Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD)
Kuruluş 9 Mayıs 1990
Tür Dernek
Merkez Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 - Beyoğlu
Türkiye İstanbul, Türkiye
Lider Nail Olpak
Resmî site www.musiad.org.tr

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 9 Mayıs 1990 tarihinde bir grup işadamı tarafından İstanbul’da kurulan bir sivil toplum örgütüdür. Derneğin etkinlik amaçları; çalışanların, iş ve işleyiş sistemlerinin, piyasanın, değer ölçülerinin ve toplumun geliştirilmesi olarak beş ana madde halinde sıralanmıştır. MÜSİAD, günümüzde 1.600.000 kişiye istihdam sağlayıp, yurtiçinde 86, yurtdışında 68 ülkede, 181 irtibat noktasında yaklaşık 60.000 işletmeyi temsil etmekte; uluslararası fuar ve organizasyonlar düzenleyerek dünyanın her yerinden iş adamlarını bir araya getirmekte; aynı zamanda iş dünyasının sorunlarını gündeme taşımak, beklenti ve kanaatlerini ilgili mercilere ulaştırmak ve çözüm önerileri geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.[1][2]

Kuruluş[3]

80li yılların sonunda Türkiye’de, iş dünyasının gelişen vizyon ve misyonu ile birlikte yeni bir işadamları derneği kurulma ihtiyacı doğmuştur. O dönemde Türkiye’de sivil toplum hareketleri henüz yeterince gelişmemişti ve mütedeyyin işadamlarının bir araya gelecekleri; ortak beklenti, öneri ve taleplerini ifade edecekleri bir platformları yoktu. İş dünyasında yarı resmi statüye sahip sanayi ve ticaret odaları faaliyet göstermekle birlikte, bu kurumlarda toplumsal gidişatın seyrinde etkisi olabilecek fikirlerin ve uygulamaların öne çıkabilmesi mümkün değildi. Bu ihtiyacı karşılamak üzere düzenli toplantılarda bir araya gelmeye başlayan camianın işadamları, 9 Mayıs 1990 günü Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği’ni kurdular. 

Başkanlar[4]

Kurulduğu tarihten bu yana MÜSİAD’da beş kişi genel başkanlık görevini üstlenmiştir. Bunlar arasından kurucu üyeler Erol Mehmet Yarar’ın başkanlığı 9 yıl, Bayram Ali Bayramoğlu’nun başkanlığı ise 5 yıl sürmüş; 2004 yılında alınan bir kararla, başkanlık seçimlerinin her 4 yılda bir yapılmasına karar verilmiştir.  MÜSİAD’ın başkanlık görevini 2012’den bu yana Nail Olpak yürütmektedir.  

Kurulduğu Günden Günümüze MÜSİAD Başkanları

Erol Mehmet Yarar (1990-1999)

Bayram Ali Bayramoğlu (1999-2004)

Doç. Dr. Ömer Bolat (2004-2008)

Ömer Cihad Vardan (2008-2012)

Nail Olpak (2012- …)

Komisyonlar

Teşkilatlanma[5]

MÜSİAD, yurtiçinde 86 ve yurtdışında 181 irtibat noktasıyla, Türkiye’nin en yaygın teşkilatlanan sivil toplum kuruluşudur. MÜSİAD’ın ilk yurtiçi şubesi 1993 yılında Kayseri’de, ilk yurtdışı şubesi yine 1993 yılında Almanya’da açılmıştır. Her yıl yeni şehirlerde yaptığı açılışlarla teşkilat ağını genişleten MÜSİAD, günümüzde Washington, Pekin, Brüksel, Paris, Berlin gibi küresel merkezler başta olmak üzere dünya genelinde temsil edilmektedir.  

