Mücessime


İslâm'da İ’tikad ve Mezhepler

Mücessime, Cisimleşme, ya da Enkarnasyon; İslâm dininde eskiden mevcut olan i'tikadî bir fırkanın adı. Aynı zamanda İslâm dini itikadî mezhepleri içerisinde sadece Ghulat-i Şîʿa'dan olan mezhepler arasında mevcut bir i'tikat olup, bu fırkalar günümüzde varlığını koruyan itikadî İslâm mezhepleri olan Sünnîlik ve Şiîlik tarafından İslâm dışı olarak kabul edilmektedir.[1]

Mücessime'den olan İslâm dinî i'tikadî mezhepleri

Mücessime, Allahcisim sayan veya Allah'ın sıfatlarını cisimleştiren mezhebe verilen isimdir. Çoğunlukla Müşebbihe (Anthropotheism) grubunun içinde ele alınır. İslâm dininde bazı maddeci felsefi düşünceler de Mücessime'nin içine dahil edilirler. Bu i'tikadların tamamı Müşebbihe i'tikadî mezhepleri içerisinde yer alır.

Tarihte var olmuş Mücessime'den olan bazı i'tikatlar[2]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Ebû Zehra, Muhammed, Mezhepler Tarihi, Mütercimi: İsmâil Dağ, Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2011. İstanbul, 2010.
  2. Mustafa Öz, Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü, Ensar, İstanbul, 2011.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.