Laik kişi

Lâik kişi, Belirli bir bilgi sahasında veya meslekî alanda uzman olmayanların tümünü tanımlamakta kullanılan bir tâbirdir. Başlangıçta bu tâbir Lâikât'tan yani Ruhban sınıfı'ndan olmayanları tanımlamak için kullanılmaktaydı.[1]

Etimoloji

Avam tabakasından olanlar (Hristiyanlıkta papaz/rahip/rahibe gibi), yani Ruhban sınıfı'ndan olmayanlar; kelime anlamı olarak "meslekten olmayanlar" ya da "bir mesleğin veya ilmin yabancısı olanlar" mânâlarına gelmektedir ki, o meslek ve ilimden kasıt dinî mevzu'lardır.

Kaynakça

  1. "Layman". Oxford English Dictionary Online. Oxford University Press. http://oxforddictionaries.com/definition/english/layman?q=Layperson. Erişim tarihi: August 18, 2013.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.