Kar gözlüğü

Eskimo kar gözlüğü

Kar gözlüğü, kardan ve buzdan yansıyan güneş ışıklarından gözleri koruyup kar körlüğüne uğramamak için takılan koruma gözlüğü. Geleneksel olarak Kuzey Asya ve Kuzey Amerika'da Arktik bölgede Kuzey Kutup Dairesinde yaşayan Eskimolar, Çukçiler, Yukagirler, Samoyedler gibi yerli Arktika halklarınca kullanılır ve ışığın mümkün olduğunca az gelmesi için yatay çizgi biçiminde daracık görme yarığı bırakılır. Arktika'da özellikle yoğun seyahat ve avlanmanın yaşandığı ilkbahar aylarındaki kar yansımalarından ve soğuktan gözleri korur. Bu bölgelerde kullanılan güneş gözlükleri de kar gözlüğü adıyla anılır.

Tarih

Kemik kar gözlüğü

Eski çağlardan beri Kuzey Avrupa, Grönland, Kuzey Asya ve Kuzey Amerika halklarınca kullanılmaktadır[1]. Eski Bering Denizi Kültürü arkeolojik sitlerinde bulunan morsun fildişinden oyma kar gözlükleri 2000 yaşına tarihlenir[2][3].

Rusya'nın Çukotka kıyılarındaki Neolitik arkeolojik sitlerinde Uelen (Уэлен) yakınlarında Yandogai'de Eski Bering Denizi kültürüne ait Yandogai Early Cemetery adlı erken dönem Eskimo mezarlığında yapılan kazılarda kemik kar gözlükleri bulunmuştur[4].

İnyupik Eskimo coğrafyasındaki Utqiaġvik arkeolojik siti bugünkü Barrow'un (İnyupikçe Utqiaġvik) kasaba merkezinin yaklaşık 1/4 mil güneybatı kenarında yer alır ve arkeolojik çalışmalarla burasının son 1000 yıldır yerleşimde olduğu tespit edilmiştir. Binghamton Üniversitesinden arkeologlar tarafından 1981-1983 yıllarında kapsamlı bir kazı yapılmış ve 20.000 den fazla eser bulunmuştur[5]. Bunların arasında kar gözlükleri de bulunur[6].

Etnografya

Etnografik olarak kar gözlüklerini en yoğun biçimde kullanan yerli halklar, Kuzey Amerika'da Eskimolar, Kuzey Asya'da ise Eskimolar, Çukçiler, Samoyedler, Yukagirler gibi yerli Arktika halklarıdır. Eskimolara komşu olan Atabask ile Algonkin gibi Subarktik Kızılderililerinde de görülür.

Eskimolar yaklaşık 2000 yıl önce dünyanın ilk kar gözlüğünü yapmış olabilirler. Bu Eskimo kar gözlüklerinin Thule kültürü dönemine ait 1200-1600 yıllarına tarihlenen en güzel örneği Alaska'nın batı sahillerinde bulunmuştur ve Canadian Museum of Civilisation'da sergilenmektedir[7]. Arktika'nın kuzeyine özgü olan Eskimo kayığı (kayak) ile kar gözlükleri sonradan güneyinde de kabul görmüştür[8].

Eskimo kar gözlüğü

Eskimo kar gözlüğü

Eskimo kar gözlüğü (İng. Eskimo snow goggles, Inuit snow goggles, Inupiaq snow goggles, Yupik snow goggles, Eskimo snow blinders, Inuit sun glasses), bütün Eskimo-Aleut halkları tarafından kullanır. Kar körlüğünden korunmak için[9] Eskimolar kar gözlüklerini yörelerindeki morsun fildişi, balina kemiği, rengeyiği ile sığın boynuzu, kemiği, toynağı, tahta, ladin odunu, huş kabuğu gibi yerli malzemeyi kullanarak yaparlar. Bağlama ipi olarak rengeyiğinin tendon kirişleri kullanılır. Kemik ya da fildişinden (şimdilerde ise tahtadan) yapılan kar gözlüklerine çizgi biçiminde çok dar görme yarığı açılır[10]. Parlamayı azaltmak için iç yüzeyinde is kullanılır[10]. Londra'da British Museum'da kemik ve diğer malzemelerden yapılmış Sibirya, Alaska ve Grönland kar gözlükleri bulunur. Eskimo kar gözlüklerinin yapımında en çok kullanılan malzeme rengeyiği boynuzudur. Fildişi ve kemik de kullanılan diğer malzemedir. Tahta kullanımı ticaretin gelimesinden sonra olmuştur[11]. Eskimo kar gözlükleri yüze (göz ve burun köküne) uygun yapılır[12]. Eskimo kar gözlükleri pinhole spectacles olup glasses sayılmazlar[13].