Sektör Kurulları[6]

Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu altında faaliyet gösteren Sektör Kurulları; MÜSİAD’ın ülke ekonomisindeki sektörlerin sorunlarını saptamak, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, üyelerinin iş hacimlerini arttırmak ve birbirleriyle ilişkilerini güçlendirmek üzere çalışmalar yürüten yapılanmasıdır. MÜSİAD bünyesinde;  

Basım, Yayın ve Medya Sanayi ve ticari faaliyet içerisinde bulunan üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurullarınca gerekse de üniversiteler, diğer sektörel dernekler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunan, “Sürekli İyileştirme”yi kendisine ilke edinmiş, dinamik, özgüveni yüksek ve çözüm odaklı yapılanmasıdır.

Dayanıklı Tüketim, Mobilya ve Orman Ürünleri

Hizmetler

Makine Makine Sektör Kurulu MÜSİAD'ın, Sektör Kurulları Komisyonu'nun çizdiği hedefler doğrultusunda, üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurulunca gerekse de üniversiteler, diğer sektörel dernekler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunan, "Sürekli İyileştirme"yi kendisine ilke edinmiş, dinamik, özgüveni yüksek ve çözüm odaklı yapılanmasıdır.

Bu kapsamda; Sektör Raporları yayınlamakta, Sektörel Projeler geliştirmekte, sonuçların ilgili üst birimlere aktarılması sağlanarak çözüme ulaşması yolunda panel, seminer, konferans, zirve ve arama toplantıları düzenlemekte, ekonomiye ve sanayiye, sunduğu stratejik analiz ve önerilerle yön vermeye çalışmakta, diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla toplantılar yaparak ortak görüş oluşturma yönünde gayret göstermekte, yurt içi ve dışı ticari geziler düzenlemekte, yurt dışından gelen heyetlerle üyelerin buluşmasını sağlamakta ve sektörel katalog ve tanıtım etkinlikleri gibi faaliyetler ile de üyelerin ticaretlerini artırmaya çalışmaktadır. Alt sektörler; Açma - Kapama Ekipmanları, Ağaç İşleme Makineleri, Ağırlık (Terazi) Ölçme Makineleri, Akışkan Gücü (Hidrolik - Pnömatik) Ekipmanları, Basınçlı ve Depolama Tankları, Boyama Makineleri, Cam Endüstrisi Makineleri, Döküm, Gıda Makineleri, Hırdavat Malzemeleri, Hidrolik Makine - Ekipmanlar, Isıl İşlemler, Isıtma - Soğutma - İklimlendirme Makineleri , İş-Kaldırma ve İletme Makineleri, Kalıp, Kaynak Makineleri, Kullanılmış Makineler, Kuvvet Üretme ve Aktarma Sistemleri, Lazer Makineleri, Maden Makineleri, Makine Hizmet, Makine Yedek Parça, Matbaa ve Karton Kutu Makineleri, Metal - İşleme - Takım Tezgahları (CNC ve CNC Dışı) , Metal Form Verme Makineleri, Ölçme - Test Makine Ekipmanları, Özel Amaçlı Makineler, Paketleme Ambalaj Makineleri, Plastik - Kauçuk Makineleri, Robotlar ve Otomasyon, Savunma Sanayii Ekipmanları, Su İşlem Makineleri, Takım Tezgahları Eleman ve Aksesuarları, Tekstil - Giyim Makineleri, Temizlik Makineleri, Tren, Ziraat Alet ve Makineleri.

Perakende Perakende sektör kurulu MÜSİAD'ın belirlediği hedefler ve yol haritasında üyelerimiz arasındaki perakende ile ilgili olanları belirlemek ve bu konudaki üye sayısını arttırmak üzere yeni bir sektör olarak oluşturulmuştur. Perakendenin unsurları olan markalar-işletmeciler-alışveriş merkezleri-tedarikçiler-çözüm ortakları ile iletişime geçerek verimlilik artışı çalışmaları yapmak.

