Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi

Lisenin giriş kapısı

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, Anadolu’da açılan ilk lisedir ve bunda Abdurrahman Paşa gibi, Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapmış bir kişinin Kastamonu’ya vali olarak atanmasının da payı vardır.

1883 yılında Kastamonu Valiliği'ne tayin edilen Abdurrahman Paşa, devletin içine düştüğü durumdan kurtulmasının ancak eğitim alanında yapılacak reformlarla mümkün olabileceğini görmüştür. Valiliğinin ikinci senesinde, 1884 yılında şehir merkezinde Darülmuallimin ve Askeri Rüştiye gibi okulların açılması sağlanmıştır. Bununla da yetinmemiş; İstanbul dışında özellikle Anadolu’da idadi statüsünde henüz bir mektep yok iken Kastamonu’da idadi adıyla bir okul açılmasına karar vermiştir. İlkin binanın resimlerini çizdirmiş veya bugünkü adıyla projesini yaptırmış ve Maarif Nezareti’nden müsaade istemiştir. Gerekli izin alınmış ve Anadolu’da ilk idadinin açılması çalışmalarına 30 Mart 1885 günü başlanmıştır. 2 Mayıs 1885 günü resmi bir törenle temel atılmıştır.

Diğer yandan Rüştiye mekteplerinden mezun öğrencileri mağdur etmemek için inşaatın bitmesi beklenmemiş ve Askeri Rüştiye’nin bir koğuşunda hemen eğitim – öğretime başlanmıştır. Şehirde var olan rüştiyelere ilave olarak ilk iki yıl içinde üç önemli okul daha açılmıştır.

Kastamonu Lisesi kuruluşundan günümüze kadar binlerce mezun vermiştir. Okul, Milli Mücadele başladığında Mustafa Kemal Paşa’nın yanında yer almıştır.

Türkiye'de ilk resmi lise ve Anadolu'da açılan ilk lisedir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.