LDIF

LDIF (LDAP Data Interchange Format): Dizin entry’lerini tanımlayabilmek için kullanılan metin-tabanlı LDAP standartına verilen isim.

Tanımı

LDIF ile Dizin Sunucusu (Directory Server) üzerindeki veriler metin-tabanlı bir dosyaya aktarılıp, başka bir Dizin Sunucusu üzerine aynı dosya üzerinden bilgi aktarımı yapılabilir. LDIF, tüm veritabanlarının veya excel gibi spreadsheet programlarının tanıyabileceği standart ve basit bir yapı sunar.

Kullanım Amacı

LDIF temel olarak iki amaçla kullanılır:

LDIF Alanları

  dn: distinguished name

Dizin içinde bulunan bir entry'yi diğerlerinden ayırmaya yarayan, eşi olmayan isim.

  dc: domain component

Dizin domain'i içinde bulunan her bileşeni gösteren isim. Örneğin www.google.com, dc=www, dc=google, dc=com şeklinde gösterilir.

  ou: organizational unit

Kullanıcının içinde bulunduğu organizasyon birimini (bazen de kullanıcı gruplarını) gösterir. Eğer kullanıcı birden fazla birime sahipse, birden fazla ou tanımı yapılabilir: ou=avukat, ou=yargic gibi.

  cn: common name

Entry'nin ismini gösterir. Eğer entry bir kullanıcıya aitse, kullanıcı adını (örneğin; cn: Ali Veli), bir toplantı odası hakkında bilgiyi saklıyorsa toplantı odasının ismini (örneğin; cn: Topaz Toplantı Salonu) saklar.

LDIF Çeşitleri ve Örnekler

İki tip LDIF dosyası vardır:

1. Dizin entry tanımlarını içeren, veri aktarımında kullanılacak LDIF dosyası :

 dn: uid=aliveli, ou=people, dc=example, dc=com
 objectclass: top
 objectclass: person
 objectclass: organizationalPerson
 objectclass: inetOrgPerson
 cn: Ali Veli
 givenName: Ali
 sn: Veli
 uid: aveli
 mail: aveli@example.com
 telephoneNumber: +90 123 123 45 67
 description: Manager, HR

2. Dizin Sunucusu (Directory Server) entry’leri üzerine uygulanacak işlemleri (ekleme, silme, güncelleme) içeren LDIF dosyası:

Aşağıdaki LDIF örneği, LDAP’a yeni bir entry eklemekte kullanılır. Dizin Sunucu'su üzerinde yapılacak işlem changetype komutu ile belirtilir:

 dn: uid=aveli, ou=people, dc=example, dc=com
 changetype: add
 objectclass: top
 objectclass: person
 objectclass: organizationalPerson
 objectclass: inetOrgPerson
 cn: Ali Veli
 givenName: Ali
 sn: Veli
 uid: aveli
 mail: aveli@example.com
 telephoneNumber: +90 123 123 45 67

Teknik Spesifikasyon Bağlantıları

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.