Bunları yapmak içinde perakendenin diğer STK ları ve üniversite-meslek liseleri perakende bölümleri iletişime geçmek ve elde edilecek kazanımları üyelerimizle paylaşmak üzere toplantılar yapmak. Bilgilendirme ve tanıtım amaçlı sektör unsurları ile ziyaret ve toplantılar yapmak, yurt dışından gelecek veya markalarımızın yurt dışına açılma isteklerine destek olacak çalışmalar yapmak, yurt içinde satışı düşünülen marka ve alışveriş merkezleri için üyelerimize bilgi verecek sistemi kurmak, perakende sektör üyelerinin diğer sektör üyeleri ile iş yapma imkanlarını araştırmak, aramızdaki ticareti artırmak. Bilişim Bilişim Sektör Kurulu MÜSİAD’ın, Sektör Kurulları Komisyonu’nun çizdiği hedefler doğrultusunda, üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurulunca gerekse de üniversiteler, diğer sektörel dernekler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunan, “Sürekli İyileştirme”yi kendisine ilke edinmiş, dinamik, özgüveni yüksek ve çözüm odaklı yapılanmasıdır. Bu kapsamda; Sektör Raporları yayınlamakta, Sektörel Projeler geliştirmekte, sonuçların ilgili üst birimlere aktarılması sağlanarak çözüme ulaşması yolunda panel, seminer, konferans, zirve ve arama toplantıları düzenlemekte, ekonomiye ve sanayiye, sunduğu stratejik analiz ve önerilerle yön vermeye çalışmakta, diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla toplantılar yaparak ortak görüş oluşturma yönünde gayret göstermekte, yurt içi ve dışı ticari geziler düzenlemekte, yurt dışından gelen heyetlerle üyelerin buluşmasını sağlamakta ve sektörel katalog ve tanıtım etkinlikleri gibi faaliyetler ile de üyelerin ticaretlerini artırmaya çalışmaktadır. Alt sektörler; Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Malzemeleri, Digital Bilgilendirme Ekranları, Elektronik Cihazlar, Elektronik Sistemler, Güvenlik - Otomasyon - Erken Uyarı Sistemleri, Haberleşme - İletişim - Görüntülü - Sesli - Işıklı Sistemler - Ses Sistemi, Ofis Makineleri, Yazılım. Enerji Enerji ve Çevre Sektör Kurulu MÜSİAD'ın, Sektör Kurulları Komisyonu'nun çizdiği hedefler doğrultusunda, üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurulunca gerekse de üniversiteler, diğer sektörel dernekler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunan, "Sürekli İyileştirme"yi kendisine ilke edinmiş, dinamik, özgüveni yüksek ve çözüm odaklı yapılanmasıdır.

Bu kapsamda; Sektör Raporları yayınlamakta, Sektörel Projeler geliştirmekte, sonuçların ilgili üst birimlere aktarılması sağlanarak çözüme ulaşması yolunda panel, seminer, konferans, zirve ve arama toplantıları düzenlemekte, ekonomiye ve sanayiye, sunduğu stratejik analiz ve önerilerle yön vermeye çalışmakta, diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla toplantılar yaparak ortak görüş oluşturma yönünde gayret göstermekte, yurt içi ve dışı ticari geziler düzenlemekte, yurt dışından gelen heyetlerle üyelerin buluşmasını sağlamakta ve sektörel katalog ve tanıtım etkinlikleri gibi faaliyetler ile de üyelerin ticaretlerini artırmaya çalışmaktadır. Alt sektörler; Aydınlatma, Elektrik Tesisat Öğeleri, Enerji, Güç Kaynakları - Çeviriciler - Elektrik Motorları, Hizmet (Enerji) , Klimalar, Panolar İnşaat, Çevre ve Yapı Malzemeleri İnşaat ve Çevre Sektör Kurulu MÜSİAD'ın, Sektör Kurulları Komisyonu'nun çizdiği hedefler doğrultusunda, üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurulunca gerekse de üniversiteler, diğer sektörel dernekler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunan, "Sürekli İyileştirme"yi kendisine ilke edinmiş, dinamik, özgüveni yüksek ve çözüm odaklı yapılanmasıdır.

