Kara Üveys Paşa

Kara Üveys Paşa (d. 1529, - ö. 1591, Kahire), Osmanlı devlet adamı.

Aydın'ın köklü ailelerinden Kadı Nazır Mehmet Efendi'nin oğludur. "Hoca Üveys Paşa" ya da "Defterdar Üveys Paşa" olarakta adlandırılmıştır. Tire kadılığı görevindeyken şehzade Murad ile tanışan ve onun hizmetine giren Üveys Paşa bir süre sonra şehzadenin defterdarı oldu. Şehzade Murad 1574'te tahta çıktıktan sonra İstanbul'a gelen Üveys Paşa, sadrazam Sokollu Mehmed Paşa ile sorun yaşamasına ve teftiş geçirmesine rağmen padişah tarafından baş defterdarlık görevine getirildi. 1578 yılında idam edilen Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa'nın yerine III. Murad tarafından beylerbeyi olarak atandı. 1579'da Budin'e gelerek görevine başlayan Üveys Paşa, Avusturyalılarla barışı sağlamaya çalıştığı gibi beylerbeyliğinin gelirlerini arttırmaya çalışmıştır. Beylerbeyliğinin gelirlerini arttırmada başarılı olsa da hakkında şikayetler artan Üveys Paşa, Hatvan'a Avusturyalılar'ın saldırısı sonucu yaşanan ağır zaiyat nedeniyle suçlu bulunarak 3 Haziran 1580 yılında görevinden azledildi[1].

1581/1582 ve 1586/1587 yıllarında da başdeftarlık görevlerinde bulundu. 1588'de Mısır Beylerbeyliği görevine getirildi. Bu görevdeyken vezir unvanını da aldı. 1590 ya da 1591 yılında görevi başındayken hayatını kaybetti[2].

Eserler

Aydın'da 1568 yılında yaptırdığı "Üveys Paşa Cami" bulunmaktadır[3]. İstanbul'da yaptırdığı "Hoca Üveyz Cami" bulunmaktadır.

Üveys Paşa'nın ismiyle günümüzde İstanbul ili Fatih ilçesinde Hoca Üveys Mahallesi bulunmakta olup, mahallede Hoca Üveys Kütüphanesi de bulunmaktadır.

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. Gökbilgin, T., "Kara Üveys Paşa'nın Budin Beylerbeyliği (1578-1580). İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, 2010. URL:http://www.journals.istanbul.edu.tr/iutarih/article/view/1023002010/1023001699. Erişim: 14 Aralık 2016
  2. Seçkin, S., "17. Yüzyılın Önemli Minyatürlü Yazması Vekayi-i Ali Paşa". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 21 Sayfa: 095-122, 2007. URL:http://dergiler.ankara.edu.tr/search.php. Erişim: 14 Aralık 2016
  3. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.