Eskimo kar gözlükleri hem kardan ve buzdan yansıyan güneşin ultraviyole ışıklarından gözü kar körlüğüne karşı korumak, hem de dar görme yarığının stenopaeic etkisi sebebiyle 3 diyoptriye eşdeğer görme gücü artırılır. Aynı zamanda Eskimolardaki yüksek miyopi oranını düşürmeye yardımcı olabilir. Avcılık (ve buna bağlı olarak da hayatta kalma) ancak iyi görme gücüyle verimli olabilir[14].

Kar ve deniz buzu üzerinde saatlerce seyahat edenlerin ya da avlananların güneş ışığının kardan ve buzdan yansıyarak korunmasız olan gözlerde acı verici geçici körlüğe neden olduğu gibi ciddi tahribat da yapar. Bundan korunmak için Eskimolar kar gözlüğü kullanırlar. Thule kültüründe (Proto-İnuit) de fildişi ya da kemikten kar gözlükleri kullanılmıştır[15].

Rusya Federasyonunda Sirenik Yupikleri ile Sibirya Yupiklerinin yaşadığı Provideniya'daki müzede tahta kar gözlüğü bulunur[16].

St. Lawrence Adasındaki Sibirya Yupikleri kar gözlüklerini morsun fildişinden ya da tahtadan yaparlar[2].

Eskimo kar gözlüğü

Alaska Yupikleri kar gözlüklerini (nigaugek) tamamen tek parça tahtadan oyarak[17] ya da dış kısmını deniz kıyısındaki sert otlardan örerek, göze gelen iç kısmını ise bu ot örgüyü deriyle dikerek de yaparlar [18]. Gözlüğün iç kısmı her zaman siyah renkte boyanır ve bazen Yupik maskeleri gibi düzenlenir[19]. Kutup tilkisi kar ve buz üzerinde avlanırken keskin görme yeteneğiyle bilinir ve Yupik kar gözlükleri tilki maskesi olarak da düzenlenir; böylece tilkinin görme gücü avcıya aktarılmış olur[20]. Görme yarığının çizgi gibi daracık yapılması aynı zamanda görüş keskinliği de sağlar[21]. Yupik kar gözlüklerinde görme delikleri bazen çizgi biçiminde daracık değil oldukça açık yapılmış örnekleri de bulunur[19]. Kar gözlükleri bölgelerine göre değişik stillerde olabiliyor[22]. Scammon Bay (Marayaaq) yöresinde sahile vuran Picea glauca türünden ladin ağacı odun ve kütüklerinden kar gözlüğü yapılır ve iç kısmı tahta kaşık gibi oyulur[23].

Kar ve deniz buzundaki güneşin parlamasını ve yansımasını azaltmak için kullanılan Yupik kar gözlükleri polaroid gözlüklerin erken formudur. Gökyüzünün mavi olduğu bir günde bir saatten daha az bir sürede kardan yansıyan güneş ışıkları gözleri yakar ve aşırı kaşıntılı ve sulanmalı kar körlüğü birkaç gün sürer. Bunun sık sık tekrarlanması gözlerde kalıcı hasara neden olur. Her Yupik ailesi avcı ve balıkçı olup, körlük aile için açlık demektir. Batı Alaska Yupiklerinde kış sonundan Haziran başlarına kadar kullanılır. Yupik kar gözlükleri geleneksel olarak tahta (ak ladin), boynuz, fildişi, balina kemiği, balina çubuğu ve huş kabuğundan yapılır. Geyik (rengeyiği ya da sığın) derisiyle de kaplanabilir. Boya olarak hematit (kırmızı), kaolin kili (beyaz), fok yağı lambasının isi (siyah) fermente balık yumurtası ile fok yağı karıştırılarak kullanılır. Sürülen bu boya lambanın ısısıyla sabitlenir. Görme yarıkları yılın zamanına göre dar ya da geniş olabilir. Bazıları kısa bazıları ise özellikle de Batı Alaska'dakiler uzun siperliklidir. Şamanların ruhlar dünyasını görebilmesi için Yupik maskelerinde de kullanılmıştır[24].

