Kaynak kodu

Kaynak kodu (İngilizce: source code), herhangi bir yazılımın işlenip makina diline çevrilmeden önce insanların okuyup üzerinde çalışabildiği programlama diliyle ya da Assemblyle yazılmış halinin bir IDEde açılabilen ya da derlenebilen çalışabilir kaynak kod dosyalarının tümü. Kâr amaçlı kuruluşlar ekseriyetle ürünlerinin kaynak kodlarını çeşitli algoritmalar kullanmak suretiyle gizlerler. Linux türevli sistemler ise kaynak kodlarını gizlemez ve bunun için 'açık kaynak', 'özgür yazılım' şeklinde nitelendirilirler.

Örnekler

C dilinde yazılmış örnek bir kaynak kod:

 #include <stdio.h>
 int main()
 {
   printf("Merhaba Dünya\n");
 }

Bu örnek kod ekrana "Merhaba Dünya" yazdırır.

C# dilinde yazılmış bir kaynak kod:

 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
 {
   MessageBox.Show("Merhaba Dünya");
 }

Ekrana mesaj kutusu içerisinde "Merhaba Dünya" yazdırır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.