Konstantin Laskaris

Konstantin Laskaris
Κων σταντίνος Λάσκαρης
Bizans İmparatoru ve İznik Rum İmparatoru
Hüküm süresi 12 Nisan 1204 - 19 Mart 1205
Taç giymesi 12 Nisan 1204
Önce gelen V. Aleksios Dukas Bizans İmparatoru olarak
Sonra gelen I. Teodor Laskaris
Hanedan Laskaris Hanedanı
Babası Manuel Laskaris
Annesi Joanna Karatzaina
Doğum y. 1170
İstanbul (Konstantinopolis)
Ölüm 19 Mart 1205
İznik (Nicea)

Konstantin Laskaris (Yunanca: Κων σταντίνος Λάσκαρης, Kōnstantínos Laskaris) 12 Nisan, 1204de Konstantinopolis'in Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Latin ve Venedik Haçlı orduları tarafından kuşatma altında bulunduğu zaman V. Aleksios Dukas'ın Trakya'da Bizans direnişini organize etmek için şehirden kaçması üzerine, şehri savunan ordu mensupları tarafından imparator seçilmiş ve ertesi gün 13 Nisan,1204de şehrin Haçlılar'ın eline geçmesi nedeni ile gerçekte tek bir gün Bizans İmparatorluğu İmparatoru olmuştur. Bazı tarihçiler 1205de ölünceye kadar imparator olduğunu kabul etmektedirler. Fakat taç giyme töreni yapılmamıştır ve tarihçilerin çoğu tarafından imparator olduğu kabul edilmemektedir. Bu nedenle kendi ismi bir sayı ile bilinmemekte ve XI. Konstantin olarak anılmamaktadır.

Ailesi

Konstantin Laskaris adı bilinen ama o zamana kadar başkentte büyük nüfuzu olmayan ve politika işlerine karışmayan âsil Laskaris ailesinin bir ferdidir. Babası Manuel Laskaris (d. y 1140); annesi Joanna Karatzaina (d. y. 1148) olup üç ağabeyi (Manuel Laskaris (ö. y. 1256), Mikhail Laskaris (ö. 1261/1271) ve Georgios Laskaris ile Teodor Laskaris (d. y. 1174/1175 – ö. 1221/Ağustos, 1222), Aleksios Laskaris ve İsaakios Laskaris isimli üç küçük kardeşi vardı. Bir küçük kardeşi Teodor Laskaris, Latinlerin Konstantinopolis'i işgal ettikten sonra Bitinya'ya geçerek kendini İznik (Nicaea) hakimi ilan etmiş; burasini Bizanslılar için önemli bir direniş noktası yapmış ve daha sonra kendini İznik'te Bizans Imparatoru olarak ilan ettirmiştir. En küçük kardeşi olan Aleksios Laskaris ise, Latin İmparatorluğu'nun bir generali olarak Frank askerlerle birlikte sonradan İznik İmparatorluğu imparatoru olan III. Yannis Vatatzes Dukas'a yardım eden Bulgarlara karşı savaşmış ve esir olup ve gözleri kör edilmiştir.

Çok kısa hükümdarlığı

Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Konstantinopolis'e Venedik donaması tarafından getiren Latin ve Venedikli Haçlı orduları kendilerine IV. Aleksios Angelos tarafından verilen vaadlerin tutulmaması ve bu imparatorun V. Aleksios Dukas Murzphulus tarafından tahttan indirilip öldürülmesi nedeniyle Konstantinopolis'e 9 Nisan,1204de ikinci hücuma başlamışlar ve iki gün sonraki hücumda Haliç surlarında iki kuleyi zaptedip ve bir sur kapısını açıp şehre girip sokak savaşlarına başlamışlardır. Şehir savunmasına komuta eden V. Aleksios Dukas durumun vahametini ve şehrin savunmasının imkânsız olduğunu anlayıp Trakya'ya Bizans rezistansını organize etmek için 12 Nisan akşamı başkentten kaçmıştır. Fakat şehrin savunucu orduları ve özellikle bu ordudaki Bizans asiller başlarina bir komutan olmasını istedikleri için, zaten savunma sırasında liderlik göstermiş olan Konstantin Laskaris'i Bizans İmparatoru olarak ilan etmişlerdir. Ayni gun Konstantinopolis Patriği X. Giovanni bunu tasdik ettiğini Ayasofyada ilan etmiştir. Fakat Haçlılar girdikleri sokaklarda yangın çıkartmışlar ve bu yangın şehrin kuzey batısına yayılmış ve çok büyük sayıda binayı kül etmiştir. Bu yangından sonra Bizans direnişi sona ermiş ve Latinler şehrin tümünü ele geçirip üç gün talan etmişlerdir.

Konstantin Laskaris küçük kardeşi Teodor Laskaris ile Latinlerin Konstantinopolis'i işgal ettikten sonra Bitinya'ya geçerek İznik (Nicaea) gelmiştir. Burada Latinlere direnişe hazırlanırken Konstantin Laskaris 19 Mart 1205de ani bir hastalıktan ölmüştür. Kardeşi, III. Aleksios Angelos'un damadı olan, I. Teodor Laskaris kendini bu şehir hakimi ilan etmiş; burasını Bizanslılar için önemli bir direniş noktası yapmış ve daha sonra kendini İznik'te Bizans İmparatoru olarak ilan ettirmiştir.

Dış kaynaklar

Resmî unvanlar
Önce gelen:
V. Aleksius Dukas
Bizans İmparatoru ve İznik Rum İmparatoru
12 Nisan 1204 - 19 Mart 1205
Sonra gelen:
I. Teodor Laskaris
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.