Mâlik

Mâlik (Arapça مالك), Arapça bir kelime olup "Mülk" kökünden türemiştir ve "bir mülke sahip olan" anlamını taşır. İslam inancında Mâlik cehennem'in yöneticisi olan meleğin ismidir. Kur'an'daki bu anlamdaki tek kullanımında, günahkârlar Mâlik'e, Allah'ın kendilerini yok etmesini isteyerek seslenirler, ancak orada sürekli kalacakları cevabı ile karşılaşırlar.[1]

Ayrıca Mâlikü'l-Mülk şeklinde, "Dünya ve Âhiretin mülkü, yalnız ve mutlak olarak kendisinin olan" anlamında, Allah'ın adları'ndan biri olarak da geçer.

Etimoloji

Semitik dillerde ve Türkçede kullanılan melek İbranice "m-l-k" kökünden gelir.[2]

Melek, malik, mülk, malik’ül mülk, memlük gibi kelimelerin köken aldığı "m-l-k"nin İsraillilerin komşuları olan Ammonluların tanrısı Molek (molech, moloch)’in isminden türetildiği düşünülür. Bu ilişki cehennem bekçisi malik açısından düşünüldüğünde daha açıktır.[3] Buna göre Molek'e çocukların kurban olarak sunulduğu Hinnom vadisi (Ge be Hinnom) cehenneme, Molek ise Malik'e dönüşmüştür.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Zuhruf Suresi 77. ayet
  2. http://www.answering-islam.org/Books/Jeffery/Vocabulary/part23.htm.
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Moloch
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.