Kozanoğlu

Kozanoğlu, Avşar boyuna bağlı Kozanlı aşiretinin reisidir.

19. yüzyılda Adana'nın Kozan (eski adıyla Sis) bölgesinde konar-göçer Türkmenler'i Osmanlı'nın yerleşik hayata geçirme politikasına karşı gelmişlerdir.

Kozanoğlu Kaan

Bu oymak önceleri Karamanoğulları'nın, sonradan da Osmanlı Devleti'nin maiyetinde bulunup, Kozan havalisinin idaresini yürütüyordu. Kozan dağlarındaki Varsak'lar (Varsak aşiretinden olanlar) bunların piyadesi, Çukurova'daki Avşar' lar ise süvarileri idiler. Kozanoğulları bu havalide uzun müddet hüküm sürdüler. Halkın hak ve hukukunu iç ve dıştaki saldırganlara karşı korudular.

Dadaloğlu'm der ki, aslım nereli,

Bizde ölen şehit, gazi yaralı,

Haydin aslanlarım, haydin ileri,

Seyret kavgayı da, gör Kozanoğlu.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.