Lekler

Lek, Luristan, Kirmanşah, İlam ve Huzistan'da ikamet eden Kürt[1][2][3][4] topluluk. Bu Aşiret gurubunu oluşturan başlıca aşiretler; Zand[5], Lek, Biranavend, Dilfan, Tarhan ve Çegini aşiretleridir. Konuştukları Kürt lehçesine veya diline leki denilir.[6] Lek diline çok büyük benzerlik gösteren Şêxbizinî (Şeyhbızın) aşireti Ankaranın Haymana ilçesinde yaşamaktadır. Bu Kürt aşiretinin geçen yüzyılda buraya göç ettikleri sanılmaktadır. Bazı araştırmacılar Şêxbizinî aşiretinin konuştuğu lehçeyi Leki[7] olarak görürken, diğer bazı araştırmacılar Feyli veya Kelhuri olarak da sınıflandırmaktadır.

Zend Hanedanı'nın kurucusu ve aynı zamanda Zend aşiretinin de lideri olan Kerim Han Zend'in lek olduğu çeşitli kaynaklarca dile getirilmiştir.[8]

Kaynakça

  1. Hamzehʼee, M. Reza. The Yaresan: a sociological, historical and religio-historical study of a Kurdish community, 1990.
  2. V. Minorsky, "Lak", Encyclopaedia of Islam.
  3. Bidlīsī, Sharaf Khan. The Sharafnam̂a, or, The history of the Kurdish nation, 1597.
  4. Michael M. Gunter, The A to Z of the Kurds "The most southern group of Kurdish tribes in Iran"
  5. Kunke, Mariana: Nomadenstämme in Persien im 18. und 19. Jahrhundert. Berlin 1991, s. 78
  6. Minorsky, V.: Lak, EI, l III.P. 10.11
  7. http://www.kurdica.com/News-sid-Der-Zusammenhang-zwischen-den-Lek-und-Sh%C3%AAx-Bizin%C3%AE--317.html
  8. Kunke, Mariana: Nomadenstämme in Persien im 18. und 19. Jahrhundert. Berlin 1991, s. 78, Minorsky, V.: Lak, EI, l III.P. 10.11, Karim Khan Zand: [1], Percy Molesworth Sykes: A History of Persia, 2004, s. 277, M. R. Izady: The Kurds, Washington 1992, s. 54-55
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.