Supikler Alaska Yarımadasında ilkbaharda rengeyiği ya da ayı avı için kar gözlükleri kullanılır[25]. Bunları tahta, kemik hatta balina çubuğu gibi malzemeden yaparlar. Prince William Sound yöresinde balina çubuklu göz siperlikleri kürk şapkanın içine dikilir[26].

Tahta, deri ve mors dişinden yapılan Eskimo kar gözlüğü, Doğu Grönland, 1884

İnyupikler kar gözlüklerini kemik ya da rengeyiğinin toynağından yaparlar. Siperlikli kar gözlükleri de görülür[27][28]. Norton Sound yöresindeki Qawiaraq İnyupikleri ayrıca Dall yaban koyununun toynağını sıcak suda yumuşatarak biçim verirler ve her iki toynağı ticari boncuklarla süslü tendonlarla birbirine bağlarlar[29]. North Slope İnyupikleri de sonradan boncuk kullanmışlardır ve bombeli yaparak siperlik görevi de yüklemişlerdir[30]. Tahta kar gözlükleri dondurucu değildir ve çok rahattır[31]. İnyupik kar gözlükleri Alaska yerli sanatı içinde değerlendirilir[32]. Anaktuvuk Pass yöresindeki Nunamiut İnyupiklerinin tahta maskelerinde kar gözlüğü motifi de kullanılır[33].

Kanada'nın Arktik bölgesindeki (Kuzey Kanada) İnuitler özellikle de ilkbahardaki güneşin kar ve buzdaki yansımasından kar körlüğüne uğramamak için tahta, kemik ya da boynuzdan yapılan kar gözlüğü kullanır ve bu gözlüklerde daracık yatay görme yarığı bırakılır. Gözlükler fok derisinden dar kayışlarla başa takılır. Arktik bölgede kar gözlüğü özellikle de avcılar için en önemli hayatta kalma gerecidir[34].

Grönland'da yaşayan Grönland İnuitleri kar gözlüğü kullanırlar. Batı Grönland'da Upernavik yöresinde 1912 yılında toplanan deri bağcıklı tahta kar gözlüğü National Museum of the American Indian müzesinde bulunmaktadır[35].

Doğu Grönland İnuitleri (Tunumiit) güneşin kardaki yansımalarından korunmak için tahtadan yapılan kar gözlüğü (inniikkilaq) kullanır. Göz çevresi kavisli yapılan bu gözlüklerde görme yarığı daracık çizgi biçimindedir[36].

Eskimo kar gözlüklerinin ve Grönland kar körlüğünün kronolojik tarihçesi:[37]

