Kassandros

Üzerinde Kassandros'un kabartması bulunan bir sikke, British Museum, Londra

Kassandros (Grekçe: Κάσσανδρος),d. y. MÖ 358 - ö. MÖ 297), MÖ 305-297 arasında Makedonya kralı.

Makedonya kral naibi Antipatros'un oğlu ve Büyük İskender'in ölümünden (MÖ 323) sonra imparatorluğu ele geçirmek için çarpışan ve İskender'in ardılları (diadochoi) olarak anılan Makedonyalı komutanlardan biriydi. Antipatros'un ölümünden sonra (MÖ 319) yerine seçilen Polyperkhon'un naipliğini tanımayan Kassandros, Asya orduları başkomutanı ve Frigya satrabı I. Antigonos Monophtalmos'un yardımıyla, Makedonya ve Atina'yla birlikte ve Megalopolis'te Polyperkhon'u yendi.[1] Yunanistan'ın büyük bölümünü ele geçirdi (MÖ 319-317), Atina'yı Phaleronlu Demetrios'un yönetimine verdi.

Makedonya'ya dönünce, Büyük İskender'in annesi Olympias'ı öldürttü (MÖ 316). Daha önce Büyük İskender'in kızkardeşi Thessalonike ile evlenmiş ve tahtın varisi olmayı ummuştu. Ama Antigonos, İskender'in imparatorluğunu kendi egemenliği altında yeniden birleştirmek üzere harekete geçince, ona karşı Mısır, Babil ve Trakya strapları I. Ptolemaios, Selevkos ve Lysimakhos ile ittifak kurdu. Antigonos'un ordularıyla MÖ 315-303 arasında yapılan çarpışmalar sırasında MÖ 307'de Atina'yı, MÖ 303-302'de de Teselya'nın güneyindeki topraklarını kaybetti. Ama Frigya'daki İpsos Çarpışması'nda (MÖ 301) Antigonos'u yenilgiye uğratarak Makedonya'nın denetimini elinde tutmayı başardı.

Büyük İskender'in karısı Roksane'yi (Ruşenk) ve oğlu IV. İskender'i öldürtmüş olmasına karşın İÖ 305'e değin krallık unvanını alamayan Kassandros, İskender'in, yönetimine karşı ayaklanan Thebai halkını cezalandırmak için yerle bir ettiği Thebai kentini yeniden kurdu.

Kaynakça

Önce gelen:
Polyperchon
Makedonya Hükümdarı
MÖ 317 - 305
Sonra gelen:
Krallığa dönüştü
Önce gelen:
IV. İskender
Makedonya Kralı
MÖ 305 - 297
Sonra gelen:
IV. Filip
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.