Bu kapsamda; Sektör Raporları yayınlamakta, Sektörel Projeler geliştirmekte, sonuçların ilgili üst birimlere aktarılması sağlanarak çözüme ulaşması yolunda panel, seminer, konferans, zirve ve arama toplantıları düzenlemekte, ekonomiye ve sanayiye, sunduğu stratejik analiz ve önerilerle yön vermeye çalışmakta, diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla toplantılar yaparak ortak görüş oluşturma yönünde gayret göstermekte, yurt içi ve dışı ticari geziler düzenlemekte, yurt dışından gelen heyetlerle üyelerin buluşmasını sağlamakta ve sektörel katalog ve tanıtım etkinlikleri gibi faaliyetler ile de üyelerin ticaretlerini artırmaya çalışmaktadır. Alt sektörler; Alt Yapı, Asansör - Yürüyen Merdiven, Banyo - Mutfak, Cam, Çevre Düzenleme, Hırdavat, Hizmet (İnşaat) , İnce Yapı, İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Kaba Yapı, Nalburiye, Tesisat, Yalıtım Malzemeleri. Metal ve Maden Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu MÜSİAD'ın, Sektör Kurulları Komisyonu'nun çizdiği hedefler doğrultusunda, üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurulunca gerekse de üniversiteler, diğer sektörel dernekler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunan, "Sürekli İyileştirme"yi kendisine ilke edinmiş, dinamik, özgüveni yüksek ve çözüm odaklı yapılanmasıdır.

Bu kapsamda; Sektör Raporları yayınlamakta, Sektörel Projeler geliştirmekte, sonuçların ilgili üst birimlere aktarılması sağlanarak çözüme ulaşması yolunda panel, seminer, konferans, zirve ve arama toplantıları düzenlemekte, ekonomiye ve sanayiye, sunduğu stratejik analiz ve önerilerle yön vermeye çalışmakta, diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla toplantılar yaparak ortak görüş oluşturma yönünde gayret göstermekte, yurt içi ve dışı ticari geziler düzenlemekte, yurt dışından gelen heyetlerle üyelerin buluşmasını sağlamakta ve sektörel katalog ve tanıtım etkinlikleri gibi faaliyetler ile de üyelerin ticaretlerini artırmaya çalışmaktadır. Alt sektörler; Akaryakıt Hizmetleri, Borular, Boya - Vernik - Cila, Demir - Çelik - Sac - Alüminyum Mam., Deterjan - Sabun, Kabinler, Kimyasallar, Kozmetik, Maden, Maden İçin Gerekli Yard. Malzemeler, Otomotiv Sac Sanayii Ürünleri, Petro Kimya, Plastik, Sınai Yağlar ve Yakıtlar, Tıbbi Amaçlı Kimyasal Ürünler, Zararlı Can. İmha Edici Mad. Sağlık Sağlık Sektör Kurulu MÜSİAD'ın, Sektör Kurulları Komisyonu'nun çizdiği hedefler doğrultusunda, üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurulunca gerekse de üniversiteler, diğer sektörel dernekler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunan, "Sürekli İyileştirme"yi kendisine ilke edinmiş, dinamik, özgüveni yüksek ve çözüm odaklı yapılanmasıdır.

Bu kapsamda; Sektör Raporları yayınlamakta, Sektörel Projeler geliştirmekte, sonuçların ilgili üst birimlere aktarılması sağlanarak çözüme ulaşması yolunda panel, seminer, konferans, zirve ve arama toplantıları düzenlemekte, ekonomiye ve sanayiye, sunduğu stratejik analiz ve önerilerle yön vermeye çalışmakta, diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla toplantılar yaparak ortak görüş oluşturma yönünde gayret göstermekte, yurt içi ve dışı ticari geziler düzenlemekte, yurt dışından gelen heyetlerle üyelerin buluşmasını sağlamakta ve sektörel katalog ve tanıtım etkinlikleri gibi faaliyetler ile de üyelerin ticaretlerini artırmaya çalışmaktadır.