Yıl Açıklama
0-500 Sibirya'da Eski Bering Denizi Kültürü
1000'den önce Newfoundland'da Dorset Kültürüne ait kar gözlükleri
13. yy sonu İtalya'da gerçek optik gözlüklerin icadı
yaklaşık 1600 Thule'den kar gözlüğü parçaları
1721 Hans Egede'nin Grönland'ı kolonileştirmesi
1752 Tüccar Lars Dalager tarafından erkeklerde sakatlık yapan kar körlüğünü tanımlar
1867 W. H. Dall: "Yukon Eskimoları içi siyahlatılmış, parlamayı kısıtlamak için dar bir yarık bırakılan tahta kar gözlüğü kullanır"
1878 Nordenskiöld'ün Kuzeydoğu geçit keşif gezisinde Grönland tipi ("görüş için yalnızca dar bir aralık") tahta kar gözlüklerinin tespiti. Yalnızca dört kar körlüğü vakası
1891-92 Doğu Grönland'a Danimarkalıların keşif gezisi: Herkes bir çift tahta kar gözlüğü kullanıyor
1908-11 V. Stefansson'un fotoğraflarında Kanada'da Prince Albert Boğazında yedi İnuitin yukarı alnına kıvrılmış kar gözlüğü ile birinin takılı vaziyette resmi bulunuyor
1908-09 C. M. Norman-Hansen (1861-1947), Grönland'daki kar körlüğü üzerine çalışan ilk oftalmolog
1929 Valdemar Hertz (1869-1959), kar gözlüğü reçetesi yazan oftalmolog
1951 Jean Malaurie'nin deneyimleri: kar körlüğü için göze birkaç damla kerosen damlatma
1969 J. S. Philpotts (oftalmolog): Doğu Grönland'da Tiniteqilaq köyünde yerliler kar gözlüğü kullanmaya devam ediyorlar
1994 Doğu Grönland'da Sermiligaaq köyünde Odin Maratse tarafından yapılan kar gözlüğü Tasilaaq Museum tarafından satın alındı. Kar gözlükleri burada uzun zamandır kullanılmıyor.

Eskimo dillerinde kar gözlüğü için kullanılan terimler:

Dilin yapısı gereği, iki parçadan oluştuğu için tek bir gözlüğü ifade ederken kelimenin ikil hâli kullanılır. Diğer Eskimo dillerinin aksine Grönland İnuitçesinde (Batı ve Doğu) ikil sayı bulunmaz, o yüzden çoğul hâli kullanılır. Eskimo dillerinde "kar gözlüğü" (snow goggles, snow spectacles, snow glasses) anlamında kullanılan kelimeler, zamanla "güneş gözlüğü" (sun goggles, sun glasses), hatta "normal gözlük" (eye glasses) anlamını da kazanmıştır[38][39].
Eskimo dili tekil ikil çoğul açıklama
Supikçe iingalarsuutek [26]
Supikçe (Doğu: Chenega, Nanwalek, Port graham) iinguaq eye glasses
Supikçe (Batı: Ugashik) íngihsún [25]
Sibirya Yupikçesi (St. Lawrence Adası) iyegaan iyegaatek [2] iyegaatet “snow goggles” and also means “eyeglasses” or “sunglasses”
Alaska Yupikçesi nigaugek [17][18][19][20][21] nigauget
Alaska Yupikçesi iingirvailkutak wooden sunglasses
Alaska Yupikçesi iinguaq iinguak iinguat gözlük (eyeglasses); harfiyen: taklit göz (imitation eye, pretend eye, false eye)
Nunivak Çupikçesi igguag
İnyupikçe irgaak
irgak
iri (göz) + -[g]ak (postbase: that of a ...)
İnyupikçe (Seward) igraak metatetik
İnyupikçe illuksiun illuksiutik snow goggles with narrow slits < -siun + -k (dual maker) < illuk- to be snowblind
İnyupikçe yugluktaak
yuġluktaak
yuġluqtaak (North Slope)[30][31]
yukłuktaak (Qawiaraq)[27][28][29]
lugluktaak (Point Hope)
wooden snow goggles
Batı Kanada İnuitçesi (Siglit) idjgaak [40]
Doğu Kanada İnuitçesi ᐃᓪᓗᒌᑯᑎᑦ illugiikutit
Doğu Kanada İnuitçesi (Kivalliq) ᐃᓪᒑᒃ ilgaak [41]
Doğu Kanada İnuitçesi (South Baffin, North Baffin-Iglulik) ᐃᒡᒐ igga ᐃᒡᒑᒃ iggaak [41] [iɣɣāk]
Doğu Kanada İnuitçesi (Nunavik Tarramiut) ijauttīk
Nunatsiavut İnuitçesi iggâk
Grönland İnuitçesi (Batı) Ø isarussat spectacles (South Gr.), snow-goggles
Grönland İnuitçesi (Batı) Ø issat
iššat (Kuzeybatı)
itsāt (Upernavik)
spectacles
Grönland İnuitçesi (Doğu) Ø ittāt eye-glasses, snow-googles
Grönland İnuitçesi (Doğu) inniikkilaq [36] Ø snow-googles
Grönland İnuitçesi (Kuzey) ixxāk eye-glasses, snow-googles

Atabask kar gözlüğü

Alaska'da Yupik ve İnyupik Eskimolarına komşu olan Alaska Atabasklarında görülür ve bunu Eskimo komşularından öğrenmişlerdir. Atabasklar, tahta, huş kabuğu, ayı derisi gibi farklı malzemeleri kullanırlar.

