Kutbeddin Muhammed

Kutbeddin Muhammed
Harezmşah Sultanı
Hüküm süresi 1097-1127
Sonra gelen Atsız Harezmşah
Hanedan Harezmşahlar
Babası Anuş Tigin
Ölüm 1127
Harezm
Dini Sünni İslam

Kutbeddin Muhammed (ö. 1127, Harezm), 1097-1127 arasında Harezmşahlar hükümdarı. Harezm'i Büyük Selçuklulara bağlı bir vali olarak yönetmiştir.

Harezmşahların kurucusu, Guceratlı bir "gulam (köle asker)" olan Anuş Tekin'in büyük oğluydu. Merv'de eğitim gördü. Büyük Selçuklu sultanı Melikşah'ın 1092'de ölmesinden sonra başlayan taht mücadelesinde Berkyaruk'u destekledi. 1097'de onun tarafından “harezmşah” unvanıyla babasının da görevi olan, Horasan'a vali olarak atandı ve bölgedeki karışıklıkları bastırmakla görevlendirildi. Bozkır Türklerinin bölgeye girmesini önledikten sonra, 1118'de Tuğrultigin komutasında Harezm'e yürüyen Kıpçakları yendi. Aynı yıl Büyük Selçuklu sultanı Sencer ile yeğeni Gıyaseddin Muhammed arasında Save yakınında yapılan savaşta Sencer'in kuvvetlerine katıldı.

Büyük Selçuklu Devleti'nin valisi sıfatıyla 30 yıl Harezm’i idare eden Kutbeddin, aynı zamanda Harezmşahlar Devletinin kurucusudur. Selçuklular'la iyi ilişkiler içinde olmaya önem verdi. Adil bir yönetici ve usta bir siyaset adamı olarak tanınan Kutbeddin Muhammed, bilginlerin de koruyucusuydu. Dönemin ünlü hekimlerinden İsmail Cürcani, Zahire-i Harizmşahi adlı tıp kitabını ona ithaf etmiştir.

1127 yılında Kutbeddin Muhammed’in ölümü üzerine, yerine büyük oğlu Alaaddin Atsız tayin olundu.

Kaynakça

  Dış bağlantılar

  Resmî unvanlar
  Önce gelen:
  Önce gelen yoktur.
  Harezmşah Sultanı
  1097 - 1128
  Sonra gelen:
  Atsız Harezmşah
  This article is issued from Vikipedi - version of the 2/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.