Alt sektörler; Tıbbi Amaçlı Kimyasal Ürünler, Tıbbi Hizmetler, Medikal cihazlar ve ürünler, Hastaneler, Laboratuvarlar, Eczaneler, Veterinerlik, Güzellik Merkezleri, Kozmetik Ürünleri, Kan Merkezleri, İlaç Üreticileri. Danışmanlık ve Eğitim Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu ekonominin gelişmesi amacıyla; verimlilik, politika ve stratejileri hazırlamak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemektir. Bu çerçevede, işletmeler, kurum ve kuruluşlarda verimlilik sorunlarını belirlemek ve verimlilik artırma tekniklerinin yaygın ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla tüm çalışmaları Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu yürütmektedir. Alt sektör Grupları; Araştırma (Pazar, Swot Analizi, Patent ve Marka), Danışmanlık (Teşvik, Finans, Belgelendirme, Yönetim, Yatırım, Perakende, Psikoloji ve Proje), Eğitim (Personel, İş sağlığı, Örgün İSO, İnsan Kaynakları…), Müşavirlik (YMMM, SMMMM, Hukuk Müşavirliği), Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Hukuk Hizmetleri, Mali Müşavir - Muhasebe - Noter Hizmetleri, Tescil Hizmetleri. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu MÜSİAD'ın, Sektör Kurulları Komisyonu'nun çizdiği hedefler doğrultusunda, üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurulunca gerekse de üniversiteler, diğer sektörel dernekler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunan, "Sürekli İyileştirme"yi kendisine ilke edinmiş, dinamik, özgüveni yüksek ve çözüm odaklı yapılanmasıdır.

Bu kapsamda; Sektör Raporları yayınlamakta, Sektörel Projeler geliştirmekte, sonuçların ilgili üst birimlere aktarılması sağlanarak çözüme ulaşması yolunda panel, seminer, konferans, zirve ve arama toplantıları düzenlemekte, ekonomiye ve sanayiye, sunduğu stratejik analiz ve önerilerle yön vermeye çalışmakta, diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla toplantılar yaparak ortak görüş oluşturma yönünde gayret göstermekte, yurt içi ve dışı ticari geziler düzenlemekte, yurt dışından gelen heyetlerle üyelerin buluşmasını sağlamakta ve sektörel katalog ve tanıtım etkinlikleri gibi faaliyetler ile de üyelerin ticaretlerini artırmaya çalışmaktadır.

Alt sektörler; Alışveriş Merkezleri, Aromatik Bitkisel Yağlar, Baharat Çeşitleri, Bahçecilik Ürünler, Bal Arı Sütü, Polen, Propolis ve Preparatları, Bisküvi ve Çeşitleri, Canlı Hayvan, Çaylar, Et ve Et Ürünleri, Fındık ve Fıstık Ezmeleri, Gıda, Gıda Kimyasalları, Hizmet (Gıda) , Hububat (Tahıl) ve Undan Mamül Çerezler, İçecek , Kahve ve Kahve Yerine Geçen Maddeler, Katı ve Sıvı Yağlar, Konserve ve Dondurulmuş Meyve, Konserve ve Dondurulmuş Sebze, Kuru Bakliyat, Kuruyemiş / Kurutulmuş Meyveler i, Makarna, Mantı, Erişte, Mayalar, Kabartmatozu, Vanilya, Süt ve Süt Ürünleri, Şekerlemeler, Şekerler, Tamamlayıcı Gıda Maddeleri, Tarım Ürünleri ve Tohum, Tatlı Çeşitleri, Turşular, Un ve Türevleri, Unlu Mamüller, Yem, Yiyecek İçin Lezzet Verici, Yumurtalar ve Yumurta Tozları, Zeytinler Lojistik Lojistik Sektör Kurulu MÜSİAD'ın, Sektör Kurulları Komisyonu'nun çizdiği hedefler doğrultusunda, üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurulunca gerekse de üniversiteler, diğer sektörel dernekler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunan, "Sürekli İyileştirme"yi kendisine ilke edinmiş, dinamik, özgüveni yüksek ve çözüm odaklı yapılanmasıdır.