Guçinlerin kar gözlüklerini (deiizhii) İnyupik komşularından aldıkları ya da onlarınkine öykünerek değişik stillerde oluşturdukları görülür. Huş kabuğu biçim vermeye oldukça müsait ve yörede en bol bulunan malzemedir. Bundan yapılan gözlükler iri delikli ve burun köküne gelen kısmı tahtadan yapılıp, deri kayışlarla bağlanır[42].

Değinaklar Eskimo komşuları olan Yupiklerle ticaret yaptıkları gibi onların kültüründen de oldukça etkilenmişlerdir. Kar gözlüklerini (noxtth’og) Yupiklerden öğrenmişlerdir ve bariz Yupik etkisi görülür. Ayı derisi, rengeyiği derisi ya da huş kabuğu gibi değişik malzemelerden de yaparlar[43].

Merkezî Koyukonlar da kar gözlüklerini (denaanekk’u hedeeloyee ya da naaheloo tl’ok veya nohuloonh tl’ok) Eskimolardan öğrenmişlerdir[43].

Algonkin kar gözlüğü

Kanada'da İnuit Eskimolarına komşu olan Algonkin halkları muhtemelen komşularından öğrenmişlerdir.

Doğu Krileri Eskimo stili siperlikli kar gözlüklerini (ᐊᑯᓂᐙᐳᐎᓐᐦ akoniwâpowinh) huş kabuğundan yaparlar[44].

Naskapilerin (ᐅᔅᒋᓯᑯᑲᐅᓐ uschiisikukaaun) ve İnnuların (ussishikukauna) kar gözlükleri daha hafif olduğundan huş (ushkuai), Amerika melezi (uatshinakan), göknar (innasht) gibi ağaçlardan yapılır ve rengeyiği derisinden dar kayışla başa takılır[45]. Kanada Quebec'teki Sept-Îles (Seven Islands) ticaret karakolunda 1924 yılında Naskapilerden toplanan eşyalar arasında kar gözlükleri de bulunmaktadır[46].

Çukçi kar gözlüğü

Rusya Federasyonu'na bağlı Çukotka Özerk Okrugu'nda yaşayan Çukçiler daracık görme yarığı bulunan kar gözlüklerini deri ya da tahtadan yaparlar[47].

Yukagir kar gözlüğü

Kuzeydoğu Sibirya'da yaşayan Yukagirler kar gözlüğü (Kolıma ya da Güney Yukagircesi aŋd’əd-ajbi [aŋd’ed-ajbi Krejnovic 1982, aŋd’ed-aibi Jochelson 1898, 1900] harfiyen «eye shadow») kullanırlar[48][49]. Yukagir avcıların kar gözlükleri yumuşak huş kabuğundan yapılıp daracık görme yarığı bırakılır[50]

Samoyed kar gözlüğü

Metal Nenets kar gözlüğü

Sibirya'nın kuzey kıyılarında yaşayan Samoyedlerin kar gözlükleri de Eskimolardaki gibi görme yarığı dar çizgi biçimindedir.

Nganasanlar Taymır Yarımadasında yaşarlar ve deri kayış üzerine monte edilen kemik ya da metal plakalı kar gözlüğü (seimekunsyda) kullanırlar[51][52].

Nenetsler de aynı şekilde kemik ya da metal plakalı kar gözlüğü kullanırlar. Nenets dilinde ringa balığı için harfiyen «kar gözlüğü gözlü / goggle-eyed» anlamında сэври adı kullanılır.

Enetsler keskin köşeli oval yassı kar gözlüklerini (sevdya) rengeyiği derisinden yaparlar. Kırmızı boya ile renk verilen gözlüklerin kenarları siyahtır.

