Khaos (mitoloji)

Yunan mitolojisi
Tanrılar ve Tanrıçalar
Kahramanlar

Khaos (Xάος), Yunan mitolojisinde (boş uzam, boşluk, uçurum, kaos'un tanrısı) ilk tanrı olan Khaos, Düzen'den ya da öteki adıyla Evren'den (Kosmos) önce gelmiştir. Platon'un Timaios diyaloğunda ele aldığı şekliyle, Khaos'u yaratan ve babası olan İlk Tanrı Kronos, var olan şeyleri düzene koymuş, onlara biçim vermiş, ama onları yaratmamıştır.

İlk önce Khaos Toprak Ana-Gaia ve Erebus'u yarattı. Erebus ile Gaia ise birlikte Aether'i yarattı sonra Aether ile Gaia birlikte Gök-Baba Uranos'u yarattı daha sonraGaia ve Uranos'un birleşmesinden Brontes, Steropes ve Arges ('gökgürültüsü', 'parıltı' ve 'şimşek') isimli üç Kyklop doğdu. Kykloplar alınlarının ortasında taşıdıkları tek gözleri ile yer altı alevini gökyüzü ateşine dönüştürüyorlardı. İkinci olarak Gaia ve Uranos elli başlı yüz kollu Kottos, Briareus ve Gyes ('öfke', 'güç', 'dehşet') adlı Hekatonkheirleri yarattılar. Ve nihayet Titanlar (6 tanrı ve 6 tanrıçadan oluşan) oluşturuldu. Titanlar: Kronos, Iapetos, Okeanos, Hyperion, Krios, Koios. Titanisler: Rhea, Themis, Tethys, Theia, Mnemosyne, Phoebe. Sonra Kronos babası Uranüs'ü tahtan indirdi ve Rhea ile evlendi bu evlilikten Tanrılar ( 3 Tanrı, 3 Tanrıça ) Tanrılar: Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Demeter, Hestia.

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.