Bu kapsamda; Sektör Raporları yayınlamakta, Sektörel Projeler geliştirmekte, sonuçların ilgili üst birimlere aktarılması sağlanarak çözüme ulaşması yolunda panel, seminer, konferans, zirve ve arama toplantıları düzenlemekte, ekonomiye ve sanayiye, sunduğu stratejik analiz ve önerilerle yön vermeye çalışmakta, diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla toplantılar yaparak ortak görüş oluşturma yönünde gayret göstermekte, yurt içi ve dışı ticari geziler düzenlemekte, yurt dışından gelen heyetlerle üyelerin buluşmasını sağlamakta ve sektörel katalog ve tanıtım etkinlikleri gibi faaliyetler ile de üyelerin ticaretlerini artırmaya çalışmaktadır.

Alt sektörler; Dış Ticaret, Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu Taşıma, Nakliye, Gümrükleme ve Antrepo Hizmetleri Otomotiv Otomotiv Sektör Kurulu MÜSİAD'ın, Sektör Kurulları Komisyonu'nun çizdiği hedefler doğrultusunda, üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurulunca gerekse de üniversiteler, diğer sektörel dernekler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunan, "Sürekli İyileştirme"yi kendisine ilke edinmiş, dinamik, özgüveni yüksek ve çözüm odaklı yapılanmasıdır.

Bu kapsamda; Sektör Raporları yayınlamakta, Sektörel Projeler geliştirmekte, sonuçların ilgili üst birimlere aktarılması sağlanarak çözüme ulaşması yolunda panel, seminer, konferans, zirve ve arama toplantıları düzenlemekte, ekonomiye ve sanayiye, sunduğu stratejik analiz ve önerilerle yön vermeye çalışmakta, diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla toplantılar yaparak ortak görüş oluşturma yönünde gayret göstermekte, yurt içi ve dışı ticari geziler düzenlemekte, yurt dışından gelen heyetlerle üyelerin buluşmasını sağlamakta ve sektörel katalog ve tanıtım etkinlikleri gibi faaliyetler ile de üyelerin ticaretlerini artırmaya çalışmaktadır. Alt sektörler; Otomotiv, Otomotiv Alım - Satım, Otomotiv Hizmet, Otomotiv Karoser - Römorklar, Otomotiv Lastik, Otomotiv Marka Bayiliği, Otomotiv Motor, Otomotiv Servis - Bakım, Otomotiv Yedek Parça Tekstil ve Deri, olmak üzere toplam 15 sektör kurulu bulunmaktadır.

Her sektör kurulu, temsil ettiği sektöre ilişkin çeşitli araştırmalar gerçekleştirir, toplantılar düzenler, raporlar yayımlar ve bu sektörün gelişimine katkıda bulunmak için diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla etkileşime geçerek çeşitli çalışmalar yapar.  

Genç MÜSİAD[7]

Genç MÜSİAD, dernek bünyesindeki gençlerin talebiyle, geleceğin iş adamlarını yetiştirmek, genç girişimcileri iş dünyasıyla tanıştırmak ve onların tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla 2002 yılında kurulmuştur. Günümüzde 3000’e yakın üyesi bulunan Genç MÜSİAD, yurtiçi ve yurtdışında faaliyetlerini sürdürmektedir. Genç MÜSİAD’ın başkanlık görevini hâlihazırda Yavuz Fettahoğlu yürütmektedir.

Kadın Çalışma Grubu[8]

MÜSİAD bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Çalışma Grubu, üyelerinin içinde yer aldıkları sektöre aktif katılmalarını; ayrıca bilgi birikimleri, görüşleri ve önerileriyle yön vermelerini sağlamak amacıyla kurulan bir alt çalışma grubudur. Kadın Çalışma Grubu’nun başkanlık görevini Gülten Durdu yürütmektedir.    

