Kasım Hanları Listesi

1445-1681 yılları arasında hüküm süren devlet çeşitli hanedanlara mensup hanlarca yönetildi. 1506 yılından itibaren Rusya'ya tâbi olan devlet, son han Seyyid Burhan'ın 1679'da ölümüyle müteakip iki yıl naibe Fatma Sultan Bike tarafından idare edildiyse de, adıgeçenin de ölümüyle tamamen Rusya tarafından ilhak edildi.

Söz konusu devletin hanları mensup oldukları hanedanlarla birlikte aşağıda sunulmuştur:

Kazan Hanları Hanedanı:

(Osmanlı Devleti'ne tâbi) Kırım Hanları Hanedanı:

Altınordu Hanları Hanedanı:

Kazak Hanedanı:

Sibir Hanları Hanedanı:

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar" Cilt:1, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s.551
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.