Kayışzade Hafız Osman

Kayışzade Hafız Osman (d. ? - ö. 11 Mart 1894 (4 Ramazan 1311), İstanbul), Mushaf yazmakla meşhur olmuş Türk hattat.

Kısaca Kayışzade lakabıyla tanınan Kayışzade el-Hac Hafız Osman Nuri, aslen Burdurludur. Bazen Büyük Hâfız Osman ile karıştırılmaktadır. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den sülüs ve nesih yazılarını öğrenip icazet almış, onun vefatından sonra da talebesi Muhsinzade Abdullah Hamdi Bey’in derslerine devam etmiştir. Devrinin büyük hattatları arasına giren Kayışzade hayatını mushaf yazmakla geçirmiştir. Nitekim 107. mushafını yazdığı bir dönemde, İstanbul’da vefat etmiş ve Merkezefendi Kabristanı'na defnedilmiştir

Kayışzade mushaf yazmada ve nesih hattının güzelleşmesinde hüner göstermiştir. Özellikle XIX. yüzyılın sonlarından günümüze kadar defalarca basılarak dünyaya yayılan ayet-berkenar tertibiyle yazdığı mushaflar, bu ekolün diğer hattatı Hasan Rıza Efendi'nin (ö. 1920) aynı tertipteki mushafıyla birlikte büyük şöhret kazanmıştır. Kayışzade’nin yazdığı bu mushaf, hem ezberleme konusunda hafızlara kolaylık getirmesi, hem yazısının açık ve okunaklı olması sebebiyle diğer mushaflara tercih edilmiş ve halk arasında yayılmıştır

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/27/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.