Mühendishane-i Berr-i Hümâyun

Okul bahçesinde atış talimi. "Hazır ol cenke eğer istersen sulh ve salah" Mühendishane-i Berr-i Hümayun'da memduh bir faaliyet. Mühendishane şakirdanının endaht talimi (1910)
Öğrenim elemanları
İTÜ'nün geçmişten bugüne aldığı adlar

Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn,[1] 1795 yılında III. Selim döneminde kurulmuştur. Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn'da haritacılık, gemi inşaatı, inşaat mühendisliği ve balistik öğretimi yapılmaktaydı. 1847'de mimarlık eğitimi de verilmeye başlandı. Askeri bir okul olan Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn sivil öğrenci ve hoca da kabul ediyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü buradan mezun bir topçu subayıydı.[2] 1883'te Hendese-i Mülkiye, 1909'da Mühendis Mekteb-i Âlîsi adını alarak ülkenin altyapı inşaatlarında görev alan kadroları yetiştirdi. Mühendislik ve mimarlık öğretimi, 1928 yılından itibaren Yüksek Mühendis Mektebi'nde, 1944 yılından sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sürdürüldü. Mühendishanede rektörlük yapmış olan Hüseyin Tevfik Paşa'nın 1892 yılında İngilizce olarak yazmış olduğu "Linear Algebra" (Lineer Cebir) özgün eseri dünya çapında çağın en önemli Matematik-Geometri kitaplarından biri olmuştur.

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.