Tunguz kar gözlüğü

Kuzey Tunguzları (Evenkiler, Evenler, Udegeler) kar gözlüğü kullanırlar.

Japon Cōmon şakōki-dogūları

Son Comon dönemi (M.Ö. 1000-300) Shakōki-dogū, Kamegaoka siti, Aomori ili, boyu 34.8 cm, Tokyo Ulusal Müzesi, Japonya
Son Comon dönemi (M.Ö. 1000-300) Shakōki-dogū, Ebisuda siti, Tajiri ili, Tokyo Ulusal Müzesi, Japonya
Son Comon dönemi (M.Ö. 1000-300) Shakōki-dogū (M.Ö. 1000–300), Tokyo Ulusal Müzesi, Japonya
Son Comon dönemi (M.Ö. 1000-300) Shakōki-dogū, Tokyo Ulusal Müzesi, Japonya

Dogū (土偶), Japonya'nın tarih öncesi Cōmon döneminden (M. Ö. 14.000–400) kalan kilden yapılan ufak insanımsı ya da hayvan figürleridir. Cōmon dönemine özgüdür ve bu dönemi takip eden Yayoi döneminde dogū örnekleri görülmez. Japon Ulusal Tarih Müzesine göre, Japonya genelinde bulunan toplam dogū sayısı yaklaşık 15.000 kadardır. Okinawa hariç Japonya'nın tamamında görülür[53]. Örneklerin çoğu doğu Japonya'da bulunmuştur ve batı Japonya'da bulunması oldukça nadirdir. Hangi amaçla yapıldığı bir muamma olsa da, bu heykelciklerin sempati büyüsü için yapıldığı düşünülüyor[54]. Örnek olarak, hastalık ya da herhangi bir talihsizlikte hastalanan kişinin hastalığı doguya geçer ve bu dogu sonra imha edilir. Farklı dogu tipleri bulunur. Bunlardan en ilginci Eskimo kar gözlüklerini andıran Shakōki-dogū (遮光器土偶) tipinde olanlardır[55] ve bunlar İngilizceye goggle-eyed type figurine, goggle-eyed dogū[56], slit-goggle dogū[56] ya da snow-glassed figurine[57] olarak çevrilir. Bu adlar kar körlüğüne karşı kullanılan İnuit gözlüklerine belirgin biçimde benzerliğinden gelir[56]. Japoncada «ışık engelleme aygıtı / light-blocking device» anlamına shakōki denmiştir. Şakoki dogularının bir diğer ayırt edici özelliği, kadınsı kalça, göğüs ve uyluğun abartılı olmasıdır[58]. Ayrıca, karnı zincifre mineralinden elde edilen kırmızı vermilyon boyasıyla boyalı desenlerle kaplıdır. Kırılmamış sağlam dogu örnekleri nadirdir ve birçoğunun kol, bacak ya da diğer vücut parçaları eksiktir. Şakoki doguları Son Cōmon döneminden (M.Ö. 1000-300) kalma olup Japonya'nın kuzeyinde Tōhoku bölgesinde Aomori ilindeki Tsugaru'da Kamegaoka, Iwate ilindeki Morioka'da Teshiromori, Miyagi ilindeki Tajiri'de Ebisuda ve aynı ildeki Ishinomaki'de Izumisawa Kaizuka arkeolojik sitlerinde bulunmuştur. Göz bebeği aynen Eskimo ve Nenets kar gözlüklerindeki yatay göz yarığı gibi olan shakōki-dogū heykelciklerinin Erich von Däniken gibi antik astronot teorisyenleri tarafından dillendirilen uzay deneklerini temsil ettiği yönündeki iddia ve görüşler bilim topluluğunda güvenilir bulunmamaktadır[59][60].

Modern kar gözlükleri

İngiliz gezgin ve kâşif John Franklin tarafından Kanada Nunavut'ta 1845 yılında düzenlenen dördüncü ve son Franklin Keşif gezisindeki adamlar tarafından güneşin Arktika buzundaki yansımasının kar körlüğü yapmaması için Batı tarzı kar gözlükleri kullanılmıştır[61]. Franklin ve 128 adam bu seferde kaybolmuştur.