Organizasyonlar[9][10]

MÜSİAD, ayrıca düzenlediği uluslararası fuarlar ve geniş katılımlı organizasyonlarla Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktadır. 

MÜSİAD EXPO[11]

MÜSİAD EXPO, girişimcileri ve işadamlarını bir araya getirmek, yerel ve küresel işbirliğini arttırmak, ticari ortaklıkları geliştirmek, KOBİ’lerin yeni pazarlara açılmasına destek vermek ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla MÜSİAD tarafından her iki yılda bir düzenlenen uluslararası ticaret fuarıdır. Avrasya’nın en büyük uluslararası fuar merkezi CNR İstanbul’da yer alan MÜSİAD EXPO gerek fuar alanı büyüklüğü, gerekse ziyaretçi sayısıyla dünya çapında bir organizasyondur. MÜSİAD EXPO’ya MÜSİAD üyesi firmaların ve yurtdışı üyelerinin yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden ve Türkiye’nin o seneki hedef ülkelerinden firmalar da katılmaktadır. 2014 yılında 15.si gerçekleştirilen fuarı, başta yerli ve yabancı STK üyeleri, akademisyenler, bürokratlar, gazeteciler, girişimciler, yatırımcılar, işadamları, üreticiler ticaret ve sanayi odaları başkanları ve sektör temsilcileri olmak üzere 150.000 kişi gezmiştir. 16. MÜSİAD EXPO, 20. IBF etkinlikleriyle eşzamanlı olarak 09-12 Kasım 2016 tarihleri arasında, İstanbul CNR fuar merkezinde yapılmıştır. 

Vizyoner[12]

MÜSİAD Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu’nun düzenlediği Vizyoner, farklı sektör temsilcileri ve uzmanlar tarafından girişimcilerin ve işletmelerin geleceğe ilişkin hedef ve imkânlarının tartışıldığı, yerli-yabancı yönetici ve katılımcıların belirli başlıklar altında önemli sunumlar yaptığı, sektörler arası bilgi ve deneyim aktarımını hedefleyen bir zirvedir. İlk kez 2015 yılında, Gelecekle İş Yapmak başlığı altında gerçekleştirilen Vizyoner zirvesinin; sektörlerin vizyonlarını belirlemek, işletmelere yer aldıkları sektörde marka değeri kazanmaları için vizyon desteği vermek ve ekonomik faaliyet gösteren kuruluşların gelecekteki muhtemel risklere hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla, her iki yılda bir farklı başlıklarla düzenlenmesine karar verilmiştir.      

UGİK (Uluslararası Genç İşadamları Kongresi)[13]

Genç MÜSİAD tarafından her sene gerçekleştirilen Uluslararası Genç İşadamları Kongresi; yurtiçi ve yurtdışından genç girişimcilerin bir araya geldiği, fuarların ve proje yarışmalarının düzenlendiği, ikili iş görüşmelerinin yapıldığı ve girişimcilik örneklerinin sergilendiği büyük bir organizasyondur. 2015 yılı Aralık ayında, Adil Dünya Girişimi başlığıyla toplanan 5. Kongre’de 6 farklı oturum yapılmış; yurtiçinden 2750, yurtdışından 1250’den fazla katılımcı, dünya genelinde artan adaletsizliği konuşarak adil girişimciliği tartışmıştır.    

IBF (International Business Forum)[14]

IBF (Uluslararası İş Forumu), Müslüman işadamları arasında küresel ticaret ağının oluşturulması amacıyla kurulan bir platformdur. 22 ülkede faaliyet gösteren işadamları derneklerinin başkanlarından oluşan bir icra kurulu tarafından yönetilmektedir. IBF üyesi derneklere bağlı işadamları, yılda bir yapılan kongrede bir araya gelerek ticari faaliyetlerde bulunurlar. İslam dünyası liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen IBF kongrelerinde, hem İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin yatırım ve ticaret imkânları ele alınarak projelerle yatırımcılar buluşturulmakta; hem de Müslüman toplumların ekonomik, sosyal ve siyasi meseleleri masaya yatırılarak çözüm yolları müzakere edilmektedir. IBF, 2006 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin resmi iş forumu olarak kabul edilmiştir.  

