay Mühendisliği tüm hava taşıtlarının tasarımı ve üretilmesi
Gemi inşaatı mühendisliği tüm deniz taşıtlarının tasarımı ve yapımı
İmalat mühendisliği
Tekstil mühendisliği

Dallar arası ve özel mühendislikler

Alt dal Kapsam Önemli uzmanlıklar
Endüstri mühendisliği Kaynakların uygun çözümlenmesi ve tasarımı
 • İmalat mühendisliği, the ability to plan the practices of manufacturing, to research and develop the tool, processes, machines and equipment, and to integrate the facilities and systems for producing quality products with optimal expenditure.
 • Component engineering, the process of assuring the availability of suitable components required to manufacture a product.
 • Sistem mühendisliği, focuses on issues such as logistics, the coordination of different teams, automatic control of machinery for complex engineering projects
 • Construction engineering, the planning and management of construction projects
 • Güvenlik mühendisliği, assuring that a life-critical system behaves as needed even when pieces fail
 • Reliability engineering, optimising asset maintenance to minimise whole of life cost
Uygulamalı mühendislik Yönetim, tasarım ve teknik yeteneklerin sistemlerin tasarımı ve entegrasyonu, yeni ürün tasarımlarının yapılması, üretim proseslerinin geliştirilmesi ve bir organizasyon ya da firmanın teknik fonksiyonlarının ve/ ya da fiziksel/teknik fonksiyonlarına uygulanmasıyla alakalı alandır.

Uygulamalı mühendislik programları tipik olarak temel mühendislik prensipleri, proje yönetimi, endüstriyel süreçler, üretim ve operasyon yönetimi, sisteö entegrasyonu ve kontrolü, kalite kontrol ve istatistik konularını kapsarlar.[3]

Biyoloji mühendisliği Mühendislik prensiplerinin biyoloji ve tıp alanlarına uygulanmasıdır.
 • Biyomedikal mühendisliği, mühendisliğin tıp ve biyolojik bilimlere olan uygulamalarıyla ilgilenir.
 • Genetik mühendisliği, the design and development of techniques to directly manipulate an organism's genes
 • Biyokimya mühendisliği, the design and construction of unit processes that involve biological organisms or molecules
 • Doku mühendisliği
 • Protein mühendisliği, yararlı ve değerli proteinlerin geliştirilmesiyle ilgilenir.
Mekatronik Makine ve elektrik mühendisliğinin karışımından oluşur ve otomasyon sistemlerinin tasarlanması ve incelenmesiyle ilgilenir.
 • Robotik
 • Instrumentation engineering
 • Avionics, bir uçak ya da uzay aracında kullanım amacı ile elektronik ve sistemlerin tasarımı.
Nükleer enerji mühendisliği Nükleer uygulamaların mühendisliğe uygulanmasıdır.
Ziraat mühendisliği Mühendislik uygulamalarının tarla, bahçe gibi tarımsal alanlara uygulanmasıdır.
 • Bioprocess engineering, the design and development of equipment and processes for the manufacturing of products from biological materials
 • Gıda mühendisliği, yemek üretimi, paketlenmesi ve ilgili işlemlerle ilgilenir.
 • Su Ürünleri Mühendisliği, Sucul canlıları ve kontrollü üretim uygulamalarını kapsar.
Nanomühendislik Nano ölçekte mühendislik
Peyzaj mimarlığı Kültürel ve doğal kaynakların korunarak belirli bilimsel ve mühendislik ilkeleri, ölçütleri kullanılarak bitkisel tasarım projeleri eşliğinde konforlu, sağlıklı, güvenli, huzurlu, ulaşabilir, erişebilir, estetik, ekolojik, sürdürlebilir mekanların tasarlanması, planlanması, doğal çevre kalitesinin korunmasını, onarımını ve yönetimini kapsar.
 • Peyzaj mühendisliği, Arazi biçimlendirme(Gradding) ile parsel içi kot çözümleri, yağmur suyu yönetimi, otopark alanları çözümleri, bina ulaşım yolları...vb yapısal projeleri kapsar.
 • Peyzaj planlama, ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel ve doğal değerlerin korunması adına ekolojik öncelikli projeler üretilmesi, korunacak alanların belirlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, orman, sulak alanlar, maden ve katı atık alanları gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş alanları onarımı için planlama yapmak, kentsel açık yeşil alanların oluşturulması, doğal kaynakların(hava, su, toprak...vb) korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi sağlamak, arazi kullanım planlaması, çevre sorunlarının giderilmesi üzerine çalışmalar yapmak
 • Peyzaj tasarımı
 • Çevre koruma ve peyzaj onarımı alanında
 • Peyzaj yönetimi
 • Kentsel Tasarım ve Planlama
Petrol ve doğalgaz mühendisliği The application of engineering principles to drilling for and producing crude oil and natural gas
 • Reservoir engineering, the application of scientific principles to study the flow of fluids in underground reservoirs so as to obtain a high economic recovery.
 • Drilling engineering, the design and application of equipment and techniques to drill wells.
 • Production engineering, the design and application of equipment and techniques to bring well fluids to the surface and then separate out the various components.
Enerji mühendisliği Enerji mühendisliği enerji verimliliği, hizmetleri, santraller ve çevre ile uyumluluğu ile ilgilenir. Enerji mühendisliği kimyasal, mekanik ve elektriksel pek çok bilgiyi kullanır. Diğer mühendislik dallarına göre daha dallar arası bir mühendislik dalıdır.
 • Güneş enerjisi mühendisliği, güneş enerjisine dayalı ürünlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve hizmete sunulması ile ilgilenir.
 • Rüzgar mühendisliği, Wind engineering analysis effects of wind in the natural and the built environment and studies the possible damage, inconvenience or benefits which may result from wind. In the field of structural engineering it includes strong winds, which may cause discomfort, as well as extreme winds, such as in a tornado, hurricane or heavy storm, which may cause widespread destruction

Kaynakça

 1. Klein, Julie Thompson, Frodeman, Robert, Mitcham, Carl (2010) (İngilizce). The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford University Press. s. 149-150.
 2. http://www.elk.itu.edu.tr/ELK/bol_tar.html
 3. ATMAE Membership Venn Diagram
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.