Kuruluş dönemi Osmanlı sadrazamları listesi

Kuruluş Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi Hacıkemaleddinoğlu Alaeddin Paşa'dan Çandarlı Halil Paşa'ya kadar, yani 1320-1453 döneminde, sadaret başlangıç tarihine göre sıralanmış Osmanlı Sadrazamları listesidir. Osmanlıların ilk devirlerinde divanda ulema sınıfından gelme yalnız bir vezir vardı. Daha sonra vezir sayısı artınca birinci vezire vezir-i azam denildi. I. Murad devrinde Çandarlı Ali Paşa vezirken Kara Timurtaş Paşa'ya da vezirlik verilince Ali Paşa' ya birinci vezir yani vezir-i azam denilmişti.[1]

Sadrazam Görev Başlangıcı Görev Bitişi
Alâeddin Paşa 1320 1331
Nizamüddin Ahmed Paşa 1331 1348
Hacı Paşa 1348 1349
Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa 1349 1364
Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa 1364 1387
Çandarlı Ali Paşa 1387 1406
Osmancıklı İmamzade Halil Paşa 1406 1413
Amasyalı Beyazıd Paşa 1413 1421
Çandarlı (1.) İbrahim Paşa 1421 1429
Koca Mehmed Nizamüddin Paşa 1429 1439
Çandarlı Halil Paşa 1439 1453

Kaynakça

  1. [Osmanlı Tarihi, I. Cilt, 10. baskı, sf: 502, Türk Tarih Kurumu Yayınları-2011, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı]

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.