Kevser

Kevser, İslam dinine göre, cennette var olduğuna inanılan kutsal nehir.[1]

Kevser için 'bir havuzdur' diyenler olduğu gibi 'bol hayır ve bereket, kesilmez soy sop, sayısız ümmet' anlamlarına geldiğini söyleyenler de vardır. Buhârî, Müslümanların peygamberi Muhammed'in, Kevser'in iki yanında inciden kaplar bulunan bir ırmak olduğunu, bu kapların yıldızlar kadar sayısız bulunduğunu söylediğini belirtir.

Kevser imgesinin diğer bazı imgeler gibi Zerdüştilik kaynaklı olduğu, Zerdüşt anlatılarında geçen Kansava gölünün islami anlatımlara kevser havuzu olarak aktarıldığı görüşü bazı araştırmacılar tarafından dile getirilmiştir.

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.