Mâriye el-Kıbtiyye

Mâriye el-Kıbtiyye (Mâriyetü'l Kıbtiyye), İslâm peygamberi Muhammed'in eşi. [1][2] Mısır’ın Said bölgesinden Hafn denilen bir köydendir. Kıbtî bir baba ve Rum bir anneden dünyaya geldiği belirtilmektedir.

Evliliği

Muhammed, hicretin yedinci yılında Mısır Mukavkısı denilen Bizans’ın İskenderiye valisine bir mektup göndererek kendisini İslama davet etmiş, bunun üzerine Vali aldığı davete değer vermiş ancak İslamı kabul etmemiştir. Vali Mukavkıs, Muhammed'den kendisine mektup getiren elçi Hâtıb b.Ebî Beltaa'ya büyük ikramlarda bulunmuş ve Muhammed’e yazdığı cevabi mektupla birlikte, iki cariye, bir hadım ağası, 1000 miskal altın, kıymetli elbiseler, kumaşlar, güzel kokular ve bunun gibi bir takım hediyeler göndermiştir.[3]Mâriye ve kardeşi Sirîn adlı cariyeler Medine yolunda Hâtıb b.Ebî Beltaa'nın daveti üzerine[4] veya Medine’de Peygamberin tebliği üzerine İslamı kabul edip müslüman oldular. Mâriye el-Kıbtiyye, İslam Peygamberi ile nikâhlandıktan bir yıl sonra Muhammed'den bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir.[5]Kardeşi Sirîn, Muhammed'in şâiri Hassan b. Sâbit ile evlenmiştir.[6]

Evliliğin müslümanlar için önemi

Mâriye el-Kıbtiyye'nin İslam Peygamberi Muhammed ile evliliği, bütün Mısırlıları etkilemiştir. Müslümanlarla Mısır’daki Bizanslılar arasında çıkan savaşta, Mısırlılar tarafsız davranmış, Bizanslılara destek olmamışlardır. Mısırlıların tarafsız davranmalarının sebeplerinden biri olarak, kendi milletlerinden olan bir kadının, Peygamberle evli oluşu gösterilmektedir.[7]

İbrahim

Mâriye el-Kıbtiyye'den dünyaya gelen İslam Peygamberinin çocuğuna İbrahim ismi verildi. İbrahim’in hangi yaşta vefat ettiği tartışma konusu olmakla birlikte yaygın olan görüş iki yaşını doldurmadan vefat ettiğidir.

Mâriye’nin cariyelik statüsünden, Müslüman olmasıyla veya bir çocuk dünyaya getirmesiyle kurtulduğunu ifade eden iki görüş bulunmaktadır.

Vefâtı

Mâriye, hicrî 16 senesinde vefat etmiş, cenaze namazı Ömer tarafından kıldırılmıştır.

Kaynakça

  1. http://web.firat.edu.tr/msoysaldi/efendimizinevlilikleri.pdf Prof.Dr.Mehmet SOYSALDI
  2. Kâinatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Salih SURUÇ,370. Baskı,s.609
  3. Kâinatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Salih SURUÇ,370. Baskı,s.609
  4. Kâinatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Salih SURUÇ,370. Baskı,s.609
  5. İbn Sa’d, age., VIII, 212, 213.
  6. Kâinatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Salih SURUÇ,370. Baskı,s.609
  7. http://web.firat.edu.tr/msoysaldi/efendimizinevlilikleri.pdf Prof.Dr.Mehmet SOYSALDI
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.