Lala Hüseyin Paşa

Lala Hüseyin Paşa (?, ö. 1572), II. Selim'in lalası olup lalalıkla şöhret bulmuştur. Kendisi Slav olup sarayda yetişmiş ve orada Pojega (Pozega) Beyliği'ne tayin edilmek suretiyle dışarı çıkmıştır. Sultan II. Selim Kütahya Valisi iken Hüseyin Paşa orada bulunmuş ve II. Selim'in padişah olması üzerine Zâl Mahmud Paşa'nın yerine Anadolu Eyaleti Valisi olarak Kütahya'ya gelmiştir.

Hüseyin Paşa iki sene sonra 1568'de Konya valiliği ve daha sonra Kıbrıs ve Rumeli Beylerbeyliği yaparak kubbe vezirliği ile İstanbul'a getirilmiş, 1572'de vefat etmiştir. Kabri Edirnekapı haricinde Mustafa Paşa Dergâhı köşesindeki sebilin yanındadır.

Değerlendirme

Misafirlere ve ziyaretçilere çubuk içinde tütün ikram etme hususunda paşa, çok ucuz olan bu ikramı da yapmadığı için halk arasında "Tütünsüz Paşa" diye ün yapmıştır. İstanbul Tavşantaşı'ndaki havuzlu mescit ve Kütahya'daki Lala Hüseyin Paşa Camii'ni yaptırmıştır.[1]

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 147
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/2/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.