High-Tech Port[15]

Türkiye’de Savunma ve Havacılık sektörünün geliştirilmesi için kurulan High-Tech Port, stratejik teknolojilerin üretimini ve dünya pazarlarına uyumunu amaçlar. High-Tech Port Projesi ilk kez T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesi ve katılımıyla 26-30 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. 2.High-Tech Port, 6-8 Ekim 2015 tarihlerinde, Katar’ın başkenti Doha’da yapılmış ve yalnızca iki ülke arasındaki iş geliştirme çalışmalarına odaklanılmıştır. 09-12 Kasım 2016 tarihlerinde CNR İstanbul’da düzenlenen 3.High-Tech Port, 34 ülkeden gelen savunma bakanlıkları ve silahlı kuvvetlerinin katılımıyla uluslararası bir nitelikte olmuştur.     

EBBÖ (Ekonomi Basını Başarı Ödülleri)[16]

Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, MÜSİAD’ın ekonomi basınındaki başarılı gazetecileri, yayın organlarını ve kuruluşları teşvik etmek amacıyla her sene düzenlediği bir ödüllü yarışma organizasyonudur.  

Araştırma ve Yayınlar

MÜSİAD kurulduğu günden itibaren, hem ulusal hem de uluslararası sosyal ve ekonomik konularla ilgili araştırmalar yapmakta; yayımladığı dergiler, raporlar, kitaplar ve akademik çalışmalarla da ekonomik literatüre katkı sağlamaktadır.  

Araştırma Raporları[17]

Araştırma raporları, belirli konu ve başlıklar altında MÜSİAD tarafından yürütülen detaylı araştırma çalışmaları sonucunda elde edilen bulguların yayımlandığı bilimsel raporlardır. Araştırma raporlarına MÜSİAD’ın kurumsal sitesinden ücretsiz erişim sağlamak mümkündür.   

Çerçeve[18]

Çerçeve, MÜSİAD’ın iki ayda bir yayımladığı güncel ekonomi dergisidir. Her sayıda farklı bir kapak konusuyla çıkan dergide ekonomi haberlerinin yanı sıra, çeşitli görüş yazılarına ve işadamlarıyla yapılan söyleşilere de yer verilmektedir. Bayilere dağıtılmayan ve parayla satılmayan derginin bütün sayılarına MÜSİAD’ın kurumsal sitesinden ücretsiz erişim sağlamak mümkündür.

Afro-Euroasian Studies[19] 

Afro-Euroasian Studies, MÜSİAD tarafından yılda iki kere yayımlanan hakemli sosyal bilimler dergisidir. Dergide yer alan makaleler; ekonomi ve ticaret, siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler gibi akademik disiplinlerdeki çeşitli başlıkları kapsar. Derginin bütün sayılarına MÜSİAD’ın kurumsal sitesinden ücretsiz erişim sağlamak mümkündür.  

Cep Kitapları[20]

Cep Kitapları, araştırma raporlarının kapsadığı konulara ilişkin hap bilgilerin derlendiği yayınlardır. Cep kitaplarına MÜSİAD’ın kurumsal sitesinden ücretsiz erişim sağlamak mümkündür.

SAMEKS[21]

SAMEKS (Satınalma Müdürleri Endeksi), sanayi ve hizmet sektöründe yer alan işletmelerin kendi ekonomik faaliyetleri hakkında yaptıkları değerlendirmeler üzerinden ülke ekonomisine ilişkin makroekonomik verilere ulaşılmasını amaçlayan bir endekstir. MÜSİAD’ın ekonomik araştırmalar birimi tarafından hazırlanan ve yürütülen SAMEKS’in verileri, her ayın son iş günü, Türkiye saatiyle 10.00’da kamuoyuyla paylaşılmaktadır.  

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.