Müeyyidüddin el-Cendi

Müeyyidüddin el-Cendi, 13. yüzyıl ekberi sufi ve yazarı.

Hayatı

Yaklaşık olarak h. 628 / m. 1230 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Türkistan'ın Cend şehrinde doğmuş olan Müeyyidüddin el-Cendî'nin asıl adı Ebu Abdullah Müeyyidüddin bin Said bin Muhammed bin Süleyman el-Hatemi el-Cendi es-Sûfî'dir. Hacc sonrası gittiği Konya'da Sadreddin Konevi'den tasavvuf eğitimi almıştır. İbn Arabi'nin Füsûs ve Mevakii'n-Nücum adlı eserlerine şerh yazmıştır.

Eserleri

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/1/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.