Popüler kültürde

Captain Cold adlı çizgi romanda kahraman Eskimo kar gözlüklerinden esinlenme gözlük kullanır.

Japon çizgi romanlarından Cage of Eden adlı mangada M84 stun grenade benzeri bir silahın köredici etkisine karşı Eskimo kar gözlüğü kullanılmıştır.

Kaynakça

 1. Snow Goggles And Limiting Sunlight
 2. 1 2 3 Alaska Native Collections: iyegaatek “snow goggles, sunglasses”
 3. The British Museum : Snow goggles of caribou antler / Iglulingmiut
 4. Nikolai N. Dikov (1977), Archaeological Sites of Kamchatka, Chukotka, and the Upper Kolyma. The Russian text of Arkheologicheskie pamiatniki Kamchatki, Chukotki i Verkhnei Kolymy by N. N. Dikov (Moscow: Nauka, 1977) was translated into English by Richard L. Bland, U.S. Department of the Interior, National Park Service, Shared Beringian Heritage Program, Anchorage, Alaska, 2003
 5. "The Utqiaġvik Excavations". Iñupiat History, Language, and Culture. http://nsb-ihlc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3Athe-utqiagvik-excavations&catid=35&Itemid=55. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2012.
 6. National Geographic : Wooden Inupiat snow goggles found at the Utqiagvik archeological site
 7. Ancient Eye Glasses: Fascinating Historical Artefacts
 8. Arctic Studies Center
 9. https://www.msu.edu/~oberg/Eskimo/goggles.html
 10. 1 2 Inuit Snow Goggles at the Vancouver Maritime Museum
 11. Types of Inuit Snow Goggles and Lenses
 12. Laura Jernegan: Girl on a Whaleship / Inuit Snow Goggles
 13. Janet Goodrich, Pinhole Glasses – Further Reading
 14. 15e Congrès des Etudes Inuit, Oralité / Résumé des communications, par sessions // 15th Inuit Studies Conference, Orality / Papers abstracts, sorted by sessions
 15. Glenbow Museum : Thule Whalebone House
 16. Russia's Far East and Wrangel Island, Quark Expeditions 2003
 17. 1 2 Yuungnaqpiallerput : Niiteqayuluni takvigluni-llu / Hearing well and seeing far
 18. 1 2 Yuungnaqpiallerput : Canegnek piliat / Things made from grass
 19. 1 2 3 Alaska Native Collections: 550 nigaugek “old-style snow goggles made out of wood”
 20. 1 2 Alaska Native Collections: 584 nigaugek “old-style snow goggles made out of wood”
 21. 1 2 Alaska Native Collections: 559 nigaugek “old-style snow goggles made out of wood”
 22. Susan W. Fair (2006), Alaska Native Art: Tradition, Innovation, Continuity
 23. Robert Wheeler and Claire Alix (2004) Economic and Cultural Significance of Driftwood in Coastal Communities of Southwest Alaska, Report to the Cooperative Extension Services (w/ R. Wheeler). 49p.
 24. Alaska Yupik Eskimo Snow Goggles
 25. 1 2 Alaska Native Collections: 164 íngihsún “snow goggles”
 26. 1 2 Alutiiq Museum : SNOW GOGGLES - Iingalarsuutek
 27. 1 2 Alaska Native Collections: 573 yukłuktaak “snow glasses, snow goggles”
 28. 1 2 Alaska Native Collections: 54 yukłuktaak “snow glasses, snow goggles”
 29. 1 2 Alaska Native Collections: 557 yukłuktaak “snow glasses, snow goggles”
 30. 1 2 Alaska Native Collections: 178 yuġluqtaak “sun goggles”
 31. 1 2 Alaska Native Collections: 688 yuġluqtaak “sun goggles”
 32. Inupiaq Snow Goggles
 33. http://vilda.alaska.edu/cdm/singleitem/collection/cdmg3/id/757/rec/4
 34. National Museum of the American Indian : Kalaallitt (Upernavik Eskimo) Snow goggles
 35. 1 2 Cunera Buijs, Clothing from East Greenland, Digital publications of the National Museum of Ethnology
 36. Mogens Norn (1996), Eskimo Snow Goggles in Danish and Greenlandic Museums, their protective and optical properties, Meddelelser om Grønland, Man & Society
 37. Robert Petersen (1990), The Greenlandic Language: Its Nature and Situation, Arctic Languages, An Awakening. Edited by Dirmid R. F. Collis. Published in 1990 by UNESCO, Paris, France
 38. Anna Berge and Lawrence Kaplan (2005), Contact-induced lexical development in Yupik and Inuit languages, Études/Inuit/Studies, vol. 29, n° 1-2, 2005, p. 285-305
 39. Inuvialuit Pitqusiit Inuuniarutait / Inuvialuit Living History : Snow googles
 40. 1 2 Inuktitut Living Dictionary / English, Français, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖅ inuktitut inuujingajut
 41. Alaska Native Collections: 646 deiizhii “eyeglasses”
 42. 1 2 Alaska Native Collections: 17 noxtth’og “snow goggles, glasses”
 43. Aanischaaukamikw /Cree Cultural Institute : ᐊᑯᓂᐙᐳᐎᓐᐦ Snow Goggles
 44. Tipatshimuna : Snow Goggles / Lunettes
 45. Frank G. Speck (1935), Naskapi: The Savage Hunters of the Labrador Peninsula
 46. Great Britain. Naval Intelligence Division, A handbook of Siberia and Arctic Russia : Volume 1 : General, 1920
 47. Irina Nikolaeva, A Historical Dictionary of Yukaghir
 48. Waldemar Jochelson, The Yukaghir and the Yukaghirized Tungus. (The Jesup North Pacific Expedition, 9: 343-469.) , Review by: Robert H. Lowie, American Anthropologist, New Series, Vol. 30, No. 3 (Jul. - Sep., 1928), pp. 487-490
 49. Edward J. Vajda, The Yukagir
 50. The Antarctic book of cooking and cleaning
 51. Circumpolar Civilization in World's Museum: yesterday, today, tomorrow
 52. "土偶 [Dogū]" (Japonca). Dijitaru Daijisen. Tokyo: Shogakukan. 2012. OCLC 56431036. http://rekishi.jkn21.com/. Erişim tarihi: 2012-07-20.
 53. "土偶 [Dogū]" (Japonca). Kokushi Daijiten. Tokyo: Shogakukan. 2012. OCLC 683276033. http://rekishi.jkn21.com/. Erişim tarihi: 2012-07-21.
 54. 金子昭彦 [Akihiko Kaneko] (2001), 遮光器土偶と縄文社会 [Shakōki-dogū to Jōmon shakai «Şakoki-dogu ve Comon toplumu»], Tōkyō : Dōseisha, 2001 (Japonca)
 55. 1 2 3 Joran Smale (2012), March of the dogū: the perception of Japanese prehistoric figurines in contemporary society, Bachelor thesis for Archaeology of Asia, Supervisor: Dr. I. R. Bausch, Leiden University, Faculty of Archaeology, Leiden, June 2012
 56. Takamune Kawashima (2008), Feasting and inter-village networks, Documenta Praehistorica XXXV (2008)
 57. Nakajima, Toshio (1943). "石器時代土偶の乳房及び下腹部膨隆に就いて [On the Breasts and Swollen Hips of Stone Age Dōgu]" (Japonca) (PDF). Jinruigaku Zasshi (Tōkyō: Tōkyō Jinrui Gakkai) 58 (7): 294–295. https://www.jstage.jst.go.jp/article/ase1911/58/7/58_7_287/_pdf. Erişim tarihi: July 21, 2012.
 58. "Ancient Aliens & Ufos". 26 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150626110018/http://ancientaliens.5u.com:80/photo.html. Erişim tarihi: November 27, 2011.
 59. "Jomon Pottery Dogu Clay Figurines". Japanese Pottery Information Center. 8 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150508081423/http://www.e-yakimono.net:80/html/jomon-dogu.html. Erişim tarihi: November 27, 2011.
 60. The Snow's So Bright... I Gotta Wear Shades
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.