Mîkât

Mîkât (Arapça: ميقات mīqāt), sözlükte bir iş için belirlenen zaman ve yer anlamına gelir. Mîkât ihrama girilen yerdir.[1]

Mîkât zamanı

İhrama girme zamanı, hac aylarıdır. Kur'an'da Bakara Suresi 197. ayetin başında Al-Ĥajju 'Ašhurun Ma`lūmātun (“Hac, bilinen aylardadır.”) anlatımı ile bu zaman dilimi amaçlanır.

Mîkât mekanı

İhrama girme yerleri, kişilerin oturdukları yerlere göre farklıdır, “Harem”, “Hıll” ve “Âfâk” olmak üzere üç bölgedir. Mekke-i Mükerreme’yi çevreleyen ve bu şekilde altı önemli giriş noktası belirlenmiş bulunan sınırlar, Harem sınırlarıdır. Bunlardan beşi İslam dininin peygamberi Muhammed tarafından kurulmuş, altıncısı ise daha sonra Hindistan ve daha doğudan gelen hacı adaylarına kolaylık sağlamak için eklenmiştir. İslam dinine göre, yapılması gerekli olan, mîkât sınırlarını ihramlı olarak geçmek ve ihram yasaklarına uymak gibi iki koşulu vardır.

Zülhuleyfe

Zülhuleyfe, Medine’nin 11 km güneyinde Âbâr-ı Alî diye bilinen yerde ve Mekke’ye yaklaşık 450 kilometre uzaklıkta, Medinelilerin ve Medine üzerinden Mekke’ye gelenlerin mîkâtıdır.

El-Cuhfe

El-Cuhfe, Mekke’nin yaklaşık 187 kilometre kuzeyinde, Şamlıların ve Mekke’ye Şam yönünden gelen Mısırlılar ile Kuzey Afrikalıların mîkâtıdır. Zamanla 17. yüzyılın ilk yıllarında El-Cuhfe terk edilmiş ve daha güneyde, Kızıldeniz kenarında yer alan Râbiğ adındaki yer, mîkât olarak kullanılır olmuştur. Râbiğ, Surre-i Hümâyûn Alayı güzergahı üzerindedir. Günümüzde ise Cidde ve Medine, otoyolları ile Mekke’ye bağlandığın için Cuhfe gibi Râbiğ'de önemini yitirmiştir.

Karnü’l-Menâzil

Karnü’l-Menâzil (Karn), Mekke’nin yaklaşık 96 kilometre doğusunda, Necd[Not 1] ve Kuveyt bölgesinden gelenlerin mîkâtıdır. Günümüzde bu mîkât, "Seyl" (As-Sail) diye anılmaktadır.

Yelemlem

Yelemlem, Mekke’nin güneydoğu yönünde ve yaklaşık 54 kilometre uzaklıkta yer alan, Yemen'den gelen hacı adaylarının mîkâtıdır.

Zât-ü Irk

Zât-ü Irk, Mekke’nin yaklaşık 94 kilometre kuzey-doğusunda, Irak yönünden gelen hacı adaylarının mîkâtıdır.

İbrâhîm Mursîa

Deniz yoluyla Hindistan ve Uzak Doğu'dan gelen hacı adayları için yiyecek içecek sağlama yeri ve bir mîkâttır. Bu mîkât Mekke'nin yaklaşık 57 kilometre batısında, Kızıldeniz'dedir.

Notlar

  1. Arap Yarımadası'nın merkezi bölgesidir.

Kaynakça

  1. Mehmet Ali Soy Altan Çap, Hac İlmihali Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, s. 53.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.