Kolan bağı

Kolan bağı
Kategori Ekleme
Kategori #2 [[|]]
Kullanımı ipler gerginken bağlanabilir
ABoK #1474

Kolan bağı, iki ipi birbirine bağlayan bir düğümdür. Uçlarda birer yarım kazık bağının uçları iki ip arasında kıstırmasıyla oluşur.

Özellikleri

Kolan bağı ipler gerginken bağlanabilen, ve gerginken sıkı duran, fazla yük bindiğinde bozulmayan, yük boşaldığında kolay çözülen bir düğümdür. Uçların birbiri ile ne yönde buluştuklarına bağlı olarak iki çeşidi vardır.

Bağlanışı

Sağ ipin ucu solun altından girip tam dolanır, kendi altından yarım dolanıp sol ucun üstüne yaslanır. Sol uç sağın altından tam dolanır, kendi altından yarım dolanıp sağa yaslanarak sağ ucun yanında yer alır (resimde A tipi).

Ya da ...

Sağ ipin ucu solun altından girip tam dolanır, kendi altından yarım dolanıp sol ucun üstüne yaslanır. Sol uç sağ ipin üstünden tam dolanır, kendi üstünden yarım dolanıp sağ ipe yaslanarak sağ ucun yanında ters yönelik yer alır (resimde B tipi)

Başka bir anlatımla.. Bağda iki ip yan yanadır, ortada ikisinin arasında bir göz oluşmuştur, her ip gözün öbür köşesini yarım kazık bağı ile dolanıp göz içinden geçer. İp uçları yana yana gözün içinden geçip biterler. Uçlar gözün içinden birinci (A) çeşidinde ayni yönde, ikincide (B) karşı yönlerde geçerler.

Gerginken bağlama, bir ipin gerginliğini parmakla sabitleştirip, diğer ipin yarım kazık bağını atmak, sonra da el ve ip değiştirip aynısını öbür tarafa yapmakla olur. Gerginken bağlama basit balya paketlemede çok işe yarar.

Daha seri, peş peşe atılan ve ustaca sonuçlar gerektiren balyalamalarda (örneğin kasapların kemiksiz eti ince iplerle paketlemesi gibi durumlarda) ilk olarak yarım kazık bağı yerine ip bedeni etrafına uçların içinden birlikte çıktığı kropi bağı, yada daha iyisi karşı ip bedeni etrafına anele bağı ile başlamak daha uygun olabilir, Bu iki durumda da gerdirip boşluğu aldıktan sonra ilk bağ ucu etrafına karşı ip bedeninin bir yarım kazık bağıyla kilitleyerek balyalama bitirilebilir.

Düğüm akrabalığı

Kolan bağının resimdeki B çeşidi, Balıkçı bağının yarı bağlanmış halidir; Her uç kendi döngüsü içinden karşı ana ipi takiben geçerek devam ederse basit/tek düğümlü balıkçı bağı olur.

Kolan bağının resimdeki A çeşidi, Reefer bağınin yarı bağlanmış halidir. Uçlar balıkçı bağındaki gibi kendi döngüsü içinden değilde karşı ip döngüsü içinden kendi ana ipini geri takip ederek devam ederse Reefer bağı olur.

Kolan bağının resimdeki B çeşidi, Kan düğümünın iki sarmal eksiğidir. Eğer her uç iki ana ip arasına sıkıştırılmadan önce her iki ip etrafında birer (ya da kaygan iplerde birden fazla sayıda) tam döngü yapıp ondan sonra iki ana ip arasına sıkıştırılsaydılar sonuç Kan düğümü olurdu.

Balıkçı bağı, Reefer bağı, ve Kan düğümü iki ipi eklemenin en güvenilir ama sonradan çözülmesi zorca yöntemleri arasındadırlar. Kolan bağı daha kolay bağlanır, daha kolay çözülür.

Kaynakça


    This article is issued from Vikipedi - version of the 12/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.