Katakalon Kekaumenos

Katakalon Kekaumenos (Yunanca: Κατακαλὼν Κεκαυμένος) 11. yüzyıl ortalarında yaşamış etkili bir Bizans generali.

Biyografi

Yannis Skilitzes vakainamesinin Madrid Skilitzes versiyonundan bir minyatür: 1040 yılında Kekaumenos tarafından savunulan Messina'nın kuşatılması.

Katakalon Kekaumenos, Koloneia'da doğdu ve görünürde soylu Katakalon ailesinin bir ferdi olmasına rağmen Yannis Skilitzes'e göre soylu bir kökene sahip değildi.[1] Georgios Maniakes'in Sicilya seferi sırasında ilk defa diğerleri arasından sıyrıldı. Orada, Kekaumenos, protospatharios rütbesi ile Ermeni vilayetinden bir birliği komuta ederken, Messina'yı 1040 yılında Araplar'ın saldırısına karşı başarılı bir şekilde savundu.[1][2]

1042 yılında İmparator V. Mikhail (1041–1042 arası hükümdar), Konstantinopolis'te yaşanan bir isyanı bastırmakla görevlendirdi. Ertesi yıl, imparatorluk başkentine karşı otraya çıkan Rus baş kaldırısını ortadan kaldırdı ve Tuna şehirlerinin vestes ve archon'u olarak isimlendirildi.[1] İmparator IX. Konstantin Monomakos (1042–1055 arası hükümdar), hükümdarlığında çok başarılı bir kariyer yaptı. Doğuda, günümüz Ermenistan ve Gürcistan topraklarının bir kısmını kaplayan Iberia Theması Duxlüğü ile 1045 yılında Bizans İmparatorluğu'na katılmasından sonra Ani valisi oldu ve Selçuklular ile çatışmada yerel kuvvetlere komutanlık yaptı.[3] 1040'lı yılların sonlarında, Doğunun stratelates makamına yükseltildi ve askeri olarak tecrübesiz rhaiktor Nikeforos'un ikinci komutanı olarak Peçeneklere karşı yapılan sefere katıldı. Sefer boyunca, ağır şekilde yaralandı.[1][4] Yaklaşık 1055 yılında, magistros oldu ve güçlü ve prestijli Antakya Duxlüğü ünvanını aldı.[1][3]

IX. Konstantin'in ardılı VI. Mikhail (1056–1057 arası hükümdar), genellikle önemli generallere güvenmemiş ve onlara kötü davranmıştır, yeni imparator onunla, İsaakios Komnenos'u reddetmiştir. Her ikisi henüz magistroi olmuş ve proedros ünvanına yükseltilmişlerdi. Sonuçta Kekaumenos'u görevden aldı.[5] Kekaumenos'ta buna karşılık 1057 yılında gerçekleşen İsaakios Komnenos'un baş kaldırısını aktif şekilde destekledi ve kouropalates ünvanı ile ödüllendirildi.[1]

Betimleme ve Edebi Eylemleri

Yannis Skilitzes'in kendi tarihinde 1042–1057 arası gerçekleşen olayların ana kaynağı olarak kullancağı bir otobiyografi yazdı. Böylece Skilitzes yazılarında detaylara odaklanabilmiş ve generale ve onun başarılarına çok fazla övgüler düzmüştür.[1][6] Katakalon Kekaumenos'un ayrıca sonradan Kekaumenos'un Strategikon'u yazdığı iddia edilmiştir fakat tek bağlantı eserin isminde bulunan Kekaumenos'tur, çoğu modern araştırmacı bu iddiayı reddeder.[7]

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 5 6 7 Kazhdan 1991, s. 1113.
  2. Guilland 1967, Tome I, p. 452 and Tome II, p. 108.
  3. 1 2 Guilland 1967, Tome I, p. 452.
  4. Guilland 1967, Tome I, pp. 383–384, 387.
  5. Guilland 1967, Tome I, pp. 37, 130, 186, 452.
  6. Holmes 2005, ss. 91, 111, 292–293.
  7. Kazhdan 1991, ss. 1113, 1119.

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/6/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.