Kasas Suresi

Kasas Suresi
سورة القصص
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı kıssalar
Sayısal bilgiler
Sure numarası 28
Ayet sayısı 88
Kelime sayısı 1441
Harf sayısı 5791

Kasas Suresi (Arapça: سورة القصص), Kur'an'ın 28. suresidir. Adını, 25. ayette geçen “el-Kasas” kelimesinden almıştır. Kasas, kıssalar veya anlatılar anlamındadır. Kur’an’da çok sayıda anlatı yer alır.

Konuları

Sûrede başlıca Musa’nın çocukluğu, peygamberliği, Museviler'i Mısır’dan çıkarması ve Firavun ordusunun boğulması hikayeleri anlatılır.

Surede anlatılan diğer bir hikaye ise halk edebiyetında zenginlik ve gösteriş ile özdeşleştirilen Kârûn anlatısıdır. Sure Karun'u Musa'nı kavminden bir zengin olarak anlatır.

"76- Gerçek şu ki, Karun, Musa'nın kavmindendi, ancak onlara karşı azgınlaştı. Biz, ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarları, birlikte (taşımaya) davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu.

81- Sonunda onu da, konağını da yerin dibine geçirdik."

Tarihsel karşılık
Testi üzerinde Karun, Louvre (G 197)

Kuranda anlatılan kıssanın tarihsel karşılığı Lidya kralı Krezüs (Karun) olmalıdır. Antik çağın bilinen en zengin kralı olan Krezüs mitolojiye göre her tuttuğunun altın olması için ilâhlara yalvarır; bu dileği kabul edilince mutluluğa erişeceğini sanır. Ancak çok zengin olduğu halde mutluluğu bir türlü bulamayan kral acı içinde kıvranarak ölür.[1]

Anadoludaki en eski Yahudi yerleşimlerinin Lidya topraklarında bulunması[2][3] sebebiyle hikâyenin Yahudiler vasıtasıyla zaman, mekan gibi niteliklerinin değişerek Ortadoğu halkları arasında yayılması olasıdır.[4] Karun hazineleri Uşak arkeoloji müzesinde sergilenmektedir.

Hikâyenin diğer bir çıkış noktası ise, Tevrat'a (sayılar 16. bölüm, https://tr.wikisource.org/wiki/Eski_Ahit/Say%C4%B1lar/BAP_16 ) göre Musa ile tartışan, ancak zenginliği ile ilgili bilgi bulunmayan Korah anlatısıdır.

Tarihsel önce:
Neml Suresi
Sure metni: Kasas Suresi Tarihsel sonra:
İsra Suresi
Kur'an'da sırası:
  1. Tarihin seyrinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı Bülteni
  2. https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nDKY0z9HGg8J:www.arkeoloji.web.tr/downloads.php%3Fcat_id%3D8%26download_id%3D172+anadoludaki+ilk+%22yahudi+yerle%C5%9Fimleri%22+lidya&hl=tr&gl=tr&pid=bl&srcid=ADGEESjpGvyftNPY5UgXMmkKcj_lCeoi_M5xtay-8a1ZAOx2drkA7Q5Fjc51EFhZwqluTjhqKiYyfyPJUIQfqXXoOWJ7gjhMQFd_cazEkvhBbKbNlhzkHqGDqAIQCfg2hzebokTqKnPg&sig=AHIEtbQp8EeED2kT4e6T9dIs8bJpjFYNJw
  3. http://www.dunya-tarihi.com/images/kitaplar/3.%20kitap%20resimsiz.y.pdf
  4. http://epochtimestr.com/yasam/anadolu-efsaneleri/karun-efsanesi.html
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.