Kutubçuluk

Kutubçuluk, (veya Kutubiya, Kutubizm) Müslüman Kardeşler teşkilatının fikri önderlerinden olan Seyyid Kutub'tan adını alan ve onun ideolojisi etrafında şekillenen fikir akımı ve dünya görüşüdür.

Fikir akımını oluşturan Seyyid Kutub

Kutubçuluk, hayatın tüm alanlarında kesinkes İslami anlayışa dönerek batılılaşmanın dünyaya yaydığını öne sürdüğü barbarlık ve yozlaşma hastalığının ve bunun başta İslam toplumunda görülen cahiliye pratiklerinin kötü etkileriyle mücadele etmeyi ve bunun tek kurtuluş yöntemi olduğunu savunmaktadır. Bazı yazarlar tarafından kökten dinci ve cihatçı bir İslami akım olduğu öne sürülmektedir.[1] Usame bin Ladin ve el-Kaide tarafından da fikri bakış açısı ve Batı'ya karşı mücadelede meşrulaştırma aracı olarak kullanılsa da Kutub'un başlıca hedefi Mısır'ın ve diğer Müslüman devletlerin Batılılaşmış, yozlaşmış ve İslami hayattan sapmış yöneticileriydi.[2]

İlkeleri

Kutubçuluk akımının temel ideolojisi, Müslüman toplumunun yüzyıllardır sanki yok olmuş gibi pasif ve uyuşmuş halini eleştirerek cahiliye devrine geri dönüldüğü ve tekrar İslam'ın hakim kılınması gerektiği fikrine dayanır.[3] Bu sebeple cahiliye devrini andıran uygulamalara son verilmeli ve yeniden bir İslam toplumu inşa edilmelidir fikri etrafında şekillenen Seyyid Kutub'un fikirleri, hem İslam toplumunun eleştirisi hem de bir pencereden bu durumun üstesinden gelmek için oluşturulan fikri denemeyi ifade etmektedir.[4] Seyyid Kutub bu fikirlerini Yoldaki İşaretler ( معالم في الطريق - Ma'alim fi el-Tarik) kitabında açıkça ortaya koymuştur. Buna göre:

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.