Koordinasyon bileşiği

Cisplatin, PtCl2(NH3)2 Dört Ligand ve bir platin atomu

Koordinasyon bileşiği veya metal bileşiği merkez atom olarak bir ya da birden fazla metal atomu veya iyonu ve metale bağlı ligandlardan oluşmuş yapılardır. Ligand (ya da kompleks birimi), metale elektron vererek kompleks oluşturur. Metal içeren bileşiklerin birçoğu, özellikle geçiş metalleri içerenler koordinasyon bileşikleridir.[1]

İsimlendirme ve terminoloji

Koordinasyon bileşikleri oldukça yaygındır, bundan dolayı yapıları ve reaksiyonları birçok şekilde tanımlanır, zaman zaman karışılığa da neden olur. Ligand üzerindeki atom merkez metal atom veya iyona bağlanır ve verici (donör) atom olarak adlandırılır.

Yapılar

Merkez atomu çevreleyen iyon veya moleküllere ligand adı verilir. Ligandlar genellikle merkez atoma koordine kovalent bağ (çiftleşmemiş elektron çiftini boş metal orbitaline vererek ile bağlıdır ve atoma koordine oldu şeklinde isimlendirilir. Bunun dışında alken gibi pi bağları gibi organik ligandlar da boş metal orbitallerine koordine olabilmektedir. Örnek olarak Zeise tuzu'ndaki (K+[PtCl3(C2H4)] ) eten gibi.

  1. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. ISBN 0080379419.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.