Kur'an mucizeleri

Bu maddenin tarafsızlığı konusunda kuşkular bulunmaktadır.
Ayrıntılar için lütfen maddenin tartışma sayfasına bakınız.
Şablonu maddeden çıkarmadan önce lütfen şablonun yardım sayfasını inceleyiniz. (Ocak 2015‎)

Kur'an mucizeleri, İslam peygamberi Muhammed'in ümmi olduğu inancıyla birlikte, Kur'anın gelecekten haber verme, yazılım zamanındaki bilimsel seviyenin çok ilerisinde bilimsel temellere dayalı anlatımlar ve ifadeler içerdiği inancıyla ileriki zamanlardaki gelişmelerin bu ifadeleri doğruladığı, dolayısıyla Kur'anın insan üstü bir kaynaktan geldiği inanç ve iddialarına verilen isimdir.

İddia edilen Kur'an mucizeleri bazı sınıflandırmalara da tabi tutulmuştur.

Kur'an ve mucize kavramı

Kur'anda eski peygamberlerle ilgili bazı anlatılar doğrudan Onların mucize göstermeleri ve insanları kendilerine inanma ve itaat etmeye davet etmeleri şeklindedir. Bu açıdan doğru yola ulaştırma aracı olarak Kur'anın aklın yanında mucize kavramına özel bir anlam yüklendiği de düşünülebilir. Kur'anda sihir ile mucize ayrılır ve sihir sihirbazlara, mucize ise peygamberlere bağlantılanır; “‘Ey Mûsâ! Ya sen at veya önce atan biz olalım.’ ‘Hayır, siz atın’ dedi. Bir de baktı ki, büyüleri sâyesinde ipleri ve sopaları, kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. Mûsâ, birden içinde bir korku duydu. ‘Korkma!’ dedik, ‘üstün gelecek olan, kesinlikle sensin.’ Sağ elindekini at da, onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları, sadece bir büyücü hilesidir. Tâhâ, 63-70)

Kur'anda uzunca söz edilen bazı mucize anlatıları; Kesilmiş bir ineğin bacağı ile ölüye vurulması ve ölünün dirilmesi, Musa ve Yahudilerle denizin açılması, Yunus'u balığın yutması ve canlı olarak kavmine geri döndürülmesi, Musa ile sihirbazların kapışması, Meryem'in bakire iken doğum yapması, İsa'nın bebek iken konuşması, ölüleri diriltmesi, İbrahimin Nemrut tarafından ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması.

İbrahim'in kurbanı ve ateşe atılması

Kur'anda doğrudan Muhammed'in şahsına izafe edilen bir mucize bulunmamakta, ancak bazı ayetlerin yorumu ve hadislerden kaynaklanan mucizeler bulunmaktadır. Örneğin Ay'ın ikiye bölünmesi, İsra ve miraç, bedir savaşında meleklerin yardıma gönderilmesi vb.

Bilimsel mucizeler

Kur'an bilimsel veriler açısından incelenmiş ve bu konu ile ilgili kitap ve yayınlar önemli bir boyuta ulaşmıştır. Kur'anın akıl ve bilime dayalı yorumu ise Fahrettin Razi ile başlatılır.

İddia edilen bilimsel Kur'an mucizelerinin bir kısmı, kelime veya ayetlere geleneksel anlayışın dışında yeni anlamlar yüklenmesiyle ilgilidir. Örneğin Tarık suresine ismini veren Tarık kelimesi geleneksel anlamıyla göre halk arasında Zühre, çoban yıldızı, sabah veya akşam yıldızı olarak ta bilinen venüstür. Bazıları ise bu kelimeye mucizevi bir anlam yüklemiş ve onun radyoteleskopların icadı ile 19602larda keşfedilen nötron yıldızları (pulsar) nı anlattığını ileri sürmüşler ve o şekilde tercüme etmişlerdir.[1]

Deniz Feneri Etkisinin oluşumu. Elektromanyetik ışıma görüş eksenimizi kestiği zaman pulsar'ı gözlemleyebiliriz.

Batıni-Hurufi yaklaşımlar

Kur'anda yer alan sure ve ayetlerin sıralanmasına dayalı rakamlar, ayetleri veya ayet parçalarını oluşturan sözcüklerden EBCED matematiğine göre elde edilen rakamsal değerlerle, geleceği veya ulaşılan bilimsel seviyeleri Kur'anın önceden haber verdiği tezi üzerinden mucize oluş iddiaları ileri sürülmektedir. Bu iddialarda kullanılan diğer parametreler Kur'andaki kelime tekrarları, mukatta veya besmele'nin harfleri gibi harflerin tekrarları ve yanyana bir araya gelen harflerden çıkarılan yeni anlamlar ve şifre iddialarıdır. Bu değerlendirmelerin bazı çarpıtmalar içerdiği de karşı iddialar arasında yer almaktadır.

Ayrıca bazı dini otoritelerin de şifreci yaklaşımlara karşı çıktıkları görülmektedir.[2]; Mustafa İslamoğlu ;"Bir metni anlama ve yorumlama çabası, şu üç unsura aykırı yorumlar üretemez: Lafız, mânâ ve maksat. Dilin desteklemediği bir anlam, anlamın desteklemediği bir yorum doğru kabul edilecekse, bu takdirde ortada ne kendisine uyulması gereken bir "asıl" ne de meşruiyetini o asıldar alan bir "usul" vardır. Bunun amiyane karşılığı "ağzı olan konuşsun"dur" [3]

Gaybdan haber verme

Kur'anın gelecek olaylardan haber verdiği ve bunun açık bir mucize olduğu ile ilgili yazılar bulunmaktadır. Bazıları Muhammed'in ümmi oluşundan hareketle Kur'anda anlatılan geçmiş ümmetlerin hikayelerini de gaybdan haber verme mucizesi ile ilişkilendirmişlerdir. Bu konuda verilen en net örnek Rum suresi ilk ayetlerinde bahsedilen, Rumların yakın zamanda galip geleceği ile ilgili Kur'an ifadeleridir.

Edebi mucizeler

Kur'an anlatım stilinin eşsizliği, taklit edilemezliği, üstünlüğü, kelime ve vurguların seçimi, şiir ve düz anlatımın harmanlanması ve konuyu okuyucu veya dinleyici zihninde etkili bir şekilde canlandırması (tiyatral anlatım) gibi konular üzerinden Kur'anın mucize olduğu işlenir. Bu değerlendirmeler de farklı itiraz ve eleştirilere maruz kalmıştır.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.