Konargöçerlik

Kültürün maddesel ögelerinden olan kıyafetler, yaşam biçiminin de göstergesidir. Yörük kültürünün hakim olduğu Balıkesir yöresi yerel kıyafetleri de büyük oranda konargöçer yaşam biçiminden şekillenmiştir. Halı, kilim gibi ögeler sürekli hareket halindeki yaşamın; yorgan, yastık gibi ögelerin bir odada toplanması da soybağımlı kalabalık aile yapısının göstergesidir. Aynı zamanda halkoyunlarında da kullanılan kıyafetler, gündelik yaşamın izlerini taşımaktadır.

Konargöçer, toplum bilimi anlamında konargöçerlik olgusunun eyleyeni olan insanın yaşam biçimine dair adlandırmadır. Konargöçer yaşam biçimi; tam ve yarı göçer yaşamın özelliklerinin toplamını ifade eder. Sürekli hareket halini ve belirsiz zaman diliminin varlığını ifade eden göçebelik ile yılın belli zamanlarında kendilerine ait yaylak ve kışlaklarda yaşayan, Nisan-Mayıs başında yaylalara, Ekim - Kasım başında kışlaklara göç eden topluluklara ait yarı göçer yaşamı birlikte ifade eder. Örneğin Yörükler'in yaşam tarzı konargöçer bir karakter